Kategoriler: Uncategorized4,1 dk. okuma

Paylaşmak

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilerle evlenmeleri için herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Türkiye'de evliliğin hukuki sonuç doğurabilmesi için yetkili bir memur nezdinde evlilik akdinin kurulması gerekmektedir. Ülkemizde resmi makamlar evlenmeye yetkilidir. Belediye bulunan yerlerde nikahı belediye başkanı veya görevlendireceği memurlar, köylerde ise muhtarlar yapar.

Türk Vatandaşlarının Türkiye'de Bir Yabancıyla Evlenmesi

Taraflardan biri Türk, diğeri yabancı veya her ikisi de yabancı ise, taraflar Türk makamları huzurunda evlenebilirler. Yabancı uyrukluların ülkelerinin dış temsilciliğinden bekarlık belgesi almaları gerekmektedir. Bekarlık belgesi, kişinin kimlik bilgileri ile ilgili olup evliliğe engel bir durum bulunmadığı ve evlilik cüzdanı belgesi olarak da kabul edilmektedir. Yabancı, lisans belgesini İstanbul konsolosluğundan alıyorsa İstanbul Valiliği Hukuk İşleri, Ankara için ise Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekir. Yabancıların bekarlık belgesini kendi ülkelerinden almaları halinde, ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından onaylanması veya Apostil tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Bir Yabancıyla Evlenmenin Şartları Nelerdir?

Evlenecek kadın ve erkek, taraflardan birinin ikamet ettiği belediyeye müştereken veya evlilik işlemleri için özel hüküm içeren vekâletname ile yetkilendirilen vekil aracılığıyla evlenme başvurusunda bulunabilir.

Evlilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlenecek taraflardan her ikisi de şahsen veya vekili aracılığıyla taraflardan birinin ikamet ettiği belediyeye başvurarak evlilik başvurusunda bulunabilir. Evlenme Yönetmeliği'nin 20. maddesi gereğince evlenecek kişilerin aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlarından İstenen Belgeler:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı (Medeni durumundaki son değişikliğin işlenmiş olması gerekmektedir);
 2. 5 vesikalık fotoğraf;
 3. Aile Sağlığı Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);

Yabancı Uyruklu Kişilerden İstenen Belgeler:

 1. Türkçe tercümeli pasaportun noter tasdikli sureti (Pasaport, vize ve ikamet süresi sona ermiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir);
 2. 5 vesikalık fotoğraf;
 3. Aile Sağlığı Hekiminden alınan sağlık raporu (Özel hastanelerden alınan raporların aile hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir);
 4. Türkiye'de ikamet edenlerin oturma izinlerinin fotokopisi;
 5. Bekarlık ve Doğum Belgesi (Yabancı ülkeden veya ülkenin Türkiye'deki dış temsilciliğinden alınabilir);
 6. Nüfus Cüzdanı (Bekarlık) belgesinde anne ve babasının adı geçenlerin nüfus cüzdanı almalarına gerek yoktur).

ULUSLARARASI KORUMA SAHİPLERİNİN EVLENME İŞLEMLERİ

07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Evlenme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde, “Vatansız veya mülteci statüsünde olmayanların ve vatandaşlık durumu normal olmayan yabancıların evlilik yoluyla başvuruları kabul edilir. memurlar. Nüfus kaydı tutuluyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek evlilik cüzdanı belgesi, nüfus kaydı henüz kurulmamışsa bu makamlarca verilecek belge ile belirlenir. güvenlik yetkilileri tarafından tutulan dosyalarda yer alan bilgiler. düzenleme.

5718 sayılı Milletlerarası Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu'nun 13. maddesinde “(1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anında kendi millî hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî kanunlarıdır. Tarafların ayrı uyruklu olması halinde ortak mutat mesken hukuku, olmaması durumunda Türk hukuku uygulanır. hükümler.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. maddesi ve Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde geçici koruma sağlanan Suriyeli yabancıların vatandaşlık durumlarının evlilik büroları tarafından usulsüz olarak değerlendirilmesi durumunda (belgesiz yapılan başvurularda) pasaport, bekarlık belgesi vb.), bu kişilerin evlilik işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve il makamları tarafından yapılır. Kuruluşun tuttuğu kayıtlara istinaden verilecek belgelere göre yapılır.

Bu konuda; Evlenmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyeli yabancılar; Bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine ve bu idarelerce tutulan kayıtlardaki güncel bilgilere göre verilecek “Evlenme Ruhsatı Belgesi” ile evlendirme dairelerine başvurmaları halinde.

Whatsapp'ta bize ulaşın: YABANCILARIN EVLİLİKLERİ HAKKINDA HER ŞEY

Bize Ulaşın

İlgili Mesajlar

Hepsini gör
 • okumaya devam et
 • okumaya devam et
 • okumaya devam et
 • okumaya devam et