Турецьке місце на європейському ринку електроенергії.
5-й

Турецьке місце на європейському ринку електроенергії.

Турецьке місце на європейському ринку електроенергії.
4-й

Місце Туреччини у світовій геотермальній потужності з виробництва електроенергії.

Турецьке місце на європейському ринку електроенергії.
4-й

Місце Туреччини за споживанням газу в Європі.

ENERGY – Інвестиції в Туреччину

Попит на енергію та природні ресурси зростає через економічне зростання та зростання населення в Туреччині. З 2002 року вона показала найшвидше зростання в ОЕСР із річним темпом зростання на 5,5 відсотка. Відтоді первинне енергопостачання Туреччини зросло вдвічі. Зростання економічних показників Туреччини також відбилося на інфраструктурі виробництва електроенергії в країні, враховуючи різке зростання загальної встановленої потужності з 31,8 ГВт до 95,9 ГВт. Щоб задовольнити зростаючі потреби країни, очікується, що поточна потужність досягне 110 ГВт до 2023 року завдяки подальшим інвестиціям, які будуть замовлені приватним сектором, як підкреслено в 11тис План розвитку на 2019-2023 роки.
Успіх програми приватизації та лібералізації, що триває з 2002 року, призвів до того, що всі активи з розподілу електроенергії та 78 відсотків активів з виробництва електроенергії були передані приватному сектору, створивши дохід у розмірі 23 мільярдів доларів США для казначейства. У той же період було завершено нові державні та приватні інвестиції на суму близько 100 мільярдів доларів США в активи з виробництва, передачі та розподілу електроенергії. Відповідно до стратегії посилення лібералізації та конкуренції на ринку, у 2013 році була створена Енергетична біржа Стамбул (EXIST), яка відповідає за управління та функціонування енергетичних ринків, у тому числі електроенергії та газу.
Туреччина є чистим імпортером енергії. Залежність від імпорту була основною рушійною силою розробки та впровадження нових політик та інвестиційних моделей для використання місцевих та відновлюваних джерел енергії. Туреччина має значний потенціал відновлюваної енергії, і використання цього потенціалу зростає протягом останнього десятиліття. Станом на кінець 2020 року гідро-, вітрові та сонячні ресурси становлять переважну більшість відновлюваних енергетичних ресурсів країни, відповідно 30,9 ГВт, 8,8 ГВт і 6,7 ГВт загальної встановленої потужності.  
Туреччина також має значну кількість запасів вугілля, які становлять 17,3 мільярда тонн і складаються переважно з бурого вугілля. Варто також зазначити, що сектор природного газу в Туреччині стабільно покращується. Щоб підвищити надійність постачання та сезонну пропускну здатність газу, Türkiye ввела в експлуатацію два термінали плавучої установки регазифікації (FSRU) у 2018 році та відкрила першу чергу сховища природного газу Туз Голу (Солоне озеро). Ще однією метою цих інвестицій є розширення потужностей газових сховищ Туреччини до 11 млрд кубометрів до 2023 року порівняно з поточними 4 млрд кубометрів. 

Інвестиційні можливості в енергетичний сектор Туреччини:

  1. Відновлювальна енергія: Туреччина пропонує значні можливості для інвестицій у відновлювану енергетику, зосереджуючись на гідроенергії, вітрі та сонці. Країна має значний потенціал у цих сферах, і існують привабливі стимули та механізми підтримки для заохочення проектів відновлюваної енергетики.
  2. Приватизація та лібералізація: Приватизація та лібералізація енергетичного сектора в Туреччині створили інвестиційні можливості. Зараз приватний сектор володіє значною частиною активів з виробництва та розподілу електроенергії, і були успішні державні та приватні інвестиції в інфраструктуру виробництва, передачі та розподілу електроенергії.
  3. Енергетична біржа Стамбул (ІСНУЄ): Створення EXIST полегшило управління та функціонування енергетичних ринків, включаючи електроенергію та газ. Він сприяє лібералізації та конкуренції на ринку, надаючи платформу для торгівлі енергією та інвестицій.
  4. Запаси вугілля: Туреччина має значні запаси вугілля, в першу чергу бурого. Можливості для інвестування існують у розробку та використання вугільних ресурсів, враховуючи енергетичні потреби країни та постійне вдосконалення вугільної галузі.
  5. Інфраструктура природного газу: Туреччина зосереджується на вдосконаленні свого сектору природного газу, щоб підвищити надійність постачання та зберігання. Інвестиції в термінали плавучого сховища регазифікаційної установки (FSRU) і сховище природного газу Туз Голу відкривають можливості для розширення потужностей сховищ і забезпечення надійного газопостачання.

Зростаючий попит на енергію в Туреччині разом із потенціалом відновлюваної енергії та поточним розвитком інфраструктури роблять її привабливим місцем для інвестицій у енергетичний сектор. За підтримки уряду та сприятливої політики інвестування у відновлювані джерела енергії та інші енергетичні проекти можуть сприяти енергетичній безпеці та сталому розвитку Туреччини.

Вибрані публікації