Türkiye'de Kısıtlama Kodu Nedir ve Neden Konulur?

Türkiye'deki kısıtlama kodlarını ve neden Türkiye'ye giriş yapan veya Türkiye'de ikamet eden yabancılara uygulandığını öğrenin. Farklı kodları ve anlamlarını öğrenin.

Türkiye'de Kısıtlama Kodu Nedir ve Neden Konulur?

Kısıtlama kodu, bazı durumlarda bir yabancının giriş yasağı veya sınır dışı edilme nedenini belirten, bazı durumlarda bilgilendirici ayrıntılar sağlayan bir koddur. Kısıtlama kodunun koyulma sebepleri birbirinden farklı olup, alınan aksiyonun ciddiyetine göre kısıtlama süresi değişmektedir.

Türkiye'de Yabancı Kısıtlamasının Kaldırılması

Yabancı bireylere çeşitli nedenlerle farklı kısıtlama kodları konulduğunu ve buna bağlı olarak Türkiye'ye tekrar giriş yapabilme sürelerinin değiştiğini açıkladık. Kısıtlama kodunun kaldırılması için idare mahkemesi yolu olduğu gibi idari başvuru veya meşru davet ile kaldırılabileceği bazı davalar da bulunmaktadır. Bu konuda bir avukat ile çalışmak yol haritası açısından son derece önemlidir. Her kodun kendi içinde farklı bir yasal yolu vardır.

İdari Dava Yoluyla Kısıtlama Kodunun Kaldırılması

İhraç kararı ve kısıtlama kodu verilen kişiler, dava süresi içinde idare mahkemesinde dava açarak kısıtlama kodu kararının iptal edilmesini sağlayabilirler. Her kısıtlama koduna göre farklı işlemler yapmak ve davada farklı savunmalar yapmak gerekecektir.

Bir yabancıya kısıtlama kodu verilmiş ve sınır dışı etme kararı verilmişse, o yabancı hakkında sınır dışı etme kararının iptali için bir an önce dava açmak en doğrusudur. Sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açılırsa kişinin sınır dışı edilmesi için açılan iptal davasının sonucu beklenir. Yani dava bitene kadar yabancı sınır dışı edilmiyor.

ÖNEMLİ!: Ancak burada önemli olan davayı zamanında açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda yetkin ve tecrübeli bir avukat ile çalışabilmektir. Bazı firmalar yabancı danışmanlık firması adı altında hukuki hizmet vermeye çalışmaktadır. Ancak davalarda temsil hizmeti ancak avukatlar tarafından verilebilir.

Yabancılar İçin Kısıtlama Kodlarının Kaldırılması: İdari Dava ve Meşru Davet Başvurusu

Nadir durumlarda, yabancılar için kısıtlama kodunun kaldırılması sadece idari dava gerektirebilir. Hangi durumlarda idari başvuru yapılması gerektiğinin tespiti için bir avukatın değerlendirmesi gerekmektedir.

Yabancılar için giriş yasağını kaldırmak için meşru bir davet başvurusu kullanılabilir. Amaç bölümünde tedavi, aile birleşimi, eğitim, çalışma, resmi görev, turizm gibi ibarelerin yer aldığı meşru vize meşru vize olarak bilinmektedir. Meşru bir vize, giriş yasağı olan yabancıların ülkeye yasal olarak giriş yapmalarını sağlar. Meşru vize süreci genellikle bir ay içinde tamamlanır.

Sıkça Sorulan Sorular ve Kısa Cevaplar

tahdit kodu nedir?

Tahdit kodu, bazı durumlarda bir yabancının giriş yasağı veya sınır dışı edilme nedenini bildiren, bazı durumlarda ise sadece bilgi veren bir koddur.

Tahdit kanunu kalktıktan sonra yabancı Türkiye'ye girebilir mi?

Evet. Yabancının Türkiye'ye başka bir giriş yasağı yoksa, ilgili tahdit kodunun kaldırılmasından sonra giriş yapılabilir.

tahdit kodu kaldırma davası ne kadar sürer?

Tahdit yasasına karşı açılan dava yaklaşık bir yıl sürebilir. İnfazın durdurulması kararı genellikle 20-30 gün içinde alınır.

Sınır dışı etme kararı verilen yabancı, iptal davası açarsa sınır dışı edilir mi?

Hayır. Sınır dışı etme kararı verilen yabancının süresi içinde dava açması halinde, dava sonuçlanıncaya kadar sınır dışı etme kararı uygulanmaz. Dava kazanılırsa karar tamamen iptal olur.

meşruhatlı vize nedir?

meşruhatlı vize, amaç kısmında tedavi, aile birleşimi, eğitim, çalışma, resmi görev, turizm gibi ifadelerin yer aldığı vizedir. meşruhatlı vize Türkiye'ye girişi yasak olan yabancıların yasal olarak ülkeye giriş yapmalarını sağlar.

meşruhatlı vizenin amacı nedir?

meşruhatlı vize, Türkiye'ye girişi yasak olan yabancıların, tıbbi tedavi, aile birleşimi, eğitim, çalışma, resmi görev veya turizm gibi belirli amaçlarla yasal olarak ülkeye girişine izin verir.

meşruhatlı vize başvurusu ortalama işlem süresi nedir?

Bir meşruhatlı vize başvurusunun işlem süresi, başvurulan vize türüne bağlı olarak genellikle 1-2 ay arasında değişmektedir.

Bir yabancı sınır dışı etme kararına karşı temyiz başvurusu devam ederken sınır dışı edilebilir mi?

Hayır, eğer bir yabancı sınır dışı etme kararına itiraz ederse ve itiraz devam ediyorsa, itiraz sonuçlanıncaya kadar sınır dışı etme kararı uygulanmaz. İtiraz başarılı olursa, sınır dışı etme emri tamamen kaldırılacaktır.

Tahdit kodu olan bir yabancı Türkiye'ye girebilir mi?

Tahdit kodunun türüne bağlıdır. Kod sadece bilgilendirme amaçlıysa, yabancı Türkiye'ye giriş yapabilir. Ancak, kod Türkiye'ye giriş yasağı veya sınır dışı etme emri gösteriyorsa, kod kaldırılıncaya kadar yabancı giremez.

türkiye'de kısıtlama kodu, sınır dışı etme, türkiye

Aşağıda, kısıtlama kodlarının bir listesi ve kısa açıklamaları yer almaktadır:

 • V-68 (İçişleri Bakanlığı İkamet İzni Onayı tabidir)
 • V-69 (İkamet İzni İptal Edilenler)
 • V-70 (Sahte Evlilik)
 • V-71 (Adres değişikliği bildirmeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan yabancılar)
 • V-74 (Çıkışta Bakanlığa/Valiliğe Bildirilecek Yabancılar)
 • V-77 (Ahıska Türk Statüsü için başvuran Ahıskalı olmayan Türkler)
 • V-84 (10 Gün İçerisinde İkamet İzni Almak Şartına Bağlı Olarak Ülkeye Giriş Yapanlar)
 • V-87 (Kendi İsteğiyle Geri Dönen Geçici Koruma Sahipleri)
 • V-88 (Çalışma İzni İptal Edilen Yabancılar)
 • V-89 (Yeniden Kabul Edilen Yabancılar)
 • V-91 (Çıkış İznine Tabi Geçici Koruma Sahipleri)
 • V-92 (Mükerrer Kayıtlı Geçici Koruma Sahipleri)
 • V-137 (Türkiye'den Ayrılmaya Davet Edilenler)
 • V-144 (57-A Maddesi Kapsamında Serbest Bırakılanlar)
 • V-145 (Gönüllü Geri Dönüşler)
 • V-146 (Türk Pasaport Şerhi)
 • V-147 (Pasaport Şerhli Türk Vatandaşı Eş)
 • V-148 (Geçici Barınma Merkezlerinde Kalanlar)
 • V-153 (Üçüncü Bir Ülkeye İlişkin AİHM Tedbirleri)
 • V-154 (Sürgün Kararına İdari Mahkemede İtiraz)
 • V-155 (AİHM Geçici Tedbirleri)
 • V-156 (Avukat Harcı)
 • V-157 (İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancılar)
 • V-158 (Yabancı Diplomatik Misyon Personeli/Aile Fertlerinin Kimlik İptali)
 • V-159 (Üçüncü Bir Ülkeye Geçiş Amaçlı Ülkemize Gelenler)
 • G-26 (Yasa Dışı Örgütsel Faaliyetler)
 • G-34 (Sahtecilik)
 • G-42 (Uyuşturucu Suçları)
 • G-43 (Kaçakçılık Suçları)
 • G-48 (Fuhuş Yeri Sağlamak veya Sağlamak)
 • G-58 (Cinayet)
 • G-64 (Tehdit)
 • G-65 (Hırsızlık)
 • G-66 (Soygun ve Yağma)
 • G-67 (Dolandırıcılık)
 • G-78 (Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Yabancılar)
 • G-82 (Milli Güvenliğe Karşı Faaliyetler)
 • G-87 (Genel Güvenliği Tehlikeye Atan Kişiler)
 • Ç-101 (3 Aylık Vize, Vize Muafiyeti, Oturma İzni ve Çalışma İzni/Giriş Yasağı İhlali)
 • Ç-102 (6 Aylık Vize, Vize Muafiyeti, Oturma İzni ve Çalışma İzni/Giriş Yasağı İhlali)
 • Ç-103 (1 Yıl Vize, Vize Muafiyeti, Oturma İzni ve Çalışma İzni/Giriş Yasağı İhlali)
 • Ç-104 (2 Yıl Vize, Vize Muafiyeti, İkamet İzni ve Çalışma İzni/Giriş Yasağı İhlalleri)
 • Ç-105 (5 Yıl Vize, Vize Muafiyeti, İkamet İzni ve Çalışma İzni/Giriş Yasağı İhlalleri)
 • Ç-113 (Kaçak Giriş-Çıkış)
 • Ç-114 (Yargı Sürecindeki Yabancılar)
 • Ç-115 (Cezaevinden Çıkan Yabancılar)
 • Ç-116 (Yabancılar Genel Ahlak ve Sağlığı Tehlikeye Atıyor)
 • Ç-117 (Kaçak İşçiler)
 • Ç-118 (İkamet İzni İptal Edilenler)
 • Ç-119 (Kaçak İşçilerin Cezalarını Ödememeleri)
 • Ç-120 (Vize veya İkamet İzni İhlallerinden Kaynaklanan Cezaların Ödenmemesi)
 • Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu İhlal Eden Yabancılar)
 • Ç-136 (Yol Giderlerinin Ödenmemesi)
 • Ç-137 (İhraca Davet Edilen Yabancılar)
 • Ç-138 (INAD Yolcuları)
 • Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Riskli Sayılan Kişiler)
 • Ç-149 (Asayiş Açısından Riskli Sayılan Kişiler)
 • Ç-150 (Sahte Evrakla Girmeye yeltenenler)
 • Ç-151 (Göçmen Kaçakçısı/İnsan Kaçakçısı)
 • Ç-152 (Tedbir Olarak Girişi Engellenen Yabancılar)
 • Ç-166 (Girişini/parasızlığını gerekçelendiremeyenler)
 • Ç-167 (3-6 Ay Vize, İkamet İzni ve Çalışma İzni İhlali Yapan ve Girişi Engellenenler)
 • 1 Aylığına Ülkeye Giriş)
 • K (Kaçakçılık Suçundan Aranan Kişiler)
 • N-82 (Koruma Kodu)
 • N-95 (Giriş Yasağını İhlal Eden Para Cezası)
 • N-96 (Tanınan Süre İçinde Yurt Dışından Ayrılmama İdari Para Cezası)
 • N-97 (Adres Beyannamesine İdari Para Cezası)
 • N-99 (İnterpol Kodu)
 • N-119 (Kayıtsız Çalıştırma İdari Para Cezası)
 • N-120 (Vize, İkamet İzni ve Çalışma İznine İhlal İdari Para Cezası)
 • N-135 (Kaçak Giriş veya Giriş Teşebbüsü Nedeniyle İdari Para Cezası)
 • N-136 (Tehcir İçin Seyahat Masrafları)
 • N-168 (102. Maddenin c Fıkrasına İhlalden İdari Para Cezası)
 • N-169 (Bakanlığın Belirlediği İdari Yükümlülüklere Uymama İdari Para Cezası)
 • N-170 (Kabahatler Kanunu veya İlgili Diğer Kanunlardan Kaynaklanan İdari Para Cezası)
 • N-171 (Belirlenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası)
 • N-172 (Gönüllü Geri Dönüşler İçin Seyahat Masrafları)
 • O-100 (Girişi Yasaklanan İkametgahı Bilinmeyen Sığınmacılar)
 • O-176 (Uluslararası Koruma Talebi 3 Yıldır Reddedilen Yabancılar)
 • O-177 (5 Yıldır Uluslararası Koruma Talebi Reddedilenler)

Şimdi bu kodlardan bazılarına tek tek göz atalım.

V KISITLAMA KODLARI

V-68 (İkamet İzni için Bakanlık Onayı tabidir)

V-68 koduna sahip yabancılar ancak bakanlık onayı ile oturma izni alabilirler. Bu kişiler için oturma izni alma süreci normal süreçten farklı bir şekilde ilerlemekte ve ek izin gerektirmektedir.

V-69 (Oturma İzni İptali)

V-69 kodu, ikamet kurallarına uyulmaması nedeniyle Türkiye'de ikamet izni iptal edilenlere verilir. Örneğin ikamet için gerekli belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi durumunda V-69 kodu uygulanmakta ve kişiye beş yıl süreyle ikamet izni verilmemektedir.

V-70 (Sahte Evlilik)

Türkiye'de oturma izni almak için sahte evlilik yapan yabancılara tespit edilmesi halinde V-70 sınırlama kodu veriliyor. Bu kod, beş yıla kadar Türkiye'ye girişlerini yasaklıyor.

V-71 (Kayıtlı adresinde bulunmayan yabancılar, adres değişikliği bildirmemeli veya yanlış bilgi vermemelidir)

V-72 kodu, ikamet izni alırken verdiği adresi ilgili makamlara haber vermeden değiştiren veya kayıtlı olduğu adresten farklı bir adreste ikamet eden yabancılara uygulanır. Bu kod, idari uygulama yoluyla çözülebilir.

V-74 (Gidişini bakanlığa/valiliğe bildirmesi gereken yabancılar)

V-74 sınırlama kodu, Türkiye'den ayrıldığını bakanlığa veya valiliğe bildirmesi gereken yabancılara Türkiye'den ayrılmadan önce uygulanır. İdari başvuru veya itiraz yoluyla kaldırılabilir.

V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde Ahıska Türkü olarak başvuran yabancılar)

Ahıska Türkçesi statüsü için başvuran ve Ahıska Türkçesi olmadığı anlaşılanlara V-77 sınırlama kodu uygulanır. Bu kod, bu kişilerin tekrar Ahıska Türk statüsüne başvurmalarını engellemeyi amaçlamaktadır.

V-84 (Türkiye'ye 10 gün içinde oturma izni almak şartıyla giriş yapan yabancılar)

V-84 kodu, Türkiye'ye 10 gün içinde oturma izni almak şartıyla giriş yapan ancak 10 gün içinde dış şubeye oturma izni başvurusunda bulunmayan yabancılara uygulanır. Bu gibi durumlarda Türkiye'ye giriş yasağı uygulanmaktadır.

V-87 (Kendi isteğiyle geri dönen Geçici Koruma Hak Sahipleri)

V-87 sınırlama kodu, Türkiye'de geçici koruma statüsü sahibi olan ve gönüllü olarak kendi ülkesine dönen yabancılara uygulanmaktadır.

V-88 (Çalışma izni iptal edilen yabancılar)

Çalışma izni olan ve çalışma izni iptal ettiren yabancılara V-88 sınırlama kodu uygulanır. Çalışma izninin iptal sebeplerine göre para cezası ve Türkiye'ye giriş yasağı da konulabilir. Meşru bir davet, yeni bir çalışma izni başvurusu veya idari itiraz yoluyla durum çözülebilir.

V-91 (Çıkış iznine tabi Geçici Koruma Hak Sahipleri)

Türkiye'den ayrılırken çıkış iznine tabi olan geçici koruma faydalanıcılarına V-91 sınırlama kodu uygulanır. Bu kişiler ayrılmadan önce ilgili makamlardan izin almak zorundadır. Kod, idari başvuru veya itiraz yoluyla kaldırılabilir.

V-92 (Mükerrer Kayıtlı Geçici Koruma Hak Sahipleri)

V-92 kodu, çift sicil kaydı bulunan geçici koruma faydalanıcılarına uygulanır. Sorun kendiliğinden çözülmezse çifte kaydın düzeltilmesi için idari başvuru yapılmalıdır.

V-137 (Gönüllü Ayrılış)

Sınır dışı etme kararı verilen yabancı uyruklulara derhal sınır dışı edilmek yerine ülkeyi kendi isteğiyle terk etmesi için 15 gün süre verilir. 15 gün içinde ayrılmamaları halinde haklarında derhal sınır dışı etme kararı uygulanıyor ve Türkiye'ye girişleri yasaklanıyor. Bu kişilere V-137 kısıtlama kodu konur.

V-144 (Geçici İnsani İkamet İzni)

Sınır dışı etme kararı verilen yabancı uyruklular ülkelerine geri dönemeyebilir veya geri dönmeleri halinde hayati tehlike ile karşı karşıya kalabilirler. Bu gibi durumlarda, yabancı uyruklu üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Bu mümkün değilse, yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmez ve bunun yerine geçici insani oturma izni verilir. Bu işlem sırasında kişiye V-144 kısıtlama kodu yerleştirilir. Meşru bir vize alarak kaldırılabilir.

V-146 (Pasaport Onayı)

Pasaportları devam eden yasal işlem nedeniyle onaylanan Türk vatandaşlarına V-146 kısıtlama kodu uygulanır. Bazı durumlarda pasaport başvuruları işleme alınmamaktadır. Bu durum hukuka aykırıdır ve etkilenen kişilerin idari itirazda bulunmaları ve ardından dava açmaları gerekir.

V-147 (Türk Vatandaşının Eşine Pasaport Onayı)

Pasaportları yasal işlem nedeniyle onaylanan Türk vatandaşlarının eşlerinin de pasaportlarına V-147 kısıtlama kodu konulabilir. Bu uygulama da yasa dışıdır ve etkilenen kişilerin idari itirazda bulunmaları ve ardından dava açmaları gerekir.

V-148 (Geçici Konaklama Merkezi)

Yabancı uyruklular, durumlarına göre geçici barınma merkezlerinde kalabilirler. Bu gibi durumlarda bu kişilere V-148 kısıtlama kodu konur. Bilgilendirici bir koddur ve barınma süresi sona erdiğinde idari itirazda bulunarak kaldırılabilir.

V-154 (Sürgün Kararına İtiraz)

Bir sınır dışı etme kararına idare mahkemesinde itiraz edildiğinde, etkilenen kişi hemen sınır dışı edilmez. Bu süre zarfında kendilerine V-154 kısıtlama kodu verilebilir. Bilgilendirici bir koddur ve bireye zarar vermez. Dava sonuçlandırıldıktan sonra kod kaldırılır.

V-157 (Reddedilen Oturma İzni Başvuruları)

V-157, ikamet izni başvurusu reddedilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Kişinin kodu kaldırmak için meşru bir vize başvurusunda bulunması veya ret kararına karşı idari itiraz veya dava açması gerekir.

V-158 (Yabancı Misyon Personeli/Aile Üye Kimlik Kartı İptali)

Yabancı misyon personelinin veya aile üyelerinin kimlik kartları çeşitli nedenlerle iptal edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, etkilenen kişiye bir V-158 kısıtlama kodu verilir. İptal nedenine bağlı olarak, durum idari itiraz veya dava yoluyla çözülebilir.

V-159 (Transit Yolcu)

V-159, Türkiye'ye transit amaçlı giriş yapan yabancı uyruklulara konulan bilgi kodudur. Bireye hiçbir şekilde zarar vermez.

G Kısıtlama Kodları

G-26 (Yasadışı örgüt faaliyetleri)

G-26, yasa dışı örgüt faaliyetlerinde bulunduğundan veya bu faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu kişilere uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-34 (Sahtecilik)

G-34, sahtecilik suçları işlediğinden veya bu suçlara bulaştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-42 (Uyuşturucuyla ilgili suçlar)

G-42, uyuşturucuyla ilgili suçları işlediğinden veya bu suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-43 (Kaçakçılık suçları)

G-43, kaçakçılık suçlarını işlediğinden veya bu suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-48 (Fuhuş temin etmek ve sağlamak)

G-48, fuhuş temin ve temin ettiği veya buna bağlı suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-58 (Cinayet)

G-58, cinayet suçlarını işlediğinden veya bu suçlara bulaştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-64 (Tehdit)

G-64, tehdit suçları işlediğinden veya bu suçlara bulaştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık)

G-65, hırsızlık suçlarını işlediğinden veya bu suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-66 (Soygun)

G-66, hırsızlık suçları işlediğinden veya bu suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-67 (Dolandırıcılık)

G-67, dolandırıcılık suçları işlediğinden veya bu suçlara karıştığından şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancıların Türkiye'ye girişleri G-78 kısıtlama kodu ile kalıcı olarak yasaklanmıştır. Ancak yanlış teşhis konulursa veya yabancı uyruklu kişi tedavi olup iyileşirse başvuru üzerine giriş yasağı kaldırılabilir. Bu başvurunun idari veya hukuki yollardan yapılması gerekip gerekmediği konusunda bir avukata danışmak gerekir.

G-82 (Ulusal güvenliğe karşı faaliyetler)

G-82, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen yabancı uyruklulara uygulanan kısıtlama kodudur. Aşağıda bahsettiğimiz G-87 koduna benzer ve istihbarat bilgilerine dayalı olarak dayatılabilir. Ancak yasal işlemlerle kaldırılabilir.

G-87 (Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden kişiler)

Polis, jandarma, milli istihbarat teşkilatı gibi kaynaklardan alınan istihbarat raporlarına göre kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen yabancı kişilere G-87 kısıtlama kodu verilebilir. Bu kişiler, bu koda göre Türkiye'den sınır dışı edilebilir. Ancak yasal yollara başvurarak kısıtlamanın kaldırılması mümkündür.

Uygulamada, bir G-87 kodunun dayatılmasını haklı çıkarmak için kullanılan istihbarat raporlarının çoğu somut kanıtlara dayanmıyor olabilir. Çoğu durumda istihbarat raporları sadece şüpheye dayalı olarak oluşturulmakta ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne iletilmektedir. Bu gibi durumlarda kısıtlamaya yasal yollardan itiraz edilerek kaldırılması mümkündür.

G-87 koduna dayalı olarak sınır dışı edilmenin, kişilerin kendi ülkelerinde hayatlarını riske atabileceği unutulmamalıdır. Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bir davada, kendisine G-87 kısıtlama kodu verilen bir kişinin kendi ülkesinde zarar görme riski ve bu iddiayı destekleyecek somut delillerin bulunmaması nedeniyle sınır dışı edilmesi engellenmiştir. kısıtlama.

Ç Tahdit Kodları

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, oturma ve çalışma izni kurallarının ihlali / 3 ay giriş yasağı)

Vize, vize muafiyeti, oturma ve çalışma izni kurallarını ihlal eden yabancılara Ç-101 cezası uygulanır. Bu kişiler para cezasının yanı sıra 3 ay süreyle Türkiye'ye giriş yasağına da tabidir. Giriş yasağı meşru bir vize ile veya yasal yollarla kaldırılabilir.

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni kurallarının ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni kurallarını ihlal eden yabancılara Ç-102 cezası uygulanır. Bu kişiler para cezasının yanı sıra 6 ay süreyle Türkiye'ye giriş yasağına da tabidir. Giriş yasağı meşru bir vize ile veya yasal yollarla kaldırılabilir.

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, oturma ve çalışma izni kurallarının ihlali / 1 yıl giriş yasağı)

Vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni kurallarını ihlal eden yabancılara Ç-103 cezası uygulanır. Bu kişiler para cezasının yanı sıra 1 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağına da tabidir. Giriş yasağı meşru bir vize ile veya yasal yollarla kaldırılabilir.

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, oturma ve çalışma izni kurallarının ihlali / 2 yıl giriş yasağı)

Vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni kurallarını ihlal eden yabancılara Ç-104 cezası uygulanır. Bu kişiler para cezasının yanı sıra 2 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağına da tabidir. Giriş yasağı meşru bir vize ile veya yasal yollarla kaldırılabilir.

Ç-105 (Vize, vize muafiyeti, oturma ve çalışma izni kurallarının ihlali / 5 yıl giriş yasağı)

Vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni kurallarını ihlal eden yabancılara Ç-105 cezası uygulanır. Bu kişiler para cezasının yanı sıra 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağına da tabidir. Giriş yasağı meşru bir vize ile veya yasal yollarla kaldırılabilir.

Ç-113 (Kaçak giriş çıkış)

Türkiye'ye kaçak giriş yapan yabancılara Ç-113 cezası uygulanıyor. Bu kişiler 2 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağına tabi tutulurlar ve ayrıca idari para cezası alırlar. İdari para cezasının ödenmesi durumunda Türkiye'ye giriş sadece 2 yıl süreyle yasaklanır, ödenmemesi halinde ise giriş yasağı 5 yıla kadar uzatılır. İdari para cezasına itiraz etmek için hukuki yollara başvurulabilir.

Ç-114 (Yabancılar hakkında kanuni işlem yapılacak)

Türkiye'de hakkında yasal işlem yapılan yabancılar, suçlu olsun ya da olmasın 1 yıl süreyle ülkeye girişten men edilecek. Bu, idari işlemler yoluyla çözülebilir.

Ç-115 (Cezaevinden çıkan yabancılar)

Türkiye'de hapis cezasını tamamlayan yabancıların 1 yıl süreyle ülkeye girişleri yasaklanacak. Bu, idari işlemler yoluyla çözülebilir.

Ç-116 (Genel ahlak ve sağlığı tehlikeye atan yabancılar)

Genel ahlaka aykırı hareket eden veya genel sağlığı tehlikeye atan yabancıların 1 yıl süreyle Türkiye'ye girişleri yasaklanacak.

Bar, gece kulübü vb. yerlerden getirilen yabancı kadınların tutuklama tutanağına kolluk görevlilerince “mekânlara fuhuş yapmak için gelmiş sayıldığı” yazılmakta ve bu ifadeye istinaden oturma veya çalışma izinleri iptal edilmekte, sınır dışı edilebilirler. Ne yazık ki uygulamada buna benzer birçok vakayla karşılaşıyoruz ancak bu konuda açmış olduğumuz davalarda olumlu sonuçlar elde ettik.

Ç-117 (Kayıt dışı işçi)

Türkiye'de bulunan belgesiz yabancı işçilerin Ç-117 kısıtlama kodu ile 1 yıl süreyle ülkeye girişleri yasaklanacak. Ayrıca idari para cezası uygulanacaktır. Bu, meşru bir vize yöntemiyle çözülebilir.

Ç-118 (İkamet tezkeresi iptal edilen yabancılar)

Türkiye'de ikamet izni verilen yabancıların oturma izinlerini başka amaçlarla kullandıkları tespit edildiğinde Ç-118 kısıtlama kodu ile 5 yıl süreyle ülkeye girişleri yasaklanacak. Bu, meşru bir vize alarak çözülebilir.

Ç-119 (Cezayı ödemeyen belgesiz işçi)

Yurt dışına çıkarken idari para cezası ödemeyen Türkiye'deki belgesiz yabancı işçilerin Ç-119 kısıtlama koduyla 5 yıl süreyle Türkiye'ye girişleri yasaklanacak. Bu, meşru bir vize yöntemiyle çözülebilir.

Ç-120 (Vize veya oturma izni ihlali nedeniyle cezaların ödenmemesi)

Türkiye'den ayrılırken vize veya ikamet izni yönetmeliği