YABANCI PERSONEL İSTİHDAMINDA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Yabancı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Zorunlu Kurallar; 1. Yabancı personel, [...]

Yabancı Personel Çalıştırılmasında Zorunlu Kurallar;

1. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı personel, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mühendislik, mimarlık ve şehircilik unvanlarıyla çalıştırılamaz ve 3458 sayılı Kanuna göre imza karşılığı sanat icra edemez. Mühendislik ve Mimarlıkta, bu unvanları kullanarak oy kullanamaz, imza atamaz.

2. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Türkiye'de Avukatlık Mesleğini icra edemez.

3. Bu Belge 2527 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş olup, ilgili meslek odasına üye olarak kayıt yaptırılması ile geçerlilik kazanacaktır.

4. Bu belge, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınacak Türkiye'deki yabancı pilot ve teknisyenlerin lisanslarını tasdik eden Validasyon Sertifikası ile birlikte geçerlidir.

5. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, ilgili kanunların Türk Vatandaşlarına tanıdığı meslek ve görevleri icra edemez.

6. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca Türkiye'de Eczacılık mesleğini icra edemez.

7. Yabancı mühendis ve mimarlara verilen çalışma izni, 6235 sayılı TMMOB Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca ilgili Odaya en geç bir ay içinde kayıt yaptırmaları/geçici üyeliklerini uzatmaları halinde geçerli olur.

8. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 6343 sayılı Veteriner Kanununun 2. maddesi uyarınca Türkiye'de veteriner hekimlik mesleğini icra edemez.

9. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 1219 sayılı Tabiplik ve Tıp Bilimleri Uygulama ve Uygulama Kanununa göre Türkiye'de diş hekimliği mesleğini icra edemez.

10. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancı, 815 sayılı Kabotaj Kanununa göre Türkiye karasularında kaptanlık mesleğini icra edemez.

11. Çalışma izni uzatma başvurusu yaparken; Şirket ortağı olarak ülke ekonomisine ve yerel iş gücünün istihdamına katkısını kanıtlamak ve ulusal mevzuatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorunludur.

12. Çalışma izni verilen yabancı şirket ortağının/sahibinin işyerinde her ay en az 5 (beş) Türk vatandaşı çalıştırması zorunludur ve bu zorunluluk ilk altı ayda aranmaz. Bu şartın çalışma izni süresinin 7. ayından itibaren yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma izni uzatma talebi karşılanmayacaktır.

13. Bu belge ile çalışma izni verilen yabancının 4857 sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesi ile Çocuk ve Gençlerin Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalıştırılması zorunludur. İşçiler ve aksi durumun tespiti halinde gerekli yasal ve yasal tedbirler alınır. İdari yaptırım uygulanacaktır.

14. Sirk kumpanyalarının Türkiye'de tur yapmaları halinde görevlendirilecekleri yabancı personel listesinin il emniyet müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur.

15. Çalışma İzni Belgesi, 4817 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca yabancının akademik ve mesleki yeterliliklerini tamamlaması için “ön izin” olarak verilir.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler