Türkiye'de Sınır Dışı Etme ve Çıkış İzni İşlemleri

-02/07/2022-Oturma izni, Vize-1 min-

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 56. Maddesine göre [...]

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) 56. maddesine göre, Türkiye'den sınır dışı edilen kişilere ülkeyi terk etmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre verilecek. Bu süre sınır dışı etme kararında belirtilir. Ancak, kaçma ve kaybolma riski taşıyanlara, yasal giriş çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle oturma izni almaya çalışan veya aldığı tespit edilenlere bu süre verilmeyebilir. veya kamu düzenine, kamu güvenliğine veya kamu sağlığına tehdit oluşturan.

Bu gibi durumlarda kişiye Çıkış İzni verilecektir. Bu belge ücretsizdir ve kişinin belirtilen süre içerisinde Türkiye'den ayrılmasını sağlar. Vize ve ikamet harcı ve cezalarına ilişkin yükümlülükler devam edecektir.

Örneğin, bir kişi Türkiye'den sınır dışı edilmişse ve ülkeyi terk etmesi için 30 günlük bir süre verilirse, kendisine Çıkış İzni verilir. Bu belge, tahsis edilen süre içinde Türkiye'den ayrılmalarına izin verecektir, ancak yine de ödenmemiş vize veya ikamet ücretleri ve bunlara ilişkin cezalardan sorumlu olacaktır. Kişinin kaçma veya kaybolma tehlikesi veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması halinde Türkiye'yi terk etmesi için süre verilmeyebilir ve derhal ayrılması istenebilir.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler