Türkiye Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'deki çalışma izinleri ve oturma izinleri hakkında sorularınız mı var? Ne zaman başvurmanız gerektiği, birbirleriyle nasıl ilişkili oldukları ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Çalışma iznim bitmek üzere. Oturma izni için başvurabilir miyim?

Çalışma izninizin bitimine son 60 gün içerisinde amacınıza yönelik oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Çalışma iznim verildikten sonra oturma izni almam gerekir mi?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı veya kendi mevzuatında çalışma izni vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli oldukları sürece ikamet izni olarak kabul edilir. Çalışma izninin bitiş tarihi aynı zamanda oturma izninin de geçerlilik süresidir. İkamet süresini uzatmayan veya yeni statüsüne göre oturma izni almayan yabancılar ikamet izni ihlali yapmış sayılır.

Çalışma iznim iptal edildiğinde oturma iznim de iptal olur mu?

Çalışma izni, oturma izni olarak değiştirildiğinden, süresi devam ettiği sürece oturma izni gerekli değildir. Ancak çalışma izni sona erdiğinde oturma izninde olduğu gibi 10 yasal gününüz daha var ve bu süre içinde uygun bir oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. İkamet tezkeresinde olduğu gibi 10 gün daha yasal hakkı vardır ve bu süre içinde amaca uygun ikamet izni başvurusu yapılabilir. Yabancının hem çalışma izni hem de oturma izni belgesi varsa; Çalışma izninin iptali durumunda oturma izni iptal edilmemekte, ancak yasal kalış sağlanmaktadır. Kişi, ikamet izninin sona erme tarihine kadar yasal olarak kalabilir.

Çalışma iznim var. Türkiye'de okuyabilir miyim?

Çalışma izni olan yabancının oturma izni alma şartı varsa, öğrenci çalışma izninden ve öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanabilir.

Çalışma iznine başvurmak için kaç ay/yıl oturma iznine sahip olmam gerekiyor?

Yasal düzenlemeler kapsamında yurt içinden başvuru hakkı verilenler hariç olmak üzere, başvuru sahibi en az 6 aylık (turistik amaçlı kısa dönem ikamet izinleri hariç) geçmiş saklama süresi olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabilir. amaçlı) ve halen geçerli bir oturma iznine sahip olup ülkemizden çalışma izni başvurusunda bulunmak için başvurmaktadır.

Çalışma izni oturma izni sayıldığında yabancılar herhangi bir bildirimde bulunmalı mı?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 27. maddesine göre çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi ikamet izni yerine geçmektedir. Çalışma izni alan yabancıların ülkemize giriş tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Geçici koruma altındayım, çalışma izni alabilir miyim?

Geçici koruma sağlanan yabancılar, Geçici Koruma Kimlik Belgenizin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunda bulunabilirler.

Türkiye'de mülteci statüsü kazandım, çalışma izni alabilir miyim?

Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişi, statüsünü aldıktan sonra, diğer mevzuatta öngörülen yabancıların belirli iş ve mesleklerle uğraşmasını kısıtlayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bağımsız olarak çalışabilir veya istihdam edilebilir. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi de çalışma izni yerine geçer ve belgeye bu bilgiler yazılır.

Türkiye'de öğrenciyim. Çalışma izni için nereye başvurabilirim?

Türkiye'de resmi önlisans, lisans, yüksek lisans veya lisansüstü programlarına devam eden öğrenciler, çalışma izni almak şartıyla çalışabilirler. Ancak önlisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı birinci sınıftan sonra başlar ve ilgili kanunla düzenlenir. Başvurular Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına yapılır.

Yüksek lisans veya doktora öğrencileri Türkiye'de okurken çalışma izni başvurusunda bulunabilir mi?

Türkiye'de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri çalışma izni almaları durumunda çalışabilirler. Çalışma izni alan öğrenciler, çalışma izni süresince ikamet izni alma zorunluluğundan muaftır. Ancak öğrenci, çalışma izninin süresi dolduğunda veya uzatılmadığında oturma izni almak zorundadır.

Yabancı futbolcular için çalışma izni almamız gerekiyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen futbolcular, diğer sporcular ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince çalışma izni almalarına gerek yoktur.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler