VATANSIZLIK NE DEMEK?

-10/02/2022-Yasal-3 min-

Vatansızlık, Türkiye'deki özel kanun ve yönetmelikler ile uluslararası sözleşmeler aracılığıyla ele alınan önemli bir hukuki ve insani sorun teşkil etmektedir.

Vatansızlık

Vatansızlığı Anlamak: Türkiye'de Yasal Çerçeve ve Haklar

Vatansızlık, herhangi bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmayan bireylerin durumunu ifade eder. Bu blog yazısı, vatansızlık kavramını ve vatansız kişilerin haklarını, özellikle Türk mevzuatına odaklanarak incelemektedir.

Türkiye'de Vatansız Kişilerin Yasal Tanımı ve Kimlik Tespiti Vatansızlık, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 50. ve 51. maddeleri kapsamında Türkiye'de resmi olarak tanınmakta ve düzenlenmektedir. Kilit noktalar şunlardır:

 • Vatansızlığın Tespiti (Madde 50): Vatansızlığın tespitinden Genel Müdürlük sorumludur. Vatansız bireylere, Türkiye'de yasal olarak ikamet etmelerini sağlayan Vatansız Kişiler için Kimlik Belgesi verilir. Bu hak, diğer ülkeler tarafından vatansız olarak tanınan kişilere tanınmamaktadır.
 • Vatansız Kişiler için Kimlik Belgesi: Vatansız kişiler, Genel Müdürlüğün onayı üzerine valilikler tarafından verilen bu belgeyi almak zorundadır. Ücretsiz olan bu belge ikamet izni yerine geçmekte ve her iki yılda bir yenilenmektedir. Ayrıca yabancı kimlik numarası da içerir.
 • Türkiye'deki süre: Bu kimlik belgesiyle Türkiye'de geçirilen süre, kümülatif ikamet sürelerine dahil edilir.
 • Geçerlilik: Kişinin herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanması halinde belge geçerliliğini yitirir.
 • Düzenleyici Detaylar: Vatansızlığın tespiti ve Vatansız Kişiler İçin Kimlik Belgesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Vatansız Kişiler için Haklar ve Korumalar (Madde 51): Vatansız Kişiler için Kimlik Belgesine sahip vatansız kişiler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli haklara ve korumalara sahiptir:

 • Kanun kapsamında mevcut olan herhangi bir ikamet iznine başvurabilme.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmeye karşı koruma.
 • Yabancıları ilgilendiren işlemlerde mütekabiliyet gerekliliklerinden muafiyet.
 • Çalışma izni prosedürlerine ilişkin 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
 • 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanmaya uygunluk.

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Madde 47 ila 50):

  • Türkiye'de vatansız kalan veya vatansız olarak gelen kişiler için başvuru sürecini ana hatlarıyla belirtir.
  • Önceki vatandaşlığın doğrulanması ve vatandaşlığın kaybedilme nedenleri de dahil olmak üzere, vatansızlığa ilişkin mülakat ve soruşturma usullerini tanımlar.
  • Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin düzenlenmesi, hakları ve iptal koşullarını açıklar.

Uluslararası Bağlamda Vatansızlık

 • Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin 1954 Sözleşmesi, vatansızlığı ele alan ilk uluslararası anlaşmadır ve temel hak ve özgürlüklerin vatansız kişilere geniş bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Vatansız bireyler genellikle "Vatansız" veya "Heimatlos" olarak adlandırılır.
 • Sözleşme, "vatansız kişi "nin yasal bir tanımını yapmakta ve bu kişilerin çeşitli alanlardaki haklarını ana hatlarıyla belirtmektedir.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi: Vatansız olduğu tespit edilen kişilere verilen bu belge, bu kişilerin Türkiye'de yasal olarak harçsız ikamet etmelerini sağlar. Her vatansız kişiye ayrı ayrı verilir ve vatansızlık devam ettiği sürece iki yılda bir yenilenir. Diğer ülkeler tarafından vatansız olarak tanınanlar Türkiye'de bu belgeden yararlanamazlar.

Özetle, vatansızlık, Türkiye'deki özel kanunlar ve düzenlemeler ile uluslararası sözleşmeler aracılığıyla ele alınan önemli bir yasal ve insani sorunu temsil etmektedir. Sağlanan koruma ve haklar, vatansız bireylerin karşılaştığı zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler