Türkiye Oturma İzni için SSS

-06/12/2022-Rehber, Oturma izni-26 min-

Türkiye'de oturma izni başvuru süreci hakkında bilgi edinin. Gereksinimler, prosedürler ve gereken belgelerle ilgili soruların yanıtlarını bulun.

Oturma izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

Oturma izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından en geç doksan gün sonra sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin doldurularak yetkili makama sunulmasından sonra başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

İl göç müdürlüklerinin adres bilgilerini ve telefon numaralarını nasıl öğrenebilirim?

81 ildeki il göç müdürlüklerinin adres bilgileri ve telefon numaraları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer almaktadır.www.goc.gov.tr) “İletişim” “İl Teşkilatı” başlığı altında

İhlal durumunda Türk vatandaşı ile evli kişiler ikamet izni başvurusunda bulunabilir mi?

Bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar, vize veya oturma iznini ihlal etmeleri halinde ülkeyi terk etmeleri gerekmektedir. Yurt dışına çıkmaları mümkün olmadığı takdirde ilgili il göç idaresi ile iletişime geçebilirler.

X üniversitesinde 2 yıl okudum. Daha sonra Y üniversitesine geçiş / yatay geçiş yaptım. İzlemem gereken prosedür nedir?

Aynı eğitim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ildeki eğitim kurumu değişikliğinde, öğrenciye zamanında haber verilmek ve kesintiye uğramamak kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. Bu yabancılar bölüm/fakülte/yüksekokul değişikliklerini 20 iş günü içinde Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. İkamet izni süresi öğrenim süresinden kısa ise öğrenim süresinin sonuna kadar uzatılır. Öğrenimine başka bir ilde devam etmesi halinde ikamet tezkeresi yeniden düzenlenir ve yeni öğrenim dönemine kadar verilir.

90 günlük değerlendirme sürecinde yurt dışına çıkılabilir mi?

Randevu gününde ilk kez başvuruda bulunan yabancılar için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ikamet izni başvuru formu düzenlenmektedir. Uzatma başvuruları için başvuru belgesi sistem tarafından otomatik olarak düzenlenir. Bu belgenin İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu başvuru formu ve onaylı ücret makbuzu örnekleri, 15 gün içinde geri dönmeniz koşuluyla her kişi için birden fazla çıkış-giriş hakkı sağlamaktadır.

Aile ikamet iznine başvuracağım, her aile ferdi için sabıka kaydı ibraz etmem gerekiyor mu?

Aile ikamet izni başvurularında sponsor olacak kişinin sabıka kaydı aranır. Göç idaresinin her zaman destekleyici belge isteme hakkı vardır.

Apostil nedir?

Apostil, bir belgenin geçerliliğini sağlayan ve yasal olarak başka bir ülkede kullanılan bir belge onay sistemidir.

Apostili nereden alabilirim?

Apostil sözleşmesine taraf olan ülkenin vatandaşı iseniz, belgeyi aldığınız ülkenin yetkililerinden belgeyi almanız gerekmektedir. (Apostil Sözleşmesi taraf listesi Adalet Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır.)

Apostilli olan bir belgenin de onaylanması gerekir mi?

Türk kurumlarında kullanılabilmesi için yeminli Türkçe tercümesinin noter tarafından onaylanması gerekmektedir.

Arkadaşımda kalacağım, yanında kalacağıma dair taahhütname verebilir mi?

Üçüncü bir kişinin yanında (akrabalar hariç) kalınması durumunda, birlikte kalacağınız kişinin noter tasdikli taahhütnamesi gerekmektedir (yanında kalacağınız kişi evli ise eşinin de noter tasdikli taahhütnamesi ibraz etmesi gerekmektedir.)

Çocuğum için aile ikamet izni almam gerekir mi?

Sponsor, koşulları sağlaması halinde kendisinin veya eşinin çocuğu veya kendisinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmuş çocuğu için ikamet izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. aile ikamet iznini karşılamayanlar farklı bir ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Değerlendirme İl Göç İdaresi tarafından yapılır.

Başvuru belgesi ile yurt dışına çıkıp onbeş günden fazla yurt dışında kalırsam başvuru değerlendirilirken herhangi bir yaptırım olur mu?

Yurt dışında on beş günden fazla kalmanız halinde genel vize şartlarına tabi olursunuz. 10. maddeye göre Türkiye'de yüz seksen günde doksan gün kalabilirsiniz.

E-devlet belgeleri ikamet tezkeresi başvurularında geçerli midir?

E-devlet üzerinden sağlanan resmi kurumlarda kullanılabilecek belgeler kabul edilecektir.

E-ikamet başvuru formunda sigorta bilgilerini girerken 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için dahi sigorta bilgileri sorulmaktadır. Bu alan nasıl doldurulmalıdır?

e-ikamet sistemi üzerinden kısa dönem ve öğrenci ikamet izinleri için 18 yaş altı ve 65 yaş üstü seçeneği işaretlenmelidir. Sponsorun aile ikamet izni için tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış ve anne ve babasından herhangi bir geliri olmayan yabancıların uzun dönem ikamet izni alma şansları yoktur. 65 yaşını dolduran yabancıların uzun dönem ikamet izni için sigortalı olamayacaklarına dair belge sunmaları gerekmektedir.

Eksik evrakların teslimi için kaç gün süre verilir?

Göç yönetimi, eksik evrakları teslim etmeniz için size en fazla 30 gün süre tanıyabilir. Eksik belgelerinizi verilen süre içinde teslim etmediğiniz takdirde başvurunuz iptal edilecektir.

İki evli yabancı aile ikamet izni alabilir mi?

Evli iki yabancının aile ikamet iznine başvurmak istemeleri halinde (ülkemizde ikamet iznimizle en az bir yıl kaldıkları veya çalışma iznine sahip oldukları sürece), ilgili ülkede aile ikamet izni düzenleme imkanı bulunmamaktadır. Yabancılardan birinin diğerine sponsor olması gerektiğinden aynı zamanda. Sadece sponsor şartlarını taşıyan yabancılar başvuru yapabilir.

İkamet iznimin türünü değiştirmek için uzatma başvurusu yapabilir miyim?

Yabancılar, ikamet tezkeresini almalarına sebep olan sebebin değişmesi veya ortadan kalkması halinde yeni amaçlarına uygun ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Nakil başvurusu yapmaları gerekiyor.

Süresi dolmuş pasaport ile oturma iznine başvurabilir miyim?

İkamet izni başvurusunda bulunacak yabancıların, ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle süresi dolmuş pasaport ile oturma izni başvurusu yapılamaz. (Süresi dolmuş pasaport ile e-ikamet sitesinden ikamet izni başvurusu yapabilirsiniz. Geçerlilik süresi olarak yeni pasaportunuzun geçerlilik tarihini yazabilirsiniz. Ancak değerlendirme döneminde geçerliliği altmış gün daha uzun olan pasaport veya pasaport yerine geçen belge) oturma izni süresinden daha uzun süre gereklidir.

Oturma izni almak için bankada ne kadar param olması gerekir?

Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idare tarafından herhangi bir belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir. Aile ikamet izni başvurularında destekçinin toplam gelirinin asgari ücretten az olmaması ve gelirinin kişi başı asgari ücretin üçte biri olması gerekmektedir. Uzun dönem ikamet izni yeterli ve düzenli bir gelir gerektirir. Yeterli ve düzenli bir gelirin belirlenmesinde, aylık asgari ücrete eşit olması veya gelir getirici bir mülkünüz, ülkemizde geçiminizi sağlamak için bankada paranız varsa geliriniz kabul edilebilir.

Oturma izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlanır?

Oturma izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından en geç doksan gün sonra sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin doldurularak yetkili makama sunulmasından sonra başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

İkamet tezkeresi başvurularında göç idaresi gelir tablosu hakkında hangi belgeleri isteyebilir?

Emekli kimlik kartı ve emekli aylığı tahsis belgesi, hesap cüzdanı, uluslararası kredi kartı, vergi alınmadığına dair ibare bulunan onaylı ve güncellenmiş gelir belgesi, şirketten alınmış mühürlü ve imzalı yazı, banka mevduat parası olduğunu gösteren belge, İkamet süresi boyunca bankada tutulan tutarı gösterir belge, kira geliri için taşınmazın tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira sözleşmesi, serbest meslek sahipleri için sahibi olunan veya olunan şirkete ilişkin vergi formunun fotokopisi paylaşımlı, A1:F171 sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi dairesi veya tasdikli mali müşavirlik onaylı son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, içinde bulunulan yıla ait mizan, Ticaret ve Sanatkarlar Odası tarafından tescil belgesi veya faaliyet belgesi istenecek Gelir tablosu belgelerinin Türkiye dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmesi ve noter tasdikli olması gerekmektedir.

Oturma izni başvurusu için pasaport sürem ne kadar olmalıdır?

Talep edilen süreden en az 60 gün daha uzun bir pasaporta veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olmanız gerekmektedir.

Oturma izni başvurum reddedildi, hangi işlemleri izlemeliyim? Tekrar başvurmama izin verilir mi?

İkamet izni başvurusunun reddi, uzatma başvurusunun reddi veya ikamet izninin iptali yabancılara veya yasal temsilcilerine veya avukatlarına bildirilir. Bildirimde, yabancının itiraz haklarını etkin bir şekilde nasıl kullanacağı, bu süreçteki diğer hak ve yükümlülükleri ile birlikte yazılır. Ayrıca ikamet izni başvurusu reddedilirse 6 ay içinde aynı amaçla aynı ikamet izni başvurusu yapılamaz. Yasal süreniz varsa farklı bir amaçla başvuruda bulunabilirsiniz.

Oturma izni başvurusu yaptım, randevu almak için ödeme yapmam gerekiyor mu?

Hayır, başvurular internet sitesi üzerinden yapılmaktadır ve randevu online olarak alınmaktadır. Randevu için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ücretsiz randevu alabilirsiniz.

İkamet izni başvurusu ile ilgili ikamet izni harcı ve kart ücreti ödemesini nereye yapmalıyım?

E-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni harcı ve kart ücreti ödemelerinizi kredi kartı ile sanal POS kullanarak, düzensiz vergi tahsilatı yapan vergi dairelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı veznelerine veya anlaşmalı bankalara yapabilirsiniz. Başvuru numaranızı vererek Maliye Bakanlığı (Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası) ile. Bankalarda ödeme yapmak için kullanılması gereken kodlar; kart ücreti için 9207, vize ücreti için 9234, oturma izni ücreti için 9233'tür.

İkamet tezkeresi başvurusunda bulunan ancak ikamet tezkeresi olmayan yabancıların yurt dışına çıkmaları mümkün müdür?

Türkiye'den kısa süreliğine ayrılıp, ikamet izninin yasal süresi içinde olması ve harç makbuzları (belgede belirtilenler hariç) olmak kaydıyla, başvurduktan sonra ikamet tezkeresi düzenlenmesini beklemeden geri dönecek yabancılar harçlardan muaf) ibraz edilirse, başvuru formu ile herhangi bir ihlal ücreti ödemeden hudut kapılarından ayrılabilirler. Onbeş (15) gün içinde dönmeleri halinde, vatandaşlığına sahip oldukları ülkelerin vizesine tabi olsalar dahi ülkeye vizesiz giriş yapabileceklerdir. Başvuru formu, her 15 günde birden fazla giriş ve çıkış hakkı sağlar.

İkamet tezkeresi başvurusu yaptıktan sonra gerekli belgeleri nasıl öğrenebilirim?

Yabancı uyruklular e-ikamet sistemi üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra gerekli belgeler başvuru formlarında listelenir. Ayrıca e-ikamet.goc.gov.tr adresinde “Gerekli Belgeler” olarak listelenmektedir. YİMER157 aranarak detaylı bilgi alınabilir.

Oturma izni başvurusunda bulundum, süre hangi tarihte başlar?

İkamet izni, vizenin veya vize muafiyetinin sona erdiği tarihte veya talep edilmesi halinde başvuru tarihinde başlar. Uzatma başvuru süresi, önceki ikamet izninin sona erdiği tarihte başlar.

Bir kişi veya şirket aracılığıyla oturma izni başvurusunda bulunabilir miyim?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üçüncü gerçek ve tüzel kişilerle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Lütfen oturma izni için şahsen başvurunuz ve üçüncü gerçek ve tüzel kişileri dikkate almayınız.

Yabancı adına başkası oturma izni başvurusu yapabilir mi?

Başvuruların başvuru sahibi tarafından şahsen yapılması esastır. Bu başvurular, yabancıların yasal temsilcileri veya vekâletnamesine sahip avukatları aracılığıyla da yapılabilir.

İkamet izni harcı ve kart harcı ödemesi için hangi kodları kullanabilirim?

İkamet izni harcı ve kart ücreti ödemelerinizi Hazine ve Maliye Bakanlığı ödeme noktalarına, gayri resmi vergileri tahsil eden vergi dairelerine veya Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bankalara (Ziraat Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası) Ödeme yapmak için kullanılması gereken kodlar; kart ücreti için 9207, vize ücreti için 9234, oturma izni harcı için 9233'tür.

Oturma izni kartlarında fotoğraf var mı?

Oturma izni kartınızda yer alacak fotoğrafınızın biyometrik, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve fonu beyaz olmalıdır. Ayrıca randevu tarihinizde 4 adet fotoğraf gerekmektedir.

İkamet izni harcı ve kart ücreti için ödemem gereken tutarı nasıl öğrenebilirim?

Yabancılar e-ikamet sistemi üzerinden başvurularını yaptıklarında ödemeleri gereken tutar hesaplanır. Ayrıca başvuru formlarında da kontrol edebilirler.

İkamet izni harcı ve kart ücretini ne zaman ödemeliyim?

Oturma İzni ilk kez, nakil ve uzatma başvurularında, İkamet İzni harcı ve kart ücretinin randevu tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir.
Oturma izni için başvurdum ama başvuruma erişimim yok.
Pasaport numaranızı uygulamaya başlarken girdiğiniz şekilde yazmanız gerekmektedir. Başvuru numaranızı, iletişim tercihinizi ve pasaport numaranızı (ya da yabancı kimlik numaranızı) yazarak giriş yapmaya çalışmalısınız.

Oturma izni kartı kaybolur veya çalınırsa ne yapılmalıdır?

İkamet izni kartının kaybolması, çalınması, kusurlu veya yıpranmış olması halinde ikamet izni belgesi yeniden düzenlenir. Kaybolması, çalınması veya yıpranması halinde ikamet izni kartı ücretinin tamamı, ikamet izni harcı olarak yarısı ödenir. Kayıp raporu, karakol aracılığıyla yapılmalıdır. Daha sonra kayıp tutanağı ile birlikte biyometrik fotoğraf ve adresin adres sistemine kayıtlı olduğuna dair belge ile ikamet edilen ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.

Oturma izni nasıl alınır?

e-ikamet.goc.gov.tr üzerinden online başvuru yapıldıktan sonra gerekli belgelerle randevuya gelinmesi gerekmektedir. Başvuru ilgili Göç İdaresi tarafından olumlu değerlendirildikten sonra kişinin ikamet izni kartı belirtilen adrese teslim edilir.

İkamet iznim süresince sağlık giderlerim iaşe ve iaşe veya kamu kurumları tarafından karşılanıyorsa, ikamet izni başvurusu yaparken ne yapmam gerekir?

İkamet süresince barınma veya sağlık giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanıyorsa ve yabancının mali kaynaklarını kendisi belirleyebiliyorsa geçerli sağlık sigortası aranmaz. Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşlarından yabancıların tedavisine ilişkin bilgi veya belge talep edilebilir.

Kalma izni alınca yurt dışına gittim. Yurt dışından oturma izni başvurusunda bulunabilir miyim?

Yurt dışından henüz ikamet izni başvuruları kabul edilmemektedir. Yurt dışında bulundukları sırada ikamet tezkeresi sona eren yabancılar, iki ülke arasındaki vize rejimine göre yurda giriş yaptıktan sonra elektronik ortamda ikamet tezkeresi başvurusu yapabileceklerdir. yabancı veya vekili tarafından. Ancak bu durumda 6458 sayılı Kanunun 97. maddesine göre yabancının randevu gününde hazır bulunması istenebilir.

İnsani ikamet izni başvurusunu nasıl yapabilirim?

İnsani ikamet izni, diğer ikamet izni türleri için başvuru yapılırken aranan şartlar aranmaksızın, İçişleri Bakanlığının onayı ile valiliklerce bir yıl süreyle verilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen oturma izninin süresi ne kadardır?

6458 Sayılı Kanun Uluslararası Koruma ve Yabancıların Korunması Hakkında Kanun'un 31. Maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları beş yıl süreyle oturma izni alabilirler.

Kısa dönem ikamet iznine başvurmak istiyorum, iki yıl talep edebilirim ama sağlık sigortası 1 yıl geçerli. Bu durumda ne yapabilirim?

Sağlık sigortası şirketi 1+1 yıllık sigortayı yaptırabilecek ise 2 yıllık ikamet izni talep edilebilir veya 2 yıllık Genel Sağlık Sigortası yaptırılabilir.

Kısa dönem ikamet izni olan yabancıların yurt dışında kalması durumunda ikamet tezkeresi ne kadar süreyle iptal edilir?

13.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İş Kanunu çerçevesinde Kısa Dönem İkamet İzni için yurt dışında geçirilecek süre sınırı kaldırılmıştır. Bu ikamet izni türüne göre belirtilen tarihten önceki süreler ve varsa ihlaller uygulanır.

Kısa dönem oturma izni ne kadar süreyle verilir?

Kısa dönem ikamet izni kural olarak en fazla iki yıl için verilebilir. İkamet izni süresinin tespiti idarenin takdirindedir. Ayrıca, Türkiye'de istihdam edilmeyen ancak Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve miktarda yatırım yapacak olan yabancıya ve yabancının eşine, reşit olmayan ve bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuklarına da Türkiye'de kısa dönem ikamet izni verilebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ise beş yıl süreyle.

Mevcut oturma iznim sırasında adresimi değiştirdim. Ne yapmalıyım? Bu adres farklı bir ildeyse oturma iznim iptal olur mu?

İkamet ettiği ilden başka bir ile adres değiştirmek isteyen yabancıların taşındıkları ilde yeni ikamet izni başvurusunda bulunmalarını 20 iş günü içinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte ikamet tezkeresi türü değişmez ise yeni ikamet tezkeresi düzenlenir ancak yeniden harç alınmaz. Eğer iliniz sınırları içinde başka bir adrese taşındıysanız 20 iş günü içerisinde yeni İl Göç İdaresi'ne bildirimde bulunmanız yeterlidir. Bu durumda yeni bir oturma izni kartı düzenlenmeyecek ve mevcut ikamet izninizle ülkemizde kalmaya devam edebileceksiniz.

Oturma izni uzatma başvurusunu ne zaman yapmalıyım?

İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet tezkerenizin süresinin dolmasından en az altmış gün önce ve her halükarda yapılabilir.

Online ödeme yaptım, ücret makbuzlarımı nereden alabilirim?

Online ödemelerde “Fiş İndir (PDF)” sekmesinden tek seferlik çıktı yazdırabilirsiniz. Mümkün değilse “ https://spos.gib.gov.tr/Spos/Sorgu” sitesinden çıktısını tahakkuk numarası ile yazdırabilirsiniz.

Öğrenci ikamet izinleri ücretli midir?

İkamet tezkeresi, Türk okulları veya fakültelerinin öğrencilerine ücretsiz olarak verilir. Bunların dışında konsolosluklar, büyükelçilik okulları ve uluslararası okullar gibi Türk okulu olmayan öğrencilerden ikamet izni ücreti alınır.

Öğrenci oturma iznine sahibim. Bir Türk vatandaşı ile evlendim. Oturma izni türünü değiştirmem gerekir mi? Şartları sağlıyorsam aile ikamet izni alabilir miyim?

Öğrenci ikamet izni olan bir yabancının aile ikamet izni alma şartlarının oluşması ve başvurması halinde bu kişiye aile ikamet izni düzenlenebilir. Ayrıca öğrenci ikamet izni koşullarını yerine getirmeye devam ettiği sürece öğrenci ikamet izni ile aynı haklardan yararlanır. Öğrenci dilerse ikamet tezkeresi ile yasal kalışına devam edebilir.

Öğrenci ikamet iznimin süresi dolmadan çok önce mezun oldum. Oturma iznim devam edecek mi, nasıl ilerlemeliyim?

Mezun olan öğrencilerin ikamet izni mezuniyet tarihi itibariyle iptal edilir ve on gün içinde yeni ikamet amacına uygun ikamet izni başvurusunda bulunması gerekir. Öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencinin ikamet izni azami bir yıl süreyle ve azami öğrenim süresini geçmemek üzere uzatılır.

Yabancılar özel öğrenci, açık öğretim veya uzaktan eğitim için hangi tür ikamet iznine başvurabilirler?

Özel öğrenci, açıköğretim ve uzaktan eğitim gerekçesi ile öğrenci ikamet izni verilmez. Şartları sağladığınız ikamet tezkerelerinden birine başvurmanız gerekmektedir.

Pasaport değişikliği durumunda bildirim yapmak gerekli midir?

Pasaport değişikliği yapan yabancıların 20 iş günü içinde valiliğe (Göç İdaresi) bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Pasaport eşleştirme hatası alırsam ne yapabilirim?

Türkiye'ye giriş yaptığınız pasaport tipini (hususi, umuma mahsus, diplomatik pasaport vb.) doğru seçmeniz gerekmektedir. Özel bir durum sonucu alınmış bir pasaport olmadıkça, umuma mahsus pasaport tercih edilmelidir. Pasaport veya seyahat belgesi için alana, Türkiye'ye girdiğiniz pasaport bilgilerinizi girmelisiniz. Giriş için kullanılan seyahat belgesinin ülkeden çıkış yapılmadan kaybolması, süresinin dolması veya yenilenmesi durumunda, ülkeye girişte birlikte bulunduğunuz son seyahat belgesinin kullanılması zorunludur. Ayrıca yeni pasaportunuzun geçerlilik tarihini de kullanmalısınız. Çifte vatandaşlığınız varsa sistem pasaportlarınızdan sadece birini tanıyacaktır, bu pasaportunuz Türkiye'ye girişte kullandığınız son pasaportunuzdur. Yeni doğan bebeklerden pasaportlarında giriş çıkış kaydı olmayanların Göç İdaresine başvurmaları gerekmektedir. Tek ikametli sayfada hala maç uyarı mesajı görünmüyorsa ve yukarıdaki önceki talimatları uygulamış olsanız bile, tüm varyasyonlar harflerle, harf kullanılmadan ve rakam ve harfler arasında boşluk bırakılarak denenmelidir. Pasaportunuzun kişisel bilgiler sayfasında MRZ bölümü bulunmaktadır. Lütfen üzerindeki pasaport numaranızı kontrol ediniz ve MRZ bölümünde yazan pasaport numarasını yazınız. Pasaportunuzda bu numara yazıyorsa aynı şekilde verileri girmeniz gerekmektedir. 2007 yılından önce Türkiye'ye giriş yapan ve bu tarihten sonra giriş-çıkışları olmayan yabancıların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanı ile giriş yapan ve pasaportu yanlarında bulunan yabancıların Göç İdaresi'ne başvurmaları gerekmektedir. Giriş kayıtlarında uyruğu vatansız olan veya Mülteci Seyahat Belgesi ile Türkiye'ye giriş yapan yabancıların Göç İdaresine başvurmaları gerekmektedir. Güney Sudan, Demokratik Kongo ve Tayvan gibi ülke adlarının bulunmaması veya farklı bir adla görüntülenmesi nedeniyle e-ikamet sisteminde eşleşme uyarı mesajı almayan yabancıların Göç İdaresine başvurmaları gerekmektedir.

Randevu günü il göç müdürlüğüne gidemezsem herhangi bir yaptırımı var mı?

Başvurunuz işleme alınmayacaktır. Yasal süreniz devam ediyorsa yeni randevu alarak randevunuza gelebilirsiniz. Eğer yasal süreniz dolmuş ve ilk kez başvuruda bulunduysanız vize ihlali, yasal süreniz dolmuş ve uzatma başvurusunda bulunduysanız oturma izni ihlali işlemiş olursunuz.

Randevu tarihinden önce vize-ikamet sürem bitmiş olacak. Sorun olur mu?

Randevu tarihinden önce vize ve oturma izni süresi dolan yabancıların, başvuru formu ile randevu tarihine kadar ülkemizde kalmalarına izin verilir.

Sigorta uyumsuzluk (eşleşme değil) hatası alırsam ne yapabilirim?

Bu durumda başvuru sırasında öncelikle sigorta şirketinizle iletişime geçerek poliçe numaranız/sigorta şirketinizin adı/sigorta numaranızın yenilenmesi/sigorta başlangıç ve bitiş tarihi hakkında bilgi almanız gerekmektedir. Ayrıca, sigorta poliçenizde yenileme numarası yoksa ve yabancı ilk kez sigorta şirketinden sigorta yaptırmışsa, yenileme numarası “0 (sıfır)”, ikinci kez “1”, “2” dir. üçüncü kez Ayrıca sigorta bilgileri için veri girişleri harflerle değil rakamlarla denenmelidir. Detaylı bilgi için sigorta şirketinizle görüşmelisiniz.

Türkiye'ye şartlı giriş ile giriş yapan yabancıların ikamet tezkeresi başvurusu ne kadar sürer?

Şartlı giriş ile giriş yapmanız durumunda 10 gün içerisinde www.goc.gov.tr adresindeki e-ikamet sekmesinden ikamet izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Gayrimenkulde ailemle oturma izni alabilir miyim?

Gayrimenkulden yapılan ikamet izni başvurularında; taşınmazın mesken olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Aile fertlerinin taşınmaz üzerinde müşterek veya müşterek mülkiyet haklarına sahip olması halinde, aile fertleri de bu fıkra kapsamında ikamet izni başvurusunda bulunabilirler.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine oturma izni alma prosedürü nasıldır?

Aile ikamet izni ile kalan yabancı uyruklu çocuklar ülkemizde eğitim hakkından yararlanabilmektedir. Bu yabancıların başka bir ikamet iznine sahip olmalarına gerek yoktur. 18 yaşından küçük ve velisi yanında olmayan öğrenci ikamet izni başvurularında muvafakatname, doğum belgesi ve taahhütname gerekmektedir. Ancak ilk ve orta dereceli okullarda okuyacak yabancıların ziyaret amacını karşılayan bir vize. Öte yandan, ikamet izni eğitim-öğretim yılı kapsamındakilere eğitim-öğretim yılı başından bir sonraki eğitim-öğretim yılı başına kadar bir yıllık sürelerle düzenlenir.

Türkçe öğrenmek için bir kursa yazıldım. Oturma izni işlemleri nasıldır?

Doğrudan bir Türkçe dil kursuna kayıt yaptırırsanız, ancak ülkemize Türkçe dil kursu vizesi ile geldiyseniz kısa dönem oturma izni alabilirsiniz. Ancak bu oturma izni sadece iki kez verilebilir. Üniversiteye kayıt yaptırırsanız ve üniversite tarafından TÖMER'e yönlendirilirseniz, durumunuzu ispat etmeniz halinde bir sonraki eğitim öğretim döneminin başına kadar Öğrenci İkamet İzni verilir. Öğrenim vizesi almak için ülkemize gelen ancak Türkçe düzeyi yeterli olmadığı için üniversiteye kayıt yaptırmayan ve Türkçe dil kursuna yönlendirilen öğrencilere kısa dönem ikamet izni verilmektedir.

Türkiye'de doğan yabancı bebekler için prosedür nedir?

Hastanede düzenlenen doğum belgesi ile anne ve babasının oturma izninin geçerliliğine bağlı olarak Türkiye'de 6 ay kalabilirler. Bu süre içerisinde mutlaka pasaport alınması ve doğum tarihinden itibaren başlamak kaydıyla oturma izni başvurusu yapılması gerekmektedir. Hastane dışında doğan çocuklar için muhtarlıktan alınmış belge gerekmektedir.

Türkiye'de doğan yabancı uyruklu bebeklerin oturma izni alabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz?

Türkiye'de doğan yabancı uyruklu çocuklar, seyahat belgeleri düzenleninceye ve ebeveynlerinin ikamet tezkerelerinin geçerliliğine bağlı olarak ikamet tezkeresi başvurusunda bulunana kadar doğum belgeleri ile Türkiye'de kalabilirler. Doğum belgesi tek başına Türkiye'ye giriş çıkış hakkı vermez. Bu çocuklar için yüz seksen gün içinde oturma izni almaları zorunludur. Oturma izni, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenir.

Türkiye'de vatansız olarak kalıyorum, oturma izni için başvurabilir miyim?

Vatansız kişinin nüfus cüzdanı oturma izni yerine geçer ve oturma izni talep etmeniz halinde şartlarını sağladığınız oturma izni başvurusunda bulunma hakkınız vardır.
Uzatma için başvuruyorum. Aynı bilgileri girmeme rağmen sistem beni randevu almaya yönlendiriyor.
2 Mayıs 2019 tarihinden itibaren tüm iller (81 il) için ikamet izni başvurularında posta yolu kaldırılmış ve randevu sistemine geçilmiştir. başvuru formlarında belirtilen randevu saati.

Uzun dönem oturma izni alırsam herhangi bir kısıtlama olmaksızın giriş çıkış yapabilir miyim?

Sağlık, eğitim ve memuriyet zorunluluğu nedenleri dışında kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması halinde uzun dönem ikamet izinleri iptal edilecektir.

Uzun dönem ikamet izni başvuru şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye'de en az sekiz yıldır ikamet ediyor olmak b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak c) Kendini geçindirecek kadar ve istikrarlı bir gelire sahip olmak veya varsa ailesine destek olmak, ç) Geçerli bir sağlık sigortası yaptırmak, d) Kamu düzenini veya kamu güvenliğini tehdit etmemek. (d) bendi saklı kalmak kaydıyla, Göç Politikaları Kurulunca belirlenen şartları taşıması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar hakkında birinci fıkrada belirtilen şartlar uygulanmaz.

Vizem bitti. Kaç gün içinde oturma izni başvurusu yapabilirim?

Vize-vize muafiyeti süresinin sona ermesini takip eden 10 gün içinde yapılan online başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Vize/ikamet ihlalim var. Ne kadar ödemem gerekiyor?

İhlal durumunda, ceza miktarı gereklidir. Öğrenim ücreti ülkeler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde belirlendiği için her ülke bazında farklılık göstermektedir. İhlalin süresi, uyruğu ve yaşı açısından da farklılık vardır. Cezalar ülkemizden çıkış yaptığınızda sınır kapılarında bildirilebilir.

Yabancı tutuklu iken vize veya oturma izni ihlali yapılmış sayılır mı?

İşlemden sonra tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalanlar vize veya ikamet iznini ihlal etmiş sayılmaz. İşlem tesis edilmeden önce vize veya ikamet izni ihlali olması halinde, ihlal süreleri için genel hükümlere göre işlem yapılır ve ikamet izinleri iptal edilir.

Yatta yaşayanlar için ayrı bir oturma izni türü var mı?

Konut tipi yoktur. Şartları sağladığınız oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz.

Arkadaşım yurtdışından açık öğretim okumaya gelecek. Öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilir miyiz?

Özel öğrenci, açıköğretim ve uzaktan eğitim gerekçesi ile öğrenci ikamet izni verilmez.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler