TÜRK VATANDAŞI OLANLAR ASKERİ TAKİP EDER Mİ?

7179 sayılı İşe Alım Kanunu ve İşe Alım Yönetmeliğinde; Nasıl [...]

7179 sayılı İşe Alım Kanunu ve İşe Alım Yönetmeliğinde; Nasıl yapılacağı, kimlerin askerlikten muaf tutulacağı ve kimlerin askerlik yapması gerektiği detaylı olarak anlatılıyor. Bu blogda daha sonra Türk vatandaşı olan kişilerin askerlik durumları hakkında bilgi vereceğiz.

Kanunun 43. maddesine göre;

(1) Daha sonra Türk vatandaşlığına geçenler, vatandaşlık anındaki yaş ve eğitim durumuna göre askerlik çağına giren zorunlu kişiler gibi askerlik hizmetlerini yerine getirirler. Türk vatandaşlığına kabul edilmeden önce geldiği ülkelerde askerliğini yaptığını veya askerliğini yapmış sayıldığını belgeleyenler, aynı yıl içinde 22 yaşını doldurmuş ve askerliğini yapmış sayılır. vatandaşlığa alındılar. İstekleri üzerine vatandaşlığa kabul edildikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle askerlikleri ertelenir. O yıl askerlik çağında doğanlar, ertelemelerin sona ereceği yılda yoklama yapılarak işleme alınır. Seferberlik halinde ihtiyaca göre askere gönderilebilirler.

(2) Türk vatandaşlığını çeşitli nedenlerle kaybettikten sonra tekrar Türk vatandaşlığına geçenlerin askerlik işlemleri önceki askerlik durumları da dikkate alınarak bu Kanun hükümlerine göre yapılır. uyarınca yürütülür.

 

Kısaca bu karardan da anlaşılacağı üzere henüz 20 yaşını doldurmamış olanlar, 20 yaşını doldurmuş olanlar ve 20 yaşını doldurmuş olanlar için ayrı davalar bulunmaktadır. . 20 yaşını doldurmadıysanız yoklama ve sınav saatini beklemeniz gerekecek. Vatandaşlığa kabul edildiğinde 20 yaşında olanlar ve vatandaşlığa kabul edildiğinde 20 yaşından büyük olanlar vatandaşlığa alındıkları yılda yoklama ve sınava girmek zorundadırlar.

 

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler