YENİ TÜR İKAMET İZİN KARTLARININ ARKASINDAKİ (E) HARFİ NE ANLAMA GELİR?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na (YUKK) göre [...]

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na (YUKK) göre oturma izni, Türkiye'de kalmak için verilen izin belgesini ifade eder. Yetkili makamlar tarafından verilen bu izin belgesi, yabancıya ülkemizde belirli bir süre ve belirli bir yerde yaşama hakkı vermektedir.

2021 yılı itibari ile oturma izni kartlarının ön ve arka yüzünde yer alan bilgi ve kart tipinde Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yeniliklere gidilmiştir. Bu yeniliklerden biri de “Oturma izni türü” kartın arkasında.

Oturma izni kartlarının arka yüzünde yer alan oturma izni türü, ne tür bir ikametgahınız olduğunu gösterir. Örneğin, Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni veya kısa dönem ikamet izni.

Kısa dönem ikamet izni türünün yanındaki parantez içindeki harfler ne anlama gelmektedir?</span>

Bu harfler oturma izninizin amacını belirtir. Kısa dönem ikamet izni kartlarındaki harflerin ne anlama geldiğini aşağıda bulabilirsiniz.

 • MADDE 31 – (1) Aşağıdaki yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
 • a) Bilimsel araştırma için gelecekler
 • b) Türkiye'de gayrimenkul sahibi olanlar
 • c) Ticari bağlantı veya iş kuracak olanlar
 • ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
 • d) Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar veya öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim ve benzeri amaçlarla gelecekler.
 • e) Turizm amaçlı kalacaklardır.
 • f) Halk sağlığını tehdit eden hastalıklardan birine sahip olmamak kaydıyla tedavi edilir.
 • g) Adli veya idari makamların talebi veya kararına bağlı olarak Türkiye'de kalması gerekenler.
 • ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
 • h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklardır.
 • ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye'de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar.
 • ı) Mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanlar
 • j) Yatırımcı konutu

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler