YABANCILARIN EVLİLİKLERİ HAKKINDA HER ŞEY

-24/04/2022-Türkiye'de Yaşam-2 min-

Türkiye'de Evlenmek: Yabancı Uyruklular ve Türk Vatandaşları için Rehber [...]

Türkiye'de Evlenmek: Yabancı Uyruklular ve Türk Vatandaşları için Kılavuz

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de ister bir Türk vatandaşı ile ister başka bir yabancı uyruklu kişi ile evlenebilme imkanına sahiptir. Evliliğin Türkiye'de yasal olarak tanınmasını sağlamak için, yetkili bir memurun huzurunda bir evlilik sözleşmesi imzalamak zorunludur. Türkiye'de yetkili memurlar, belediye bölgelerinde belediye başkanları veya görevlendirdikleri yetkilileri, kırsal bölgelerde ise köy muhtarlarını kapsamaktadır.

Türk Vatandaşları ile Yabancılar Arasında Evlilik

Taraflardan birinin Türk, diğerinin yabancı olması veya her iki tarafın da yabancı olması durumunda, Türk yargı yetkisi altında evlenebilirler. Yabancı uyruklular, kendi ülkelerinin konsolosluğundan evliliğe uygun olduklarını kanıtlayan bir Bekarlık Belgesi almalıdır. Bu belgenin, belgeyi veren konsolosluğa bağlı olarak ilgili Türk makamları tarafından - örneğin İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı tarafından - onaylanması gerekmektedir. Sertifika yurtdışında düzenlenmişse, Türk Büyükelçiliği veya Apostil tarafından yasallaştırılması gerekir.

Yabancı Biriyle Evlenmek İçin Gerekenler

Evlenmek isteyen her iki kişinin, birinin ikamet ettiği belediyeye veya yasal olarak yetkilendirilmiş bir temsilci aracılığıyla ortaklaşa başvurmaları gerekir. Evlendirme Yönetmeliği'nin 20. maddesi uyarınca aşağıdaki belgeler gereklidir:

Türk Vatandaşları için:

  • Medeni durumu güncellenmiş geçerli bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı;
  • Beş adet vesikalık fotoğraf;
  • Aile Sağlığı Hekiminden alınmış sağlık sertifikası (özel hastanelerden alınan sertifikaların onaylanması gerekmektedir).

Yabancı Uyruklular için:

  • Pasaportun noter onaylı Türkçe tercümesi (herhangi bir belgenin süresinin dolması halinde başvurular reddedilecektir);
  • Beş adet vesikalık fotoğraf;
  • Bir Aile Sağlığı Hekiminden alınmış sağlık sertifikası;
  • Türkiye'de yaşayanlar için geçerli bir oturma izni;
  • Kişinin kendi ülkesinden veya Türkiye'deki konsolosluğundan temin edebileceği Bekarlık ve Doğum Belgesi; (Bekarlık Belgesinde anne ve baba adı yer alanların doğum belgesi almasına gerek yoktur).

Uluslararası Koruma Arayanlar için Özel Hususlar

Evlendirme Yönetmeliği'nin 13. maddesi ve 5718 sayılı Kanun uyarınca, mültecilerin, vatansızların veya düzensiz vatandaşlık statüsüne sahip kişilerin evlilik başvuruları belirli belgelerle kabul edilmektedir. Bu belgeler arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan evlenme uygunluk belgesi veya nüfus kaydı yoksa emniyet kayıtlarına dayalı belge de yer almaktadır.

Yasal çerçeve ayrıca, evlenme ehliyetini ve koşullarını her bir tarafın evlenme anındaki vatandaşlık hukukunun belirlediğini ortaya koymaktadır. Ancak, tarafların farklı uyruklara sahip olmaları veya ortak mutat meskenlerinin bulunmaması halinde Türk hukuku geçerli olacaktır.

Geçici koruma altındaki Suriye vatandaşları için düzensiz başvurular (pasaport veya bekârlık belgesi olmadan yapılanlar), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından sağlanan belgelere ve bu kurumlar tarafından tutulan kayıtlara göre işleme alınmaktadır. Evlenmek isteyen Suriye vatandaşlarının, güncel kayıtlara göre "Evlenme Ehliyet Belgesi" ile İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler