Kategoriler: Uncategorized3,1 dk. okuma

Paylaşmak

OTURMA İZNİ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. İdare, tüm ikamet izni başvurularında ek bilgi ve belge talep edebilir.

2. İkamet izni başvurularının yabancının kendisi tarafından yapılması esastır. Bu başvurular, yabancının kanuni temsilcisi veya vekâletnameyi ibraz eden avukat aracılığıyla da yapılabilir ancak idare, başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını talep edebilir.

3. İdare, gerektiğinde yabancının Türkiye'de bulunma amacının açıkça ortaya konabilmesi için yabancıyla görüşebilir.

4. Başvurusu alınan kişiye idare tarafından “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir. Bu belge, başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca Türkiye'de yasal olarak kalma hakkı sağlar.

5. İkamet İzni Başvuru Formu, pasaport yerine pasaport veya geçerli belgeler bazında doldurulmaktadır.

6. Başvuru sırasında eksik veya gerekli ek bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir ve yabancıdan bir ay içinde bunları teslim etmesi istenir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş (önden, yüz açık, yabancıyı kolaylıkla tanıyabilecek şekilde), fon beyaz ve biyometrik olmalıdır.

8. Pasaportun aslı ibraz edilir.

9. Pasaportun Latin harfleriyle yazılmamış olması halinde yeminli tercüman veya resmi makamlarca onaylanmış tercümesi de başvuruya eklenir.

10. Pasaportta ad-soyad ayrımı yoksa yabancının kendi temsilcisinden alınacak açık kimlik bilgilerini gösterir belge istenir.

11. Taşınmaz mesken olmalı ve bu amaçla kullanılmalıdır. Ayrıca aile fertlerinin ortak veya ortak mülkiyeti halinde konut olarak kullanılan taşınmaz, aile fertlerine oturma izni başvurusunda bulunma hakkı da vermektedir. Diğer aile bireylerini içermeyen taşınmazlar, ancak mali imkânların tespitinde esas teşkil edebilir.

12. Sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığı Genelgesi uyarınca “Bu poliçe, 6/6/2014 tarihli ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yapılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsar. ” ibaresi bulunmalıdır. Yurt dışında yapılan özel sigortalar, sigorta şirketlerinin yurtiçindeki şubeleri tarafından imzalanması halinde geçerlidir. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamına girenlerin durumlarını belgeleyen bir yazı getirmeleri gerekmektedir. Sigorta süresi istenilen oturma izni süresini kapsamalıdır.

13. Yabancı, idare tarafından talep edilmesi halinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen adli sicil kaydına ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

14. İkamet tezkereleri kişinin adresine PTT aracılığıyla gönderileceğinden cadde, mahalle, sokak, dış kapı no, iç kapı no, ilçe, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca adres bilgilerinde değişiklik olması halinde değişikliğin 20 gün içinde bildirilmesi zorunludur.

15. İkamet izni başvurularında idare tarafından yabancı çocuk için doğum belgesi istenebilir.

16. Davete Uyma Yükümlülüğü: Kanun'un 97. maddesine göre yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye'ye girişi veya kalışı ile ilgili soruşturmaya ihtiyaç duyulması, sınır dışı etme kararı alınması ihtimali ve bu hükmün uygulanmasına ilişkin işlemlerin bildirilmesi gibi nedenlerle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Kanun. Kurallara uyulmaması veya uyulmayacağına dair ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeden kolluk tarafından getirilebilir. Bu işlem idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi edinme süresi dört saati geçemez.

Whatsapp'ta bize ulaşın: OTURMA İZNİ ALINIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bize Ulaşın

İlgili Mesajlar

Hepsini gör
  • okumaya devam et
  • okumaya devam et
  • okumaya devam et
  • okumaya devam et