GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük tarihi: 2022-09-26

1. giriiş

Hoşgeldiniz Basitçe TR.

Basitçe TR (“biz”, “biz” veya “bizim”) faaliyet gösterir www.simplytr.com (bundan sonra olarak anılacaktır) "Hizmet").

Gizlilik Politikamız, ziyaretinizi yönetir. www.simplytr.comve Hizmetimizi kullanımınızdan kaynaklanan bilgileri nasıl topladığımızı, koruduğumuzu ve ifşa ettiğimizi açıklar.

Verilerinizi Hizmet sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Hüküm ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Hüküm ve Koşullarımız ("Şartlar") Hizmetimizin tüm kullanımını yönetir ve Gizlilik Politikası ile birlikte bizimle olan sözleşmenizi oluşturur ("anlaşma").

2. Tanımlar

HİZMET anlamına gelir www.simplytr.com tarafından işletilen web sitesi Basitçe TR.

KİŞİSEL VERİ bu verilerden (veya elimizde bulunan veya elimize geçmesi muhtemel olanlardan ve diğer bilgilerden) tanımlanabilen yaşayan bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

KULLANIM VERİSİ Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden otomatik olarak toplanan verilerdir (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

KURABİYE cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) saklanan küçük dosyalardır.

VERİ KONTROLÜ herhangi bir kişisel verinin hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceğine veya işleneceğine (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle birlikte) karar veren gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı doğrultusunda, verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.

VERİ İŞLEMCİLER (VEYA HİZMET SAĞLAYICILAR) Veri Sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.

VERİ KONUSU Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

KULLANICI Hizmetimizi kullanan kişidir. Kullanıcı, Kişisel Verilerin konusu olan Veri Sahibini ifade etmektedir.

3. Bilgi Toplama ve Kullanma

Size Hizmetimizi sağlamak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz.

4. Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek bazı kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize vermenizi isteyebiliriz ("Kişisel veri"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

0.1. E-posta adresi

0.2. Ad ve soyad

0.3. Telefon numarası

0.4. Adres, Ülke, Eyalet, İl, Posta Kodu, Şehir

0,5. Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi, sizinle haber bültenleri, pazarlama veya tanıtım materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını takip ederek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almaktan vazgeçebilirsiniz.

Kullanım verisi

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir cihaz aracılığıyla veya aracılığıyla Hizmete eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz ("Kullanım verisi").

Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, Hizmetimizin ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri.

Hizmete bir cihazla eriştiğinizde, bu Kullanım Verileri, kullandığınız cihazın türü, cihazınızın benzersiz kimliği, cihazınızın IP adresi, cihazınızın işletim sistemi, kullandığınız İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz gibi bilgileri içerebilir. tanımlayıcılar ve diğer teşhis verileri.

 

Çerez Verilerini İzleme

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz ve belirli bilgileri saklıyoruz.

Tanımlama bilgileri, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.

Tarayıcınıza tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde bunu belirtmesi talimatını verebilirsiniz. Ancak tanımlama bilgilerini kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız Çerez örnekleri:

0.1. Oturum Çerezleri: Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezlerini kullanıyoruz.

0.2. Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Tanımlama Bilgileri kullanıyoruz.

0.3. Güvenlik Çerezleri: Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezleri kullanıyoruz.

0.4. Reklam Çerezleri: Reklam Çerezleri, sizinle ve ilgi alanlarınızla alakalı olabilecek reklamların size sunulması için kullanılır.

Diğer veri

Hizmetimizi kullanırken aşağıdaki bilgileri de toplayabiliriz: cinsiyet, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport bilgileri, vatandaşlık, ikamet yerindeki kayıt ve gerçek adres, telefon numarası (iş, cep telefonu), belge detayları eğitim, nitelik, mesleki eğitim, istihdam sözleşmeleri, NDA anlaşmaları, ikramiye ve tazminat bilgileri, medeni durum, aile üyeleri, sosyal güvenlik (veya diğer vergi mükellefi kimlik numarası) numarası, ofis konumu ve diğer veriler hakkında bilgiler.

5. Verilerin Kullanımı

Basitçe TR toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır:

0.1. Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek;

0.2. Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek;

0.3. seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için;

0.4. müşteri desteği sağlamak;

0,5. Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak;

0.6. Hizmetimizin kullanımını izlemek için;

0.7. teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak;

0.8. sağladığınız diğer herhangi bir amacı yerine getirmek için;

0.9. faturalama ve tahsilat da dahil olmak üzere sizinle bizim aramızda akdedilen herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve haklarımızı uygulamak;

0.10. sona erme ve yenileme bildirimleri, e-posta talimatları vb. dahil olmak üzere hesabınız ve/veya aboneliğiniz hakkında size bildirimler sağlamak için;

0.11. bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, halihazırda satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere benzer, sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak;

0.12. bilgileri sağladığınızda açıklayabileceğimiz başka herhangi bir şekilde;

0.13. izninizle başka herhangi bir amaç için.

6. Verilerin Saklanması

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

Kullanım Verilerini dahili analiz amaçları için de saklayacağız. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre için saklanır.

7. Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, eyaletinizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdakinden farklı olabileceği diğer resmi yetki alanlarının dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.

dışında bulunuyorsanız Türkiye ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri şuraya aktardığımızı lütfen unutmayın: Türkiye ve orada işleyin.

Bu Gizlilik Politikasına onay vermeniz ve ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin anlaşmanızı temsil eder.

Basitçe TR verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadıkça Kişisel Verileriniz herhangi bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır. veriler ve diğer kişisel bilgiler.

8. Verilerin Açıklanması

Topladığımız veya sizin sağladığınız kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:

0.1. Kolluk Kuvvetleri için Açıklama.

Belirli koşullar altında, yasalar gereğince veya kamu makamlarının geçerli taleplerine yanıt olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz gerekebilir.

0.2. Ticari işlem.

Biz veya iştiraklerimiz bir birleşme, devralma veya varlık satışına dahil olursa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir.

0.3. Diğer durumlar. Bilgilerinizi ayrıca ifşa edebiliriz:

0.3.1. bağlı şirket ve iştiraklerimize;

0.3.2. işimizi desteklemek için kullandığımız yükleniciler, hizmet sağlayıcılar ve diğer üçüncü taraflara;

0.3.3. sağladığınız amacı yerine getirmek için;

0.3.4. web sitemizde firmanızın logosuna yer verilmesi amacıyla;

0.3.5. bilgileri sağladığınızda tarafımızca açıklanan diğer herhangi bir amaç için;

0.3.6. diğer durumlarda sizin izninizle;

0.3.7. Şirketin, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için açıklamanın gerekli veya uygun olduğuna inanıyorsak.

9. Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin 100% güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çabalasak da, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

10. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, GDPR kapsamındaki belirli veri koruma haklarınız vardır.

Kişisel Verilerinizi düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kullanımını sınırlamanıza izin vermek için makul adımlar atmayı hedefliyoruz.

Hakkınızda hangi Kişisel Verileri tuttuğumuzdan haberdar olmak ve bunların sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen şu adrese e-posta gönderin: .

Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

0.1. hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, bunları güncelleme veya silme hakkı;

0.2. düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizi düzeltme hakkına sahipsiniz;

0.3. itiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz;

0.4. kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz;

0,5. veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel Verilerinizin yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde bir kopyasının size sağlanması hakkına sahipsiniz;

0.6. onayı geri alma hakkı. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiğimiz herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz;

Bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın. Bazı gerekli veriler olmadan Hizmet sağlayamayabiliriz.

Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir Veri Koruma Yetkilisine şikayette bulunma hakkınız vardır. Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki (EEA) yerel veri koruma yetkilinizle iletişime geçin.

11. Kaliforniya Gizliliği Koruma Yasası (CalOPPA) kapsamındaki Veri Koruma Haklarınız

CalOPPA, ticari web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin bir gizlilik politikası yayınlamasını şart koşan ülkedeki ilk eyalet yasasıdır. Yasanın kapsamı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ve muhtemelen dünyada) Kaliforniyalı tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplayan web siteleri işleten bir kişi veya şirketin web sitesinde tam olarak toplanan bilgileri ve bu bilgileri belirten göze çarpan bir gizlilik politikası yayınlamasını gerektirecek şekilde Kaliforniya'nın çok ötesine uzanıyor. paylaşıldığı kişiler ve bu politikaya uymak.

CalOPPA'ya göre aşağıdakileri kabul ediyoruz:

0.1. kullanıcılar sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir;

0.2. Gizlilik Politikası bağlantımız “Gizlilik” kelimesini içerir ve web sitemizin ana sayfasında kolayca bulunabilir;

0.3. Kullanıcılar, herhangi bir gizlilik politikası değişikliğinden Gizlilik Politikası Sayfamızda haberdar edilecektir;

0.4. kullanıcılar kişisel bilgilerini şu adrese e-posta göndererek değiştirebilir: .

“Takip Etme” Sinyallerine İlişkin Politikamız:

Do Not Track sinyallerini onurlandırıyoruz ve bir Do Not Track tarayıcı mekanizması yürürlükteyken izleme yapmıyor, tanımlama bilgileri yerleştirmiyor veya reklam kullanmıyoruz. İzleme, web tarayıcınızda izlenmek istemediğinizi web sitelerine bildirmek için ayarlayabileceğiniz bir tercihtir.

Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasını ziyaret ederek İzlemeyi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

12. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) uyarınca Veri Koruma Haklarınız

Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, hakkınızda hangi verileri topladığımızı öğrenme, verilerinizi silmeyi isteme ve satmama (paylaşmama) hakkınız vardır. Veri koruma haklarınızı kullanmak için belirli taleplerde bulunabilir ve bize şunları sorabilirsiniz:

0.1. Sizinle ilgili hangi kişisel bilgilere sahibiz? Bu talebi yaparsanız, size geri döneceğiz:

0.0.1. Hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kategorileri.

0.0.2. Kişisel bilgilerinizi topladığımız kaynakların kategorileri.

0.0.3. Kişisel bilgilerinizi toplamak veya satmak için ticari veya ticari amaç.

0.0.4. Kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri.

0.0.5. Hakkınızda topladığımız belirli kişisel bilgi parçaları.

0.0.6. Sattığımız diğer herhangi bir şirketin kategorisiyle birlikte sattığımız kişisel bilgi kategorilerinin bir listesi. Kişisel bilgilerinizi satmadıysak, sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

0.0.7. Bir iş amacıyla ifşa ettiğimiz kişisel bilgi kategorilerinin listesi ve bunları paylaştığımız diğer şirketlerin kategorisi.

Lütfen unutmayın, bizden bu bilgileri size on iki aylık bir dönem içinde en fazla iki kez vermemizi isteme hakkına sahipsiniz. Bu talepte bulunduğunuzda, sağlanan bilgiler sizin hakkınızda son 12 ayda topladığımız kişisel bilgilerle sınırlı olabilir.

0.2. Kişisel bilgilerinizi silmek için. Bu talepte bulunursanız, talebinizin tarihi itibariyle hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri kayıtlarımızdan sileriz ve tüm hizmet sağlayıcıları da aynısını yapmaya yönlendiririz. Bazı durumlarda, silme, bilgilerin kimliğinin gizlenmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Kişisel bilgilerinizi silmeyi seçerseniz, kişisel bilgilerinizin çalışmasını gerektiren belirli işlevleri kullanamayabilirsiniz.

0.3. Kişisel bilgilerinizi satmayı durdurmak için. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir amaçla üçüncü şahıslara satmayız veya kiralamayız. Kişisel bilgilerinizi para karşılığı satmıyoruz. Bununla birlikte, bazı durumlarda, kişisel bilgilerin parasal bir karşılık olmaksızın üçüncü bir tarafa veya şirketler ailemize aktarılması, Kaliforniya yasalarına göre bir "satış" olarak kabul edilebilir. Kişisel Verilerinizin tek sahibi sizsiniz ve istediğiniz zaman açıklama veya silme talebinde bulunabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi satmayı durdurmak için bir talepte bulunursanız, bu tür aktarımları durduracağız.

Verilerinizi silmemizi veya satışını durdurmamızı isterseniz, bunun bizimle olan deneyiminizi etkileyebileceğini ve kişisel bilgilerinizin çalışmasını gerektiren belirli programlara veya üyelik hizmetlerine katılamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ancak hiçbir koşulda, haklarınızı kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız.

Yukarıda açıklanan California veri koruma haklarınızı kullanmak için lütfen talep(ler)inizi e-posta ile gönderin: .

Yukarıda açıklanan veri koruma haklarınız, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'nın kısaltması olan CCPA kapsamındadır. Daha fazlasını öğrenmek için resmi California Yasama Bilgileri web sitesini ziyaret edin. CCPA, 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

13. Servis sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz ("Servis sağlayıcıları"), bizim adımıza Hizmet sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak.

Bu üçüncü taraflar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmemek veya başka herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

14. Analitik

Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

15. CI/CD araçları

Hizmetimizin geliştirme sürecini otomatikleştirmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 

16. Davranışsal Yeniden Pazarlama

Hizmetimizi ziyaret ettikten sonra size üçüncü taraf web sitelerinde reklam vermek için yeniden pazarlama hizmetlerini kullanabiliriz. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmetimize yaptığınız geçmiş ziyaretlere dayalı olarak reklamları bilgilendirmek, optimize etmek ve sunmak için tanımlama bilgileri kullanırız.

 

17. Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü şahıs sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

Örneğin, özetlenen Gizlilik Politikası kullanılarak yapılmıştır PolicyMaker.io, yüksek kaliteli yasal belgeler oluşturmaya yardımcı olan ücretsiz bir araç. Kural koyucular gizlilik politikası oluşturucu oluşturmak için kullanımı kolay bir araçtır. blog için gizlilik politikası, web sitesi, e-ticaret mağazası veya mobil uygulama.

18. Çocukların Gizliliği

Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ("Çocuk" veya "Çocuklar").

18 yaşın altındaki Çocuklardan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bilerek toplamıyoruz. Bir Çocuğun bize Kişisel Veriler sağladığını fark ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveynlerin onayını doğrulamadan Çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için gerekli adımları atarız.

19. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişikliği size bildireceğiz.

Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihi"ni güncellemeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizde öne çıkan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.

Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandığında yürürlüğe girer.

20. Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize e-posta ile ulaşın: .