Türkiye, Avrupa elektrik piyasasında sıralamada yer alıyor.
5.

Türkiye, Avrupa elektrik piyasasında sıralamada yer alıyor.

Türkiye, Avrupa elektrik piyasasında sıralamada yer alıyor.
4.

Türkiye'nin küresel jeotermal enerji üretim kapasitesindeki sıralaması.

Türkiye, Avrupa elektrik piyasasında sıralamada yer alıyor.
Dördüncü

Türkiye'nin gaz tüketiminde Avrupa'daki yeri.

ENERJİ – Türkiye'de Yatırım

Türkiye'de ekonomik ve nüfus artışına bağlı olarak enerji ve doğal kaynaklara olan talep artmaktadır. 2002'den bu yana yıllık yüzde 5,5'lik büyüme oranıyla OECD içinde en hızlı büyüyen ülke oldu. O zamandan bu yana Türkiye'nin birincil enerji arzı iki kat artış gösterdi. Türkiye'nin artan ekonomik performansı, toplam kurulu gücün 31,8 GW'dan 95,9 GW'a yükselmesiyle, ülkenin elektrik üretim altyapısına da yansıdı. Ülkenin artan ihtiyaçlarını karşılamak için, 11.inci 2019-2023 Kalkınma Planı.
2002 yılından bu yana devam eden özelleştirme ve serbestleştirme programının başarısı, elektrik dağıtım varlıklarının tamamını ve elektrik üretim varlıklarının yüzde 78'ini özel sektöre devrederek Hazine'ye 23 milyar ABD doları gelir sağladı. Aynı dönemde elektrik üretim, iletim ve dağıtım varlıklarında yaklaşık 100 milyar ABD doları tutarında yeni kamu ve özel yatırımları tamamlanmıştır. Piyasada serbestleşmeyi ve rekabeti artırma stratejisi kapsamında, elektrik ve gaz emtiaları da dahil olmak üzere enerji piyasalarının yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olan Enerji Borsası İstanbul (EPİST) 2013 yılında kurulmuştur.
Türkiye net enerji ithalatçısı bir ülkedir. İthalat bağımlılığı, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması için yeni politikaların ve yatırım modellerinin oluşturulması ve uygulanmasının arkasındaki ana itici güç olmuştur. Türkiye önemli miktarda yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir ve bu potansiyelin kullanımı son on yılda artış göstermektedir. 2020 yılsonu itibarıyla ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunu oluşturan hidro, rüzgar ve güneş kaynakları toplam kurulu gücün sırasıyla 30,9 GW, 8,8 GW ve 6,7 GW'ını oluşturmaktadır.  
Türkiye ayrıca, 17,3 milyar tonluk ve büyük çoğunluğu linyitten oluşan önemli miktarda kömür rezervine sahiptir. Türkiye'nin doğal gaz sektörünün istikrarlı bir şekilde geliştiğini de belirtmekte fayda var. Türkiye, arz güvenliğini ve mevsimsel gaz gönderme kapasitesini artırmak amacıyla 2018 yılında iki adet Yüzer Depolama Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminalini devreye almış ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ilk fazını hizmete açmıştır. Bu yatırımların bir diğer hedefi de Türkiye'nin mevcut 4 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitesini 2023 yılına kadar 11 milyar metreküpe çıkarmaktır. 

Türkiye'de Enerji Sektöründe Yatırım Fırsatları:

  1. Yenilenebilir enerji: Türkiye, hidro, rüzgar ve güneş enerjisine odaklanarak yenilenebilir enerjiye yatırım için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ülke bu alanlarda önemli bir potansiyele sahiptir ve yenilenebilir enerji projelerini teşvik etmek için cazip teşvikler ve destek mekanizmaları mevcuttur.
  2. Özelleştirme ve Serbestleştirme: Türkiye'de enerji sektörünün özelleştirilmesi ve serbestleştirilmesi yatırım fırsatları yaratmıştır. Özel sektör artık elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının önemli bir kısmına sahiptir ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısında başarılı kamu ve özel yatırımlar yapılmıştır.
  3. Enerji Borsası İstanbul (MEVCUT): EPİAŞ'ın kurulması, elektrik ve gaz emtiaları da dahil olmak üzere enerji piyasalarının yönetimini ve işletilmesini kolaylaştırmıştır. Enerji ticareti ve yatırımı için bir platform sağlayarak, piyasada liberalleşmeyi ve rekabeti teşvik eder.
  4. Kömür Rezervleri: Türkiye, başta linyit olmak üzere önemli kömür rezervlerine sahiptir. Ülkenin enerji ihtiyacı ve kömür sektöründe devam eden iyileştirmeler göz önüne alındığında, kömür kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması konusunda yatırım fırsatları mevcuttur.
  5. Doğal Gaz Altyapısı: Türkiye, arz güvenliğini ve depolama kapasitesini artırmak için doğal gaz sektörünü geliştirmeye odaklanmaktadır. Yüzer Depolama Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminalleri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi yatırımları, depolama kapasitesinin genişletilmesi ve güvenilir gaz arzının sağlanması için fırsatlar sunmaktadır.

Türkiye'nin artan enerji talebi, yenilenebilir enerji potansiyeli ve devam eden altyapı geliştirmeleri, Türkiye'yi enerji sektörü yatırımları için cazip bir destinasyon haline getiriyor. Hükümetin desteği ve olumlu politikalarıyla, yenilenebilir enerji ve diğer enerji projelerine yatırım yapmak, Türkiye'nin enerji güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunabilir.

Öne Çıkan Yazılar