سند مأموریت برای کسانی که قصد کار دارند

·01/02/2022·دستهبندی نشده·4 min·

TOUCH DOCUMENT FOR THOSE WHO WILL CONTINUE THEIR WORK DURING […]

سند لمسی برای کسانی که در طول دوره تعطیلی کامل بین 29 آوریل / 17 مه 2021 به کار خود ادامه می دهند

 

 بخشنامه اسناد صدور توسط وزارت ما به 81 استانداری استان ارسال شده است.

در این بخشنامه یادآور شد: در زمان منع تردد که اولویت اصلی آن پرهیز از هرگونه اختلال در زنجیره های تولید، ساخت، تامین و تدارکات در دوره تعطیلی کامل بود، همانند دوره های محدودیت قبلی، معافیت منع تردد در نظر گرفته شد. برای کسانی که در بخش های فوق کار می کنند.

 

در بخشنامه، در طول مبارزه با اپیدمی؛ بیان می شود که عدم سوء استفاده از معافیت ها بسیار مهم است، شیوع بیماری و بار اجتماعی به ویژه بهورزان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اعلام شد روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1390 ساعت 24:00 به پایان می رسد. در مورد اسناد وظیفه بخشنامه اطلاعات زیر داده شد: 

 

از روز پنج‌شنبه 29 آوریل 2021، افرادی که در مکان‌هایی مانند کارگاه‌ها/کارخانه‌ها/تولیدکنندگانی که در محدوده معافیت‌ها قرار دارند، کار می‌کنند.  سند شغلی  از طریق سامانه اپلیکیشن الکترونیکی وزارت کشور در بستر دولت الکترونیک. شماره ثبت محل کار با توجه به شماره تامین اجتماعی افراد متقاضی گواهی شغل تعیین می شود و بررسی می شود که آیا محل کار با توجه به رشته فعالیت در محدوده معافیت قرار دارد یا خیر. با ادغام‌های انجام شده با وزارتخانه‌های ذیربط، در نتیجه این استعلام‌ها که به‌صورت آنی و خودکار انجام می‌شود، در صورت مشخص شدن تطابق اطلاعیه با شرایط مورد نیاز، به‌طور خودکار از طریق سامانه، سند وظیفه صادر می‌شود.

 

پرینت سند شغلی که شامل اطلاعات هویتی متقاضی، هدف از حضور در محل کار در زمان منع رفت و آمد، دوره کاری/منطقه زمانی، آدرس محل کار و سکونت، اطلاعات خدمات یا پلاک مورد استفاده می باشد. در صورت وجود، توسط متقاضی ارائه می شود. توسط مسئول محل کار/شرکت امضا خواهد شد.

 

در صورتی که متقاضی به دلیل شرایط موقتی از قبیل مشکلاتی که ممکن است در استفاده از سامانه درخواست الکترونیکی، تراکم سیستمی و خطاهای دسترسی پیش بیاید، نتواند به موقع گواهی شغلی دریافت کند که گواهی شغل نمونه آن در پیوست ارائه شده است. 1 مشروط بر اینکه حداکثر سه روز اعتبار داشته باشد. فرم را می توان به صورت دستی پر کرد و توسط کارمند و مسئول محل کار/شرکت امضا شد.

مسئول محل کار/شرکت مسئول صحت اطلاعاتی است که شخص مشخص شده در سندی که امضا کرده است در محل کار/شرکتی که در آن مجاز است کار می کند، که باید در زمان منع رفت و آمد به منظور اجباری در محل کار حضور داشته باشد و شخصی که برای او سند وظیفه صادر می شود به دلیل صحت اطلاعات مربوط به او و معافیت در زمان منع رفت و آمد است. بر این اساس مسئولیت اقدام محدود به زمان و مسیر را بر عهده خواهد داشت.

سند وظیفه صادر شده نزد پرسنل شاغل در کارگاه هایی که در ایام منع تردد معاف هستند نگهداری می شود و طی کنترل هایی که انجام می شود به تیم های بازرسی ارائه می شود. مدارک وظیفه تولید شده از طریق سامانه اپلیکیشن الکترونیکی به طور همزمان به سامانه‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی ارسال می‌شود و در جریان فعالیت‌های ممیزی که توسط مأموران نیروی انتظامی انجام می‌شود، افرادی که سند وظیفه معتبر ارائه نمی‌کنند یا معافیت دارند. علت، زمان و مسیر مشخص شده در سند وظیفه و وضعیت آنها در حین ممیزی با هم سازگار نیست. با مأموران محل کار که اطلاعات ناقص/غیرقاب ارائه دهند، برخورد قضایی و اداری انجام خواهد شد.

 

در این مرحله، فعالیت‌های راهنمایی لازم توسط اتاق‌های حرفه‌ای ذیربط، به‌ویژه اتاق‌های اصناف، صنعت و یا بازرگانی و کشاورزی متمرکز شده و محل‌های کار/شرکت‌های حوزه‌ی فعالیت خود اطلاع‌رسانی و تشویق به رعایت این موارد خواهند شد. قوانین.

 

برای پرسنل عمومی که در ساختمان‌ها/مکان‌های خدماتی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که با حداقل پرسنل در مدت تعطیلی کامل خدمات ارائه می‌کنند، کار خواهند کرد.  سند مأموریت پرسنل عمومی که نمونه آن در پیوست 2 آمده است نیز توسط مدیر مجاز ارائه می شود. /strong> ترتیب داده می شود و پرسنل عمومی در این محدوده در مدت انجام وظیفه مشمول معافیت محدود به مسیر بین محل سکونت و محل کار می شوند.

 

علاوه بر این، با بهبودهایی که برای تسهیل دسترسی شهروندان ما در زمانی که در سامانه درخواست الکترونیکی بودند، که یکی از خدماتی است که قبلاً توسط وزارت ما در دولت الکترونیک ارائه می‌شد، انجام شده است، درخواست مجوز سفر به صورت مستقیم انجام شده است. قابل دسترسی از فهرست خدمات دولت الکترونیکی وزارت کشور.

 

به منظور جلوگیری از قربانیان شهروندان تشییع جنازه، خدمات مرخصی تشییع جنازه به طور مستقیم به طور جداگانه از درخواست مجوز سفر در دسترس قرار گرفت. علاوه بر این، در طول درخواست برای مجوز تشییع جنازه، شهروندان به صورت الکترونیکی گواهی فوت  برنامه نصب نیز کنار گذاشته شد. صحت موضوع درخواست توسط یکپارچه سازی سیستم بین وزارت ما و وزارت بهداشت تأیید می شود.I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin