Türkiye'de İkamet İzni Reddinizi 2024'te Onaya Dönüştürün

Türkiye'de oturma izni reddi ile mi karşılaşıyorsunuz? Karara nasıl itiraz edileceği ve bundan sonra hangi adımların atılacağı konusunda kapsamlı kılavuzumuzu okuyun.

Türkiye'de Oturma İzni Reddini Anlamak

Türkiye'de oturma izni reddi ile uğraşmak göz korkutucu bir süreç olabilir. Türkiye'de ikamet izni reddi sayısı son zamanlarda artıyor gibi görünebilir, ancak bu retlerin çoğu, eksik veya yanlış belgelerle kötü hazırlanmış başvurulardan kaynaklanmaktadır. Bu, özellikle Türk göçmenlik idaresi oturma izni gerekliliklerini elden geçirdiği ve onay süreçlerini daha katı hale getirdiği için geçerlidir.

Başvurunuzun reddedileceğinden korkan ilk kez başvuran biriyseniz veya reddedilen bir başvuruya itiraz etmek isteyen bir sakinseniz, bilmeniz gerekenler burada.

ÖZET – TLDR

 • Başvurunuzun neden reddedildiğini belirten bildirim formu alın

 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 32. veya 33. maddelerinde sayılabilecek özel ret nedeni için bildirim formunu kontrol edin.

 • Ret kararına itiraz etmek isterseniz, bildirim formunu aldıktan sonra 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvuruda bulunmalısınız.

 • Ret kararı Türkiye'nin dış temsilciliği tarafından verilmişse davanın Ankara İdare Mahkemesi'nde açılması gerekir. Valilik tarafından yapılmışsa valiliğin görev alanına giren idare mahkemesinde dava açılması gerekir.
 • Vizeniz veya vize muafiyetiniz yoksa veya İdare Mahkemesine başvuruda bulunmazsanız, ret bildirimini aldıktan sonra ülkeyi terk etmek için 10 gününüz vardır. Vizeniz varsa vizenizin geçerli olduğu kadar kalabilirsiniz.
 • İdare Mahkemesi'ne başvurursanız, mahkeme bir karar verene kadar Türkiye'de kalabilirsiniz.
 • Mahkeme kararı başarısız olursa, ülkeyi bir an önce terk etmelisiniz. Sınır polisi size giriş yasağı mı yoksa ceza mı uygulayacağına karar verecektir.
 • Mahkeme kararı olumlu ise, yeni bir oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz veya mahkeme doğrudan yeni bir oturma izni verebilir.

Oturma İzni Başvurum Neden Reddedildi?

Başvurunuzun neden reddedildiğini belirten bir “bildirim formu” (bildirim) almış olabilirsiniz.

İkamet izni başvurularının en sık reddedilme nedeni, Kanunun 32. maddesinde (32. madde) sayılan sebeplerdir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

Göre Madde 32, kısa dönem oturma izni başvurusu aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:

 • 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan sebeplerden bir veya birkaçına başvurunuzda yer verilmemesi ve bu talebe ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz (eksik veya hatalı belge) sunulmaması.
 • Başvurunuz 7. Madde kapsamında değildir
 • Konaklamanız genel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamıyor (başvurunuzda listelenmiştir)
 • Vatandaşı olduğunuz veya yasal olarak ikamet ettiğiniz ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş geçerli bir adli sicil belgesi ibraz etmemek.
 • Türkiye'de kalacağınız yerin adres bilgilerini gizlemek veya yanlış vermek.

Aynı kodda, başvurunuzun neden reddedildiğini açıklayabilecek başka maddeler de vardır.

Madde 33 aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izinlerinin verilmeyeceğini, reddedilmeyeceğini veya iptal edilmeyeceğini ve süresi dolanların uzatılmayacağını belirtir:

 • 32. maddedeki koşullardan biri veya birkaçı yerine getirilmemiştir veya artık geçerli değildir.
 • Yetkili makamlar, oturma izninin düzenlenme amacı dışında kullanıldığını tespit eder.
 • Geçerli bir sınır dışı etme kararı alınır veya yabancıya giriş yasağı konur.
 • İkamet izniniz süresince yurt dışında kalabileceğiniz azami süreyi ilgili mevzuata aykırı olarak aşmak.

Madde 15 ayrıca aşağıdaki yabancılara vize verilmeyeceğini belirtmektedir:

 • Talep edilen vize süresinden en az altmış gün daha uzun geçerli pasaportu veya yerine geçen yasal belgesi olmayanlar
 • Türkiye'ye girişi yasaklandı
 • Kamu düzenini veya kamu güvenliğini tehdit ettiği düşünülenler
 • Hastalığı olanlar halk sağlığı için tehdit olarak kabul ediliyor
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların iadesi için yeterli hukuki dayanağı oluşturan suç veya suçlarla itham edilen veya hüküm giyenler.
 • Kalış süresini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası olmayanlar
 • Türkiye'ye giriş, geçiş veya Türkiye'de kalma amacını gerekçelendiremeyenler
 • Kaldıkları süre boyunca yeterli maddi imkânları veya düzenli bir geliri olmayanlar
 • 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Hakkında Kanuna veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan borç ve cezaları ödemeyi kabul etmeyenler. 26/9/2004. ödeme kabul etmeyenler ve yetkili merciler tarafından takibe alınır.

Türkiye'de Oturma İzni Reddine Nasıl İtiraz Edilir

Türkiye'de Oturma İzni Reddi

Türkiye'de Oturma İzni Reddi

Bildirim formunuzu aldıktan sonra 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurmanız gerekir.

Ret kararı Türkiye'nin dış temsilciliği tarafından verilmişse davanın Ankara İdare Mahkemesi'nde, valilik tarafından verilmişse valiliğe bağlı bir idare mahkemesinde açılması gerekir.

Fazla Mesai Ücretleri ve Sınır Dışı Bırakma

Red bildirimini aldıktan sonra, vizeniz veya vize muafiyetiniz yoksa ülkeyi terk etmek için 10 gününüz var. Vizeniz varsa bu, vizenizin sona ermesinden 10 gün sonra başlar.

Reddetmenize karşı bir dava açma sürecinde olabilirsiniz, ancak bu, sınır dışı etme işlemlerini durdurmaz. 10 günlük sürenin dolmasına rağmen hala ülkedeyseniz para cezasına çarptırılabilir ve sınır dışı edilebilirsiniz.

Daha fazla rehberlik için, Türkiye vizenizde fazla kalmanın sonuçları ve nelerin fazla kalma sayılacağının nasıl hesaplanacağı hakkındaki makalelerimize göz atın.

İzin için Yeniden Başvurmak

Yeni bir oturma izni başvurusunda bulunmak isterseniz, aynı tür oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorsanız ülkeyi terk etmeniz ve 6 ay beklemeniz gerekecektir. Ancak bu sefer beklemenize gerek kalmadan başka bir tür için başvurmayı deneyebilirsiniz.

Türkiye'de Oturma İzni Reddi İçin Türkiye'deki Yasal Harçlar ve Prosedürler Hakkında Bilmem Gerekenler Nelerdir?

Seyahat ve vekaletname gibi harcamalara ek olarak, bir avukattan yasal tavsiye almak için yaklaşık $1.000-$1500 ödemeyi beklemeniz gerekir.

Her dava için ücret, davanın karmaşıklığı ve kapsamı ile diğer faktörlere göre belirlenir. Yukarıdaki, fiyatlandırmayı/ücretleri önceden ölçmenize yardımcı olacak bir taban fiyattır.

Çözüme ulaşma süresine gelince, Türkiye'deki yasal çerçeve nedeniyle, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde aylar hatta bir yıldan fazla sürebilir.

Her halükarda davanız reddedilir veya itirazınız reddedilirse, fazla kalış süreniz oturma izni başvurunuzun ilk reddedildiği tarihe ertelenir.

Sakinle konuşmak ve alternatif önlemler almak daha kolay olabileceğinden, bunu ciddi olarak düşünmelisiniz. Basit bir sınır geçişi yaparak veya diğer işlem adımlarını uygulayarak pasaport erişiminize göre Türkiye'den ayrılmanız ve tekrar giriş yapmanız önerilebilir.

Oturma izni reddi ve itirazlar hakkında bir avukatla görüşmek isterseniz, haklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.

Ayrıca şunları kontrol edin: 202'de Türkiye'de Oturma İzni Başvurusu3: Yeni Kurallar

Türk Oturma İzni: Faydaları, Gereksinimleri ve Kimin İhtiyacı Var?

 

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler