Türkiye'de Aile İkamet İzni

-06/06/2022-Rehber, Oturma izni-7 min-

Aile İkamet İzni Nedir?

Aile ikamet izni, yabancı bir bireyin ailesiyle birlikte Türkiye'de kalmasına izin veren bir izin türüdür. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 34 ila 37. Maddeleri ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 30 ila 34. Maddeleri tarafından yönetilir. Bu kanun ve yönetmelikler, aile ikamet izni almanın şartlarını ve bu izin sahibi kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Aile İkamet İzni Alınabilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşları, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya ikamet tezkerelerinden birine sahip yabancılar, mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri;

 1. Yabancı eşine,
 2. Kendisinin veya eşinin reşit olmayan yabancı çocuğuna,
 3. Kendisinin veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu yabancı çocuğu,

aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izni talepleri, varsa müşterek velayet sahibi olan anne ve babanın muvafakatinin alınması gerekmektedir.

Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim görme hakkı sağlar.

Aile ikamet iznine sahip yabancılar aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilirler:

 • Boşanma halinde Türk vatandaşı ile evli ise ve aile ikamet izni ile en az üç yıl kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet mağduru olduğunu mahkeme kararı ile kanıtlayan yabancıların ikamet izni almasına gerek yoktur.) en az üç yıllık aile ikamet iznine sahip olmak.)
 • Sponsorun vefatı durumunda, sponsorun ailesinin ülkemizde ikamet izni ile kalması durumunda,
 • Ülkemizde aile ikamet izni ile en az üç yıl kalmış olanlar on sekiz yaşını doldurmuş ise.

Aile İkamet İzni Kaç Yıl Süreli Verilebilir?

– Aile ikamet izni her defasında üç yılı geçmemek üzere verilebilir.

– Aile ikamet izninin süresi, sponsorun ikamet izninin süresini asla aşamaz.

Aile İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Aile ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

 • Sponsorun gereksinimlerini karşılamak,

(Destekleyicinin tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması, kişi başı asgari ücretin üçte birinden az olmamak üzere aylık gelirinin olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlemediğini belgelemesi, sabıka kaydıyla belgelenmesi gerekir. Türkiye'de en az bir yıldır ikamet ettiğine dair belge ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

 • Aile ikamet izni başvurusunda bulunanların sponsorla birlikte kalma koşullarını sağlamak,

(Ülkemizde kalma amacına ilişkin, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşamayı düşündüğünü, eşlerinin on sekiz yaşını doldurmuş olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamında değildir. , evlilik aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamıştır)

Aile İkamet İzninin Reddedilme, İptal veya Uzatılmama Sebepleri Nelerdir?

 • Aile ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespiti,
 • Geçerli bir sınır dışı etme veya giriş yasağı kararının varlığı,

Aile ikamet izninin verilmediği durumlarda verilirse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Aile İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aile İkamet İzni İçin Gerekenler (Ortak)

 1. Oturma İzni Başvuru Formu (başvuru sahibi veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmış)
 2. Pasaport fotokopisi veya pasaport yerine geçen belge (kimlik ve fotoğraf ile giriş ve çıkış kaşeleri ve vize bilgilerinin gösterildiği sayfalar) (aslı randevu günü ibraz edilmelidir)
 3. Dört (4) biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometrik özellikli)
 4. İkamet izni harcı ve kart ücretinin yatırıldığına dair belgeler/dekontlar
 5. Evlilik cüzdanı fotokopisi veya evliliği kanıtlayan belge (bilgilerin gösterildiği sayfalar – ilk 3 sayfa) (aslı randevu günü ibraz edilmelidir) (Türk makamlarından (İlçe Nüfus Müdürlükleri) temin edilmiş ise e-imzalı/imzalı ve yurt dışından temin edilmiş ise kaşeli/kaşeli olmalıdır), noter tasdikli Türkçe tercümesi ve Apostil kaşesi olmalıdır.Başvuru sahibi Apostil Sözleşmesine taraf olmayan bir ülkeden ise veya belgede Apostil mührü yoksa, belgenin ilgili makamlarca onaylanmış olması gerekir. (konsolosluk/büyükelçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/yetkili Türk makamları).

Başvuru Sahibinin Çocukları için (Reşit Olmayan Çocuklar veya Başvuru Sahibinin Sorumlu Olduğu Çocuklar) Ortak Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Doğum belgesi ebeveynlerin pasaportlarından veya nüfus cüzdanlarından nesep tespit edilemiyorsa
 2. Boşanma halinde mahkemece onaylanmış velayet kararı veya ortak velayet halinde diğer ebeveynden muvafakatname
 3. Ebeveynlerden birinin ölümü halinde, ebeveynin mahkeme onaylı ölüm belgesi (Bu belgeler Türk makamlarından temin edilmiş ise e-imzalı/imzalı ve kaşeli/kaşeli olmalıdır. Yurt dışından temin edilmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ve Apostil kaşesi olmalıdır. Apostil Sözleşmesi'ne taraf olmaması veya belgenin Apostil kaşesi olmaması durumunda, belgenin o ülkedeki ilgili makamlar tarafından onaylanmış olması gerekir (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/yetkili Türk makamları).

Sponsordan istenen belgeler:

 1. Türk vatandaşı:
  • Nüfus cüzdanı/ikamet tezkeresi aslı ve fotokopisi (aslı randevu günü ibraz edilmelidir)

yabancı uyruklu:

  • Pasaport veya eşdeğer belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğraf ile giriş ve çıkış kaşeleri ve vize bilgilerini gösteren) (mülteciler ve varsa ikincil koruma statüsü sahipleri için) (aslı randevu gününde ibraz edilmelidir)
  • Oturma/çalışma izni, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statüsündeki kimlik belgelerinin fotokopisi (aslı randevu gününde ibraz edilmelidir)
 1. gösteren onaylı, e-imzalı/imzalı belge planlanan kalış süresi için yeterli ve düzenli mali imkanlar
 2. Tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortası (Sigorta süresi talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden herhangi biri yeterli olacaktır):
 3. Sabıka kaydı
  • Son 5 yıldır Türkiye'de ikamet etmiyorsa: Kendi ülke makamlarından adli sicil kaydı (alınması uzun sürüyorsa bu belgeyi başvurudan en az 3 ay önce talep etmeniz önerilir) veya Türk makamlarından adli sicil kaydı ( son 5 yıldır Türkiye'de ikamet ediyorsa)
  • Mevcut değilse: Başvuru sahibinin sabıka kaydı olmadığına dair yeminli beyan
 4. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunuzu gösteren belge  (Adres kayıt sistemine kayıtlı iseniz) İlçe nüfus müdürlüklerinden e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden alınan “İkametgah Belgesi” (www.turkiye.gov.tr) (Destekçinin TC vatandaşı olması durumunda “Geçerli Nüfus Kayıt Örneği” de kabul edilmektedir.)
 5. İkamet yerini gösteren belge (Aşağıdakilerden biri yeterli kabul edilir.)
  • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;
  • Kira kontratı ile konaklıyorsanız, kira kontratınızın noter tasdikli sureti;
  • Üçüncü bir şahıs yanında kalıyorsanız, kaldığınız kişinin noter tasdikli taahhüdü (Birlikte kaldığınız kişinin evli olması durumunda eşinin de noter tasdikli taahhütnamesi gerekmektedir.)

Başvuru evraklarında eski ikamet izni belgesinin bir kopyası bulunur (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir.)

Türkiye'de oturma izinleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin. sonraki sayfa.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler