İŞE GİDECEKLER İÇİN GÖREV BELGESİ

SIRASINDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK OLANLAR IÇIN DOKÜMAN [...]

29 NİSAN / 17 MAYIS 2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAM KAPALI DÖNEMİNDE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEKLER İÇİN DOKUNMATİK BELGE

 

 Düzenlenen Belgelerin Genelgesi Bakanlığımızca 81 İl Valiliğine gönderilmiştir.

Genelgede, temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin tam kapanma döneminde herhangi bir aksamaya uğramaması olan sokağa çıkma yasağında, önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi sokağa çıkma yasağı muafiyeti getirildiği hatırlatıldı. Yukarıda belirtilen sektörlerde çalışanlar için.

 

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; Muafiyetlerin suistimal edilmemesi, hastalığın yayılması ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün son derece önemli olduğu belirtiliyor. 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği belirtildi. Dairesel görev belgeleri hakkında şu bilgiler verildi: 

 

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyet kapsamına giren iş yeri/fabrika/üretici gibi yerlerde çalışanlar,  iş belgesi  e-devlet platformu üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden. İş belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre işyeri sicil numarası belirlenecek ve faaliyet alanına göre işyerinin muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklar ile sağlanan entegrasyonlar sayesinde anında ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda, bildirim ile aranan şartlar arasında uygunluk tespit edilirse sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.

 

Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini, sokağa çıkma yasağı süresince işyerinde bulunma amacını, çalışma süresini/saat dilimini, işyeri ve ikametgah adresini, kullanılacak hizmet veya plaka bilgilerini içeren iş belgesi çıktısı, varsa, başvuru sahibi tarafından sağlanır. işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

 

Başvuru sahibinin e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim hataları gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında iş belgesi alamaması durumunda, iş belgesi EK- 1, en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla. Form manuel olarak doldurulup çalışan ve işyeri/şirket yetkilisi tarafından imzalanabilir.

İşyeri/şirket yetkilisi, imzaladığı belgede belirtilen kişinin yetkili olduğu işyerinde/firmada çalıştığına, sokağa çıkma yasağı süresince işyerinde zorunlu bir amaçla bulunması gerektiğine ve hakkında görev belgesi düzenlenen kişinin sokağa çıkma yasağı süresince muaf tutulması ve kendisi hakkındaki bilgilerin doğruluğundan kaynaklanmaktadır. buna göre zaman ve yol ile sınırlı hareket etmekle yükümlü olacaktır.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma yasaklarında muaf tutulan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk bilgi sistemlerine iletilecek ve kolluk tarafından yapılacak denetim faaliyetlerinde geçerli bir görev belgesi ibraz etmeyen/edemeyecek veya muafiyeti bulunanlar görev belgesinde belirtilen sebep, süre ve güzergâh ile denetimdeki durumlarının uyumlu olmaması Eksik/yanlış bilgi veren işyeri görevlileri hakkında adli ve idari işlem yapılır.

 

Bu noktada başta esnaf, sanayi ve/veya ticaret ve ziraat odaları olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli yönlendirme faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerleri/şirketler bilgilendirilecek ve uymaları teşvik edilecektir. kurallar.

 

Tam kapanma süresi içinde asgari personel ile hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde çalışacak kamu personeline,  Ek-2'de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi de yetkili yönetici tarafından verilir. /strong> düzenlemesi yapılacak ve bu kapsamdaki kamu personeli görev süresi içinde ikametgahı ile işyeri arasındaki yol ile sınırlı olmak üzere muafiyete tabi tutulacaktır.

 

Ayrıca daha önce e-Devlet'te Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerden biri olan E-Başvuru Sistemi'nde vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak için yapılan iyileştirmelerle seyahat izin başvurularının doğrudan yapılabilmesi sağlanmıştır. e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden erişilebilir.

 

Vatandaşların cenaze evlerinde mağduriyet yaşamaması için, Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni uygulamasından ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirilmiştir. Ayrıca cenaze izin belgesi başvurusu sırasında vatandaşlar elektronik ortamda Ölüm sertifikası  kurulum uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak sistem entegrasyonları ile teyit edilecektir.Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler