Türkiye'de Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni 42 ila 45. Maddelerde düzenlenmiştir [...]

Uzun dönem ikamet izni, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 42 ila 45. maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Uzun dönem ikamet izni, Yabancılar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 40 ila 43. maddelerinde düzenlenmiştir. ve Uluslararası Koruma.

Uzun Dönem İkamet İzni Alınabilecek Yabancılar Kimlerdir?
– Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl kalan veya Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan yabancılara, Bakanlığın onayı ile valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.
- Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerine, insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

Uzun Dönem İkamet İzni Kaç Yıl Verilebilir?
Uzun dönem ikamet izni süresiz olarak verilir.

Uzun Dönem İkamet İzni Şartları Nelerdir?
Yabancıların uzun dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için Kanunun 43. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
- Kesintisiz olarak en az sekiz yıl Türkiye'de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yıl hesabında Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen öğrenci ikamet izni süresinin yarısı ve diğer tüm ikamet izinleri sayılır.),
– Son üç yılda sosyal yardım almamış olmak,
– Kendisinin veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
– Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikası Kurulu tarafından uygun görülen yabancılar hariç),

Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar:
Uzun dönem ikamet izni olan yabancılar; Türk vatandaşlarına tanınan haklardan askerlik, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafiyetli araç ithal etme ve özel sektör düzenlemeleri hariç sosyal güvenlik yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla yararlanırlar. kanun.

Uzun Dönem İkamet İzninin Reddi, İptali veya Uzatılmamasının sebepleri nelerdir?
– Yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
– Ülkesinde sağlık, eğitim ve zorunlu kamu hizmeti dışındaki nedenlerle kesintisiz olarak bir yıldan fazla Türkiye dışında kalırsa uzun dönem ikamet izni iptal edilir.
Uzun dönem ikamet izni iptal işlemleri valilikler tarafından yapılır.
Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların başvuruları yeniden yapılacak
İptal edilen uzun dönem ikamet izinlerinin yeniden başvuruları, yurt dışındaki konsolosluklara ve yabancının ikamet ettiği ilin valiliğine şahsen veya Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılır.
Mükerrer başvurularda Türkiye'de kesintisiz sekiz yıl ikamet tezkeresi ile bulunma şartı tekrar aranmaz, başvurular öncelikli olarak değerlendirilir ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev sebepleri dışında bir yıldan fazla kesintisiz olarak Türkiye dışında kalması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinleri yeniden almak için başvurabilirler.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler