İkamet İzni Başvurusunun Reddi ve Sonuçları

-22/09/2022-Rehber, Yasal, Oturma izni-8 min-

Türkiye'de oturma izni için başvuran bir yabancıysanız, başvuruların neden reddedilebileceğini anlamak önemlidir. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

türki̇ye'de sinir dişi edi̇lme

İkamet izni başvurusunun reddi, izin alamayan kişilerin başvurusundan kaynaklanabileceği gibi, başvuruda yapılan usul hatalarından da kaynaklanabilir. İkamet izni başvurusunda bulunan yabancıların ret ile karşılaşmaması için sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Yazımızda ikamet/ikamet izni başvurusunun reddi nedir, reddin sebepleri nelerdir, ret durumunda ne gibi sonuçlar doğar ve hangi yöntemlere başvurulmalıdır sorularına cevap vereceğiz. Yabancı başvuru sahipleri açısından önemli sonuçları olduğu için yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

İkamet izni başvurusu reddedilen yabancının ülkede ikamet etmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle karara hukuka uygun olarak itiraz edilmesi çok önemlidir. Bu süreçte bir avukattan destek almak olası hataların önüne geçecektir.

Oturma İzni Başvuru Reddi Nedir?

İkamet izni başvurusunun reddi, Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancıların gerekli prosedürlere göre yaptıkları başvurunun yetkili makamlarca incelenmesi, başvurunun yasal düzenlemelere uygun olmadığının tespiti veya başka bir sebeptir.

Ülkemizde ikamet iznine ilişkin düzenlemeler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda yer almaktadır. Kanunun uygulanmasına ilişkin bir düzenleme de bulunmaktadır. Bu iki mevzuat düzenlemesi ikamet iznine ilişkin bir konuda birlikte uygulanacaktır.

İkamet İzni Başvurusunun Reddedilme Nedenleri

Oturma izni başvurusunun reddi çoğunlukla usul hatalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ret sebeplerinin ikamet izni başvurusunun türüne göre de farklılık göstermesi mümkündür. Temel olarak “ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.oturma izni nasıl alınır” oturma izni başvurusu hakkında. Reddetme nedenlerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Alınacak ikamet tezkeresinin türüne göre gerekli şartların bulunmaması
  • Yabancı hakkında sınır dışı etme kararının varlığı
  • Yabancının ülkeye giriş yasağının varlığı
  • Halk sağlığı için tehdit sayılabilecek bir hastalığı taşımak
  • Türkiye'ye geldiğinde ise kalacağı adres bilgisini vermiyor.
  • Vizeyi ihlal ettikten sonra oturma izni başvurusunda bulunmuş olmak
  • Kişiye uygun olmayan ikamet izni türüne başvuru yapılması
  • Vize muafiyet süresi sona erdikten sonra oturma izni başvurusu

Yukarıda sıralanan nedenler sayıca sınırlı değildir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu nedenle oturma izni başvurusu yapılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Hukuki zeminde sürecin ilerleyebilmesi için bir avukattan yardım alınması önemlidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedildiğinde Ne Yapılabilir?

Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancı gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek oturma izni başvurusunda bulunur. Yetkili merciler tarafından yapılan başvuru incelenir. Yasal düzenlemelere göre, başvuruların incelenmesi, tüm belgelerin sunulmasından sonraki 90 gün içinde tamamlanmalıdır.

İnceleme sonucunda yetkili merci başvuru hakkında karar verir. Olumlu olması halinde yabancı, başvurduğu ikamet izni türü için belirlenen süre içinde Türkiye'de ikamet edebilir.

Yetkili makamın inceleme sonucunda ret kararı vermesi de mümkündür. Yetkililer tarafından verilen başvurunun reddi kararı ilgili kişiye bildirilir. Yabancının bu karara itiraz hakkı vardır.

Yabancı, ret kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine başvurarak ikamet izni başvurusunun reddi davası açabilir. Bu davanın hukuki niteliği iptal davasıdır. İkamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde, yabancı temsilciliklerde Ankara İdare Mahkemesinde, valiliklerde valiliğin görev alanına giren idare mahkemesinde dava açılır.

İkamet izni başvurusunun reddi üzerine açılacak bu dava idari işlemin iptali davasıdır. Bu davanın yabancı lehine sonuçlanması halinde idarece verilen ret kararı iptal edilir.

İkamet izni başvurusunun reddedilmesi üzerine yabancının vize veya vize muafiyeti süresinin sona ermesinden itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekir. Vize veya vize muafiyetinin bulunmaması durumunda yabancı, ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmelidir.

Başvurunun reddi kararına yabancının itirazı, ülkeyi terk etmesi için 10 günlük süreyi durdurmaz. Yabancının belirtilen 10 günlük süre içinde ülkeyi terk etmemesi halinde, sınır dışı etme kararı yapılmış. Bu durumda idari para cezası verilmesi de mümkündür. Bu nedenle terminlere uygun hareket etmek çok önemlidir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedildiğinde Yeniden Başvuru

Red kararı üzerine belirlenen süre içinde ülkeyi terk eden yabancının daha sonraki bir tarihte tekrar ülkeye girişi mümkündür. Yabancı, ikamet izni başvurusunun reddine kararın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde yeni bir başvuru yapmak isterse, önceki başvurusundan farklı bir ikamet izni talep gerekçesi sunmalıdır.

Ret kararının kendisine tebliğ edilmesinden sonra yeniden başvuru yapmak isteyen yabancı aynı nedenle başvuruda bulunmak isterse, ret kararının tebliğ tarihinden itibaren 6 aylık sürenin dolması gerekir.

İkamet İzninin Reddine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıda oturma izni başvurusunun reddine ilişkin temel yasal düzenlemelerden ve uygulamadaki işleyişinden bahsetmiştik. Bunun dışında oturma izni başvurusunun reddi ile ilgili bazı sorularla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu sorulara cevaplarıyla birlikte burada yer vereceğiz.

Oturma İzni Başvuru Reddi Nedir?

Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye'de ikamet etmek isteyen yabancıların taleplerinin Türk idari makamlarınca yapılan değerlendirme sonucunda reddedildiği bir durumdur. Bu ret, kişinin ikamet tezkeresi alacak niteliklere sahip olmaması nedeniyle verileceği gibi, işlemsel süreçte yapılan bir eksiklik veya yanlışlık nedeniyle de verilebilir.

İkamet İzni Başvurusunun Reddi Hangi Sebeplerle Yapılabilir?

Kişinin başvurusu usul eksiklikleri ve hatalarından dolayı reddedilebilir. Ayrıca; yabancının gerekli nitelikleri taşımaması, sınır dışı etme kararı olması, ülkeye giriş yasağı olması vb. kişiye ve somut duruma ilişkin nedenlerle de başvuru reddedilebilir. Ya da yönetimin kendisi hatalı bir değerlendirme yapmış olabilir.

Oturma İzni Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Kişi gerekli bilgi ve belgeleri bir araya getirerek bu talebini ikamet izni alabilmek için başvurması gereken idari makamlara iletir. Bunun üzerine yabancının başvuru incelemesi, belgelerin tesliminden itibaren 90 gün içinde tamamlanır. Bu süreç sonucunda ilgili idari makam başvuruyu kabul eder veya reddeder.

İkamet İzni Başvurusunun Reddedilmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İlgili makam yabancının ikamet izni başvurusunu reddederse, kişi bu reddin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgili makama itiraz etmelidir. Kişi ayrıca kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemelerinde iptal davası açabilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilen Yabancı Ülkeyi Hemen Terk Etmeli mi?

Red kararı üzerine açılan idari davanın iptali davasında yürütmenin durdurulması talep edilmiş ve idare tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ise kişinin yurt dışına çıkmasına gerek yoktur. Ancak kişinin vizesi veya vize muafiyeti yoksa ve yürütmeyi durdurma kararı alınmamışsa ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekir.

İkamet izni başvurusu reddedilen yabancı ülkeyi terk etmezse ne olur?

Yürütmeyi durdurma veya başkaca haklı bir nedeni olmayan yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilir.

İkamet İzni Başvurusu Reddedilirse Yeniden Yapılabilir mi?

Evet. Ancak, ret kararının yabancıya tebliğinden itibaren 6 ay içinde tekrar başvuru yapılması halinde ikamet izni için farklı bir gerekçenin esas alınması gerektiği unutulmamalıdır.

dikkat edilmesi gerekenler

Yazımızda oturma izni başvurusu reddi nedir, bu kararın gerekçeleri nelerdir, ret kararı nasıl kaldırılır, ret sonrası yeniden başvuru nasıl yapılır sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Ancak yukarıda belirtilen işlemler, ikamet izni başvurusunun reddedilmesi halinde yapılacak genel işlemlerdir. Red kararı ile karşı karşıya kalan her yabancının somut durumu dikkate alınarak buna göre itirazda bulunulmalıdır. Bu nedenle ikamet izni başvurusu reddedilen yabancıların bir avukat yardımıyla süreci devam ettirmeleri önemlidir.

Bir avukata ihtiyacım var!

türk vatandaşliği avukatlari simply tr

Piyasadaki En İyi Evlerin İçine Adım Atın. Şimdi Göz Atın!

Büyük oda lüksü
Yönetici hakkında

İlgili makaleler