Application and Extension for Turkish Residence Permit in 2024 – Full Guide

Learn more about Turkish Residence Permit application and extension with step-by-step explanation.

application and extension of residence permit application

Turkish Residence Permit Application

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ TR ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਤੁਰਕੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਹਨ:

  • ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ID ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  • ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਰਕੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ।

ਤੁਰਕੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨਾ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਰਕੀ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਨਾ

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਪੰਨਾ ਜਾਂ YOU CAN FILL DIRECTLY RESIDENCE PERMIT APPLICATION FORM .

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles