TÜRKİYE'DEN EV ALMAK İSTEYEN YABANCILAR

Yabancı uyruklu kişilerin [...]'den gayrimenkul satın alabilmesi

Yabancı uyrukluların Türkiye'den gayrimenkul satın alabilmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. ve 36. maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınmaz mal satın alabilmek için Türkiye'de ikamet iznine sahip olmak gerekli değildir. Yani oturma izniniz olmasa bile taşınmaz satın alabilirsiniz. Ortadoğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda ülkemiz çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'de en az $250.000'e gayrimenkul satın alan veya $500.000 ve üzeri yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesinin yasallaşmasıyla birlikte Türkiye'de ev sahibi olma talepleri her geçen gün artıyor.

Türkiye'deki mevcut mevzuata göre, taşınmazın devrine yönelik resmi sözleşmelerin taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlüklerinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca resmi satıştan önce noter huzurunda “satış vaadi sözleşmesi” imzalanması da mümkündür.

– Yabancıların gayrimenkul edinmelerine ilişkin yasal kısıtlamalar:

*Yabancılar yasal kısıtlamalara uymak kaydıyla Türkiye'de işyeri veya konut olarak kullanmak üzere gayrimenkul satın alabilirler. Ancak farklı şehirlerde dahi olsa bir yabancının Türkiye'de satın alabileceği taşınmazların toplam alanı 30 hektarı geçemez.

* Yabancıların gayrimenkul satın almadan önce bölgedeki askeri makamlardan da izin alması gerekiyor. Söz konusu taşınmazın güvenlik bölgesi içerisinde yer alması durumunda yabancıya satışı mümkün olmayacağından ödeme yapılmadan önce bu konunun netleştirilmesi önemlidir.

TAŞINMAZ MÜLK SATIN ALIRKEN GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER

Kimlik belgeleri veya pasaportlar,

* Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancılar için ilgili emniyet müdürlüklerince düzenlenen ikamet tezkereleri,

*Yurt dışından verilen vekâletnamelere istinaden vekaleten işlem yapmaları halinde, tercümeleri ile birlikte vekaletnamenin aslını veya onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Satış sözleşmesi yapılmadan önce taşınmazın sınırlı ayni hakla tescil edilip edilmediği, üzerinde ipotek bulunup bulunmadığı veya satışına engel bir durum olup olmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.</p>

– Yabancıların gayrimenkul ediniminde dikkat etmesi gereken hususlar; 

* Alınacak evin üzerinde ipotek veya satışa engel haciz olup olmadığı öğrenilmelidir. Bu bilgiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınabilir.

*Güvenilirliği sağlanmış bir aracı firma ile anlaşma yapılmalıdır.

*Taraflar arasında gayrimenkul satışına ilişkin anlaşmazlık çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılmalıdır.

* Noter huzurunda satış vaadi sözleşmesi yapılması satış için yeterli değildir. Resmi işlemler tapu müdürlüklerinde yapılmalıdır.

* Konut alımlarında ödenecek tapu harcı alıcı ve gayrimenkul sahibi tarafından ödenir.

 

Kaynak: https://www.mfa.gov.tr/yabancilar-icin -guide.tr.mfa

 

Simply TR : 0534 627 07 23 ile geçerek tapulu oturma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. 

 

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler