2024'te Yurt Dışından Yabancı Araç Getirilmesi - SSS (Her Şey)

2024'te yurt dışından Türkiye'ye yabancı araç getirilmesiyle ilgili tüm detayları öğrenin. Tüm soruları kontrol edin ve cevaplarınızı alın.

yurt dışından yabancı araç getirilmesi

Yabancı Araçlar için Turistik Kolaylıklar

 1. Soru: Kimler yurt dışından turistik amaçlı araç ithal edebilir?Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler, ikamet ettikleri yerde adlarına kayıtlı taşıtları turistik amaçla geçici olarak ithal edebilmektedir.
 2. Soru: Yurt dışında ikamet eden bir kişiyi ne tanımlar?Cevap: Yurtdışında ikamet eden bir kişi, Türkiye'ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru sayılmak üzere, son bir yıl içinde en az 185 gün Türkiye dışında bulunmuş olmalıdır.
 3. Soru: Yurt dışında 185 gün kalmak yurt dışında yerleşik sayılmak için yeterli midir?Cevap: Hayır. Kişinin yurt dışında bir ikametgahı olmalıdır. Gemilerde, şantiyelerde geçici olarak çalışan veya otellerde kalan Türk vatandaşları, son bir yıl içinde 185 gün yurtdışında bulunmuş olsalar bile, orada yerleşik bir ikametgahları olmadığı için yurtdışında ikamet ediyor sayılmazlar.
 4. Soru: 185 günlük süre nasıl hesaplanır?Cevap: Yurtdışında ikamet için 185 günlük süre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden pasaport giriş ve çıkış kayıtlarını kontrol eden bir program kullanılarak hesaplanmaktadır. Program, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren son bir yıl içinde (365 gün) Türkiye'de ve Türkiye dışında kalınan süreyi hesaplamaktadır. ÖrneğinKapıkule Sınır Kapısı'ndan 07.03.2023 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan bir kişi için 07.03.2022 - 07.03.2023 tarihleri arasındaki süre dikkate alınır. Kişi 185 günden fazla yurt dışında kalmışsa yurt dışında yerleşik sayılır. Bu hesaplama, deniz, hava, kara veya demiryolu ile araçlı veya araçsız tüm giriş ve çıkışları içerir. Aşağıdaki tablo, yurtdışındaki 185 günün sürekli olması gerekmediğini göstermektedir.
Türkiye'den Çık Türkiye'ye Giriş Yurtdışı Zaman Ulaşım Modu
07.03.2022 05.06.2022 90 gün Havayolu
15.09.2022 14.12.2022 90 gün Demiryolu
21.01.2023 07.03.2023 45 gün Otoyol
Toplam 225 gün
 1. Soru: Yurtlara giriş ve çıkış bilgilerime nasıl ulaşabilirim?Cevap: Türk vatandaşları, Türk pasaportlarını kullanarak giriş ve çıkış kayıtlarını şu adresten kontrol edebilirler turkiye.gov.tr. Ayrıca, bireyler pasaportlarındaki giriş ve çıkış tarihlerine dayanarak yurtdışında geçirdikleri süreyi hesaplayabilirler.
 2. Soru: Yurt dışında yaşayan emekliler 185 gün yurt dışında kalmadan Türkiye'ye araç getirebilir mi?Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar, emekli olduktan sonra ilk kez kişisel kullanım için Türkiye'ye bir kara taşıtı getirdiklerinde 185 günlük yurt dışı şartından muaftırlar.
 3. Soru: Aracın hangi ülkeden ithal edilebileceği konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?Cevap: Araç, ikamet edilen ülkede kayıtlı olmalıdır. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, sadece ikamet ettikleri ülkede değil, herhangi bir AB veya EFTA ülkesinde kendi adlarına kayıtlı araçları getirebilirler. ÖrneğinAlmanya'da ikamet eden bir kişi, Fransa'dan satın aldığı bir aracı geçici olarak Türkiye'ye getirebilir.
 4. Soru: İkamet şartını sağlamayan bir Türkiye vatandaşı 2 yıl boyunca Gürcistan'dan araç getirip kullanabilir mi?Cevap: Türkiye'de ikamet edenler yurt dışından araç ithal edemezler. Bazı internet siteleri ve otomobil bayileri yanıltıcı bir şekilde Türk vatandaşlarının yurt dışından düşük maliyetlerle satın aldıkları lüks araçları sorunsuz bir şekilde kullanabileceklerini iddia etmektedir, ancak bu Gümrük düzenlemelerine aykırıdır. Bu tür izinsiz kullanımlar İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilmekte ve araçların ihraç edilmesi gerekliliği de dahil olmak üzere cezalar uygulanmaktadır.
 5. Soru: Turistik amaçlı ithal edilen araçlar Türkiye'de ne kadar süre kalabilir?Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden yabancı ikamet izni sahipleri, çifte vatandaşlar veya mavi kart sahiplerine (emekliler dahil) ait araçlar Türkiye'de 730 güne kadar kalabilir.
 6. Soru: 730 günlük süre yabancıların sahip olduğu araçlar için de geçerli midir?Cevap: Yabancı uyrukluların (mavi kart sahipleri hariç) sahip oldukları araçların Türkiye'de kalış sürelerini geçemez. İkamet izni olmayanlara 180 gün içinde 90 gün izin verilir. ÖrneğinTürkiye'ye kimlik kartı ile giriş yapan bir Gürcistan vatandaşı, 180 gün içerisinde aracının en fazla 90 gün kalmasını sağlayabilir. Türkiye'de ikamet izni olan yabancı uyruklular için, aracın kalış süresi ikamet izninde belirtilen süreye kadar uzayabilir, ancak bu süre 730 günü geçemez.
 7. Soru: Tüzel kişilere ait araçların 730 gün kalmasına izin verilecek mi?Cevap: Tüzel kişilere ait araçların (otomobil, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet ve motosiklet) vekaletname ile Türkiye'ye getirilmesi halinde 90 güne kadar süre tanınmaktadır.
 8. Soru: Tüm 730 günlük süreyi kullanmış olan veya ikamet şartını karşılamayan kişiler Türkiye'ye araçla giriş yapabilir mi?Cevap: Tüm 730 günlük süreyi kullanmış olanlar veya ikamet şartını karşılamayanlar, şartları yerine getirene kadar araç getiremezler. Ancak AB ve EFTA ülkelerinde ikamet edenler, bu ülkelerde kayıtlı kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süreyle kişisel kullanım amacıyla getirebilirler.
 1. Soru: Turistik tesisler kapsamında ithal edilen bir araç için izin verilen sürenin aşılması durumunda hangi cezalar uygulanır?

Cevap: 2024'te kalış sürelerini aşan araçlar için cezalar aşağıdaki gibi uygulanır:

  • 1 aylık aşım: 1.656 TL
  • 2 ay aşılıyor: 3.312 TL
  • 3 ay aşılması halinde: 4.968 TL Taşıtın 3 aydan fazla kalması halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi uyarınca taşıtın gümrük vergisi tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanır.
 1. Soru: Turistik tesisler kapsamında getirilen araçlar için hangi belgeler gereklidir?

Cevap: Gerekli belgeler arasında aracın mülkiyet belgesi (veya giriş yapan kişiye ait değilse geçerli bir vekaletname/kira sözleşmesi), sürücü belgesi, Türkiye'de geçerli bir sigorta poliçesi, giriş yapan kişinin pasaportu (veya ülkeye bağlı olarak resmi kimlik), konsolosluk veya büyükelçilik tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli emeklilik belgesi (yurtdışından emekliler için) ve tüzel kişilere ait araçları getirenler için şirket ortaklığını veya çalıştığını kanıtlayan noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercüme belgesi bulunmaktadır.

 1. Soru: Ön beyan nedir?

Cevap: Ön beyan, yurtdışında yaşayan bireylerin seyahate çıkmadan önce kendilerinin ve araçlarının bilgilerini cep telefonları, tabletler veya bilgisayarlar aracılığıyla gümrük kapılarına sunmalarına olanak tanır. Bu işlem Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ veya e-Devlet Kapısı [https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan]. Bu sistem gümrük işlemlerini hızlandırmakta ve bekleme sürelerini en aza indirmektedir.

 1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında ithal edilen bir araç pasaporta kaydedilir mi?

Cevap: Evet, turistik tesisler kapsamında getirilen araçlar pasaporta kaydedilir ve kalış süreleri pasaportun geçerlilik süresine göre takip edilir.

 1. Soru: Bu gümrük işlemleri için bir ücret alınıyor mu?

Cevap: Bu işlemler için gümrük idaresi tarafından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 1. Soru: Türkiye'de ikamet edenler (yurt dışında ikamet etmeyenler) yurt dışından geçici olarak araç ithal edebilir mi?

Cevap: Türkiye'de ikamet edenlerin yurt dışından geçici olarak araç ithal etmeleri mümkün değildir.

 1. Soru: Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşen veya yurt dışında resmi bir görevle bulunan kişiler turistik kolaylık kapsamında araç ithal edebilirler mi?

Cevap: Yurt dışı görev, öğrenim, iş vb. nedenlerle ikametini Türkiye'ye taşıyan kişiler, turistik tesisler kapsamında 2 yıl süreyle yabancı plakalı araç ithal edemezler.

 1. Soru: Türkiye'de ikamet eden (yurt dışında ikamet etmeyen) bir kişi, yurt dışında yaşayan bir akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen bir aracı kullanabilir mi?

Cevap: Türkiye'de ikamet edenlerin turistik tesisler kapsamında ithal edilen araçları kullanmalarına izin verilmez. Tespit edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi kapsamında hem araç sahibine hem de izinsiz kullanana ayrı ayrı cezalar uygulanmakta ve aracın ihraç edilmesi gerekmektedir.

 1. Soru: Türkiye'de turistik tesisler kapsamında ithal edilen bir aracı hak sahibi (araç sahibi veya vekili) dışında kimler kullanabilir?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında ithal edilen bir taşıt, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet etmeleri ve taşıt sahibinin Türkiye'de bulunması kaydıyla, sahibinin veya vekilinin eşi, anne ve babası ile çocukları tarafından kullanılabilir. Kullanım sırasında araç sahibinin araçta bulunmasına gerek yoktur. Ancak araç sahibi yurt dışında iken araç Türkiye'de park halinde kalmalı ve aile fertleri dahil hiç kimse tarafından kullanılmamalıdır.

 1. Soru: Yurt dışında yaşayan bir kişi başkasının adına kayıtlı bir araçla Türkiye'ye giriş yapabilir mi?

Cevap: Yurt dışında yaşayan bir kişi, araç sahibine vekaleten araç getirebilir. Hem vekil hem de araç sahibi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet etmeli ve 185 gün şartını karşılamalıdır. Vekaleten ithal edilen araçlar için girişte gümrüğe geçerli bir vekaletname sunulmalıdır.

 1. Soru: Yurt dışında yaşayan bir kişi, yurt dışındaki bir tüzel kişilik üzerine kayıtlı bir aracı Türkiye'ye getirebilir mi?

Cevap: Yurtdışındaki bir şirket adına kayıtlı araçlar sadece şirketin yurtdışında ikamet eden çalışanları veya ortakları tarafından Türkiye'ye getirilebilir.

 1. Soru: Ne geçerli bir vekalet belgesi olarak nitelendirilir?

Cevap: Geçerli vekalet belgeleri şunları içerir:

  • Bir elçilik, konsolosluk veya noter tarafından onaylanmış vekaletname.
  • Vekil ve mal sahibinin her ikisinin de giriş gümrüklerinde hazır bulunması halinde gümrük tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış vekaletname.
  • İlgili ülkedeki gümrük, belediye, polis ve mahkeme gibi resmi makamlar tarafından hazırlanmış ve onaylanmış belgeler.
  • Uluslararası Turing Birliği (AIT) veya Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi otomobil kuruluşları tarafından verilen belgeler.
  • Oto firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait araçlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekaletname.
  • Kiralanan araçlar için kira sözleşmeleri gibi belgeler.
 1. Soru: Türkiye'de ikamet eden (yurt dışında olmayan) bir kişi, yurt dışında yaşayan bir akrabasına/arkadaşına/eşine ait bir aracı vekaleten Türkiye'ye getirebilir mi?

Cevap: Türkiye'de ikamet eden bir kişi, vekaleten dahi olsa, yurt dışındaki bir kişiye ait bir aracı geçici olarak ithal edemez.

 1. Soru: Türkiye'de yaşayan yabancı eşler araç ithal edebilir mi?

Cevap: Yabancı eşlerin araç ithal edebilmeleri için 185 gündür yurt dışında bulunmaları gerekmektedir. Uyruk önemsizdir; kilit faktör kişinin yurt dışında ikamet edip etmediğidir.

 1. Soru: Türk vatandaşlığından çıkmış veya çifte vatandaş olan kişiler turistik kolaylıklar kapsamında araç ithal edebilir mi?

Cevap: Uyruk, turistik kolaylıklar kapsamında bir aracın ithal edilebilmesini etkilemez. Tek şart yurt dışında ikamet etmektir.

 1. Soru: Yurt dışındaki bir şirket adına kayıtlı ve turistik kolaylık kapsamında ithal edilen araçlar Türkiye'deki merkez/şube/acente faaliyetleri için kullanılabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında ithal edilen taşıtlar Türkiye'de merkez, şube veya acentelik faaliyetlerinde kullanılamaz. Sadece ithal eden kişi ile eşi, anne ve babası veya yurt dışında ikamet eden ailesi tarafından kullanılabilir.

 1. Soru: Çifte pasaport sahipleri Türkiye'ye birden fazla araç getirebilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar için geçici ithalat hükümleri kapsamında, kişisel kullanım için Türkiye'ye yalnızca bir yabancı plakalı araç getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportla yapılan giriş ve çıkışlar birlikte değerlendirilir.

 1. Soru: Araçla birlikte bir römork veya motorsuz karavan getirmek mümkün mü?

Cevap: Kişisel kullanım için kara aracıyla birlikte bir römork veya motorsuz karavan getirilebilir.

 1. Soru: Yurt dışında 185 gün kalmadan önce, izin verilen sürenin bitiminden önce aracıyla Türkiye'den ayrılan bir kişi aynı veya farklı bir araçla Türkiye'ye tekrar giriş yapabilir mi?

Cevap: Kişiler, geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan ve yurt dışında ikamet şartını yerine getirmeden araçlarıyla birlikte Türkiye'den ayrılırlarsa, araçla birlikte tekrar giriş yapabilir ve kalan izin süresini kullanabilirler. Her giriş için 185 gün yurt dışında bulunma şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak izin süresinin tamamını kullanmadan aracı ile Türkiye'den ayrılan emekliler, izin süresi içinde olmak kaydıyla 185 gün şartı aranmaksızın kalan izin süresini kullanmak üzere aracı ile tekrar giriş yapabilirler.

 1. Soru: İzin verilen sürenin tamamı kullanıldıktan sonra bir araç Türkiye'ye ne zaman geri getirilebilir?

Cevap: İzin süresinin tamamını kullandıktan sonra, kişi 185 gün yurt dışında kalmadan aynı veya farklı bir aracı Türkiye'ye geri getiremez. Tekrar araç getirebilmek için 185 gün yurt dışında kalmak gerekmektedir.

 1. Soru: Süresi dolan bir araç sınırdan çıkış yapıp tekrar giriş yaparsa 730 gün daha Türkiye'de kalabilir mi?

Cevap: Süresi dolan bir aracın 185 gün yurt dışında kalmadan Türkiye'ye geri getirilmesi mümkün değildir.

 1. Soru: İzin süresi dolmuş bir araç yeni bir sahip altında Türkiye'ye geri getirilebilir mi?

Cevap: İşlem, yeni sahibin yurtdışında kalış süresine bağlıdır. Yeni mal sahibi yurt dışında ikamet ediyorsa, bir araç getirmesine izin verilir.

 1. Soru: Türkiye'de 730 gün kalmış bir aracın sahibi aracı olmadan Türkiye'ye seyahat edebilir mi?

Cevap: Türkiye'de araçsız kalış süresine ilişkin herhangi bir gümrük kısıtlaması bulunmamaktadır.

 1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen araçlar için herhangi bir yaş sınırlaması var mı?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlar için gümrük mevzuatı uyarınca herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında sağdan direksiyonlu araç getirme konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?

Cevap: Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. maddesine göre, turistik kolaylıklar kapsamında sağdan direksiyonlu araçların getirilmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 1. Soru: Türkiye'ye kiralık bir araç getirmek mümkün mü? İzin verilen süre nedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden kişiler kiraladıkları araçları Türkiye'ye getirebilirler. Kiralanan araçlar için izin verilen süre, kira sözleşmesinde belirtilen süreyi geçemez ve kişinin vatandaşlığına ve ikametine bağlı olarak 730 günlük sınırı aşmamalıdır.

 1. Soru: Yurtdışına seyahat ederken aracı Türkiye'de bırakmak mümkün mü?

Cevap: Bir aracı Türkiye'de bırakıp yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurmak ve bu prosedürlerden birini takip etmek gerekir:

  • Aracı gümrük ofisine teslim edin.
  • Her çıkışta aracın başkası tarafından kullanılmayacağına dair Tebliğ Ek 7'de yer alan formata uygun imzalı taahhütnameyi iki nüsha halinde gümrük idaresine ibraz etmek. Pasaport işlemleri sırasında bu işlemlerin yapılmaması, pasaport işlemleri tamamlanmadan gümrük idaresine yönlendirilmenize neden olacaktır. Sorun yaşanmaması için araçsız olarak ülkeden ayrılmadan önce en yakın gümrük idaresine başvurulması önem arz etmektedir.
 1. Soru: Gümrüğe bilgi vermeden aracı yurt dışına çıkarmanın cezası nedir?

Cevap: Araçlarını gümrük kontrolüne tabi tutmadan veya taahhütname ile gümrükten izin almadan ülkeyi terk eden kişiler, eylemlerini haklı gösteremedikleri takdirde, tespit tarihine kadar her çıkış için Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi uyarınca para cezasına çarptırılır.

 1. Soru: Yurt dışına araçsız çıkılması halinde, bu süre aracın Türkiye'de kaldığı süreye sayılır mı?

Cevap: Aracı gümrük kontrolüne bırakmadan yurt dışına çıkılması halinde, aracın Türkiye'de kalış süresi işlemeye devam eder.

 1. Soru: Geçici olarak bir gümrük ofisine veya Yediemin otoparkına bırakılan bir araç orada ne kadar süre kalabilir?

Cevap: Gümrük idaresine veya Yediemin otoparkına bırakılan araçlar, teslim tarihinden itibaren bir ay süreyle gümrük gözetimi altında kalabilir. İlgili gümrük idaresine üç ay daha uzatma talebinde bulunulabilir. Bu süre içinde aracın teslim alınmaması veya uzatma talebinde bulunulmaması ve devam eden herhangi bir adli veya idari işlem bulunmaması halinde, araç hakkında tasfiye hükümleri uygulanır.

 1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında ithal edilen bir araç gümrükte bırakılabilir mi?

Cevap: Araç, en yakın gümrük idaresine dilekçe verilerek gümrük idaresine bırakılabilir. Araçla ilgili yasal olarak tahakkuk etmiş her türlü vergi ve cezanın gümrüğe bırakılmadan önce ödenmesi gerekmektedir.

 1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen bir araç burada satılabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak ithal edilen bir araç, Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın hiç kimseye satılamaz.

 1. Soru: Sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurtdışına çıkarılan bir araç, 185 gün yurtdışında kalmadan sahibinin eşi/çocukları/ebeveynleri/arkadaşları tarafından Türkiye'ye geri getirilebilir mi?

Cevap: Aracın vekaleten Türkiye'ye getirilmesi için en az 185 gün yurt dışında kalınması gerekmektedir.

 1. Soru: Aracın sigortası Türkiye'de geçerli değilse girişe izin verilir mi?

Cevap: Türkiye'ye araç girişi için geçerli bir sigorta poliçesi gereklidir. Aracın sigortası yoksa veya Türkiye'de geçerli değilse, gümrük ofisine en yakın yerden bir sigorta poliçesi temin edilebilir.

 1. Soru: Aracı yurt dışına veya gümrük idaresine bırakırken gümrük idaresi tarafından hangi işlemler yapılır?

Cevap: Aracın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki "araç var" damgası iptal edilir.

 1. Soru: İlgili mevzuatı nerede bulabilirim?

Cevap: İlgili mevzuata şu adresten erişilebilir http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Kartı ve Formu

 1. Soru: Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Kartı (YTGGK) ve Formu (YTGGF) nedir?

Cevap: Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Belgesi, çift uyruklu Türk vatandaşları, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, görev veya öğrenim amacıyla belirli bir süre için Türkiye'ye gelen kişiler veya geçici oturma iznine sahip emekli yabancılar adına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük tarafından teminat karşılığı düzenlenen bir belgedir.

 1. Soru: Türkiye'ye çalışmak veya okumak için gelen yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında geçici olarak araç getirebilir mi?

Cevap: Çifte uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden ve belirli bir süre için çalışmak veya öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen yabancılar, kişisel kullanıma mahsus taşıtlarını geçici olarak ithal edebilirler. Bu araçlar çalışma veya eğitim süresi boyunca getirilebilir. Ancak bu kişilerin yurt dışında ikamet şartını sağlamaları ve Türkiye'de çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sürekli olarak çalışmaları veya öğrenim görmeleri gerekmektedir.

 1. Soru: Emekliler de YTGGK ve YTGGF kapsamında geçici olarak araç getirebilir mi?

Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri hariç olmak üzere, Türkiye'de geçici ikamet iznine sahip emekli yabancılar, yabancı plakalı araçlarını getirebilirler. İkamet izni olmaksızın Türkiye'de süresiz ikamet edebilen Mavi Kart sahipleri bu hakka sahip değildir.

 1. Soru: Türkiye'den emekli olan yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında geçici olarak araç getirebilir mi?

Cevap: Hayır. Yurt dışından emekli olmayan yabancıların bu kapsamda araç getirme hakkı bulunmamaktadır.

 1. Soru: Türkiye'ye geldikten sonra çalışmaya başlayan yabancılar YTGGK ve YTGGF kapsamında geçici olarak araç getirme hakkına sahip midir?

Cevap: Yabancı plakalı bir aracı geçici olarak tescil ettirmek için, kişilerin Türkiye'de çalışmaya veya eğitim görmeye başladıkları tarih itibariyle yurt dışında ikamet şartını karşılamaları gerekir.

 • Örnek 1: Türkiye'ye 18.10.2022 tarihinde gelen ve 18.08.2023 tarihinde çalışmaya başlayan bir yabancı, işe başlamadan önceki bir yıl içinde 304 gün Türkiye'de ikamet ettiği için araç getirme hakkına sahip değildir.
 • Örnek 2: Türkiye'ye 18.10.2022 tarihinde gelen ve 15.02.2023 tarihinde çalışmaya başlayan bir yabancı, işe başlamadan önceki bir yıl içinde 245 gün yurtdışında ikamet ettiği için YTGGK ve YTGGF kapsamında araç getirebilir.

DAHA FAZLASI:

Yabancılar Türkiye'de MA-MZ Plakalı Araç Alabilir mi?

 

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler