TÜRKİYE'DEKİ YABANCILARIN ÖLÜMÜNDE CENAZE İŞLEMLERİ NASIL OLUR?

Bu blog yazısında, nasıl [...] hakkında konuşacağız.

Bu blog yazımızda Türkiye'de ölen yabancı uyrukluların cenazelerinin nasıl olabileceğinden bahsedeceğiz. Bağlı olduğu inançlara göre defin, yakma veya ülkeye gönderme şeklinde gerçekleştirilebilir.

Yabancıların Ölüm Hallerinin Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar 31.10.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 71/1 tarihli Genelgede gösterilmiştir.

Türkiye'de cenaze işlemleri merhumun ölümü ile başlar ve cenazenin defnedilmesi ile son bulur. Ölü gömme işlemleri ölen kişinin nerede ve nasıl öldüğüne göre değişiklik göstermektedir. Ölen kişinin doğal sebeplerle evinde ölmüş ise, ölen kişinin kimlik aslı veya nüfus kayıt örneği ile il/ilçe belediyesi doktoruna başvurularak “Ölüm Belgesi” ve “Defin Ruhsatı” alınır. Ölüm, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 10 gün içinde Nüfus Müdürlüğü'ne bildirilir.

VEFAT BİLDİRİMİNİ KAYDETMEK YETKİSİ

 

Yabancının ölümü halinde doğrudan vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya başkonsolosluğuna bilgi verilir.

Tüm ülkelerin Türkiye'deki Büyükelçiliklerinin veya Başkonsolosluklarının adres ve iletişim bilgilerini toplu olarak indirmek için (1 Şubat 2012 itibariyle) tıklamak.

BİLDİRİM SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

Ölen yabancı kişilerin ölüm bildirimi;
a) Genelgenin Ek 3'ünde yer alan bildirim formu, olayın nerede, nasıl ve ne zaman gerçekleştiği ve varsa faillerinin açıklama kısmında ayrıntılı olarak gösterilmesi,
b) Otopsi raporu, ölüm muayene raporu, trafik kazası raporu gibi belgelerin birer örneği,
c) Ölümün ilgili yabancı ülkede tescil edilebilmesi için ölüm belgesinin iki nüshası,
d) Ölen kişinin kimliğinin ve adresinin tespitine yardımcı olan pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı vb. belgelerin aslı veya fotokopisi,
e) Cenazesi konsolosluğa ulaşmamış ise cenaze ile ilgili yapılan işlemi ve gömülü ise defin yerini gösteren yazı,
f) Mal teslim alınmadıysa, malın nasıl teslim alınacağını belirten bir yazı, döviz ve Türk para birimleri listesi ile birlikte doğrudan ilgili Elçilik veya Konsolosluğa faks ile gönderilir ve belgenin aslı posta ile gönderilir.
Ancak, otopsi raporunun hazırlanması veya diğer belgelerin teslimi zaman alacaksa, gecikmelere mahal vermemek için ilgili Başkonsolosluğa faks (veya telefon) ile gönderileceğine dikkat edilmelidir. Yukarıdaki belgelerin teslimi beklenmeden belgeler teslim edilir.

SURİYE UYRUKLULARIN ÖLÜM DURUMUNUN BİLDİRİLMESİ

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Suriye uyruklu kişilere ilişkin ölüm bildirim belgelerinin anılan ülkenin Başkonsolosluğu yerine doğrudan Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmesi ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler