کد محدودیت در ترکیه چیست و چرا قرار می گیرد؟

در مورد کد محدودیت در ترکیه و چرایی اعمال آن بر خارجی هایی که وارد ترکیه یا اقامت می کنند بیاموزید. کدهای مختلف و معانی آنها را درک کنید.

کد محدودیت در ترکیه چیست و چرا قرار می گیرد؟

کد محدودیت کدی است که در برخی موارد دلیل ممنوعیت ورود یا اخراج یک خارجی را نشان می‌دهد و در موارد دیگر جزئیات اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. دلایل قرار دادن کدهای محدودیت با یکدیگر متفاوت است و مدت زمان محدودیت بسته به شدت اقدام انجام شده متفاوت است.

حذف کد محدودیت اتباع خارجی در ترکیه

توضیح داده‌ایم که کدهای محدودیت متفاوتی برای افراد خارجی به دلایل مختلف اعمال می‌شود و مدت زمان امکان ورود مجدد به ترکیه بر این اساس متفاوت است. برای حذف کد محدودیت، مسیر دادگاه اداری و همچنین مواردی وجود دارد که با درخواست اداری یا دعوت نامه قانونی قابل حذف است. همکاری با وکیل در این زمینه از نظر نقشه راه بسیار مهم است. هر کد در درون خود مسیر قانونی متفاوتی دارد.

حذف قانون محدودیت از طریق دعوی اداری

افرادی که حکم اخراج و قانون محدودیت برای آنها صادر شده است، می توانند با اقامه دعوی در دادگاه اداری در مهلت دعوی اطمینان حاصل کنند که تصمیم قانون محدودیت لغو می شود. لازم است با توجه به هر کد محدودیت اقدامات متفاوتی انجام شود و در دعوی دفاعیات متفاوتی صورت گیرد.

اگر به یک خارجی کد محدودیت داده اند و تصمیم اخراج گرفته شده است، بهتر است در اسرع وقت برای لغو تصمیم اخراج علیه آن خارجی شکایت کنید. در صورت طرح دعوای ابطال علیه تصمیم اخراج، نتیجه دعوای ابطال افتتاح شده منتظر می ماند تا فرد اخراج شود. یعنی خارجی تا پایان دعوا دیپورت نمی شود.

مهم!: با این حال آنچه در اینجا مهم است این است که بتوانیم در زمان مناسب دعوای خود را اقامه کنیم و با یک وکیل دارای صلاحیت و تجربه در حقوق خارجی همکاری کنیم. برخی از شرکت ها با نام شرکت مشاوره خارجی اقدام به ارائه خدمات حقوقی می کنند. با این حال، خدمات وکالت در دعاوی فقط توسط وکلا قابل ارائه است.

حذف کدهای محدودیت برای اتباع خارجی: دعاوی اداری و درخواست دعوت مشروع

در موارد نادر، حذف کد محدودیت برای اتباع خارجی ممکن است فقط نیاز به یک دادخواست اداری داشته باشد. ارزیابی یک وکیل برای تعیین اینکه در چه شرایطی باید درخواست اداری ارائه شود، ضروری است.

برای رفع ممنوعیت ورود اتباع خارجی می توان از یک برنامه دعوت نامه قانونی استفاده کرد. ویزای قانونی که شامل عباراتی مانند درمان، الحاق خانواده، تحصیل، کار، وظیفه رسمی، گردشگری در قسمت هدف می باشد، به عنوان ویزای قانونی شناخته می شود. ویزای قانونی به خارجیانی که ممنوعیت ورود دارند می‌تواند به طور قانونی وارد کشور شوند. فرآیند ویزای قانونی به طور کلی ظرف یک ماه تکمیل می شود.

سوالات متداول و پاسخ های کوتاه

کد تحدیتی چیست؟

کد تحدیتی رمزی است که در برخی موارد دلیل ممنوعیت ورود یا اخراج یک خارجی را اعلام می کند و در برخی موارد فقط اطلاع رسانی است.

آیا یک خارجی پس از برداشتن کد تحدید می تواند وارد ترکیه شود؟

آره. در صورتی که فرد خارجی ممنوعیت دیگری برای ورود به ترکیه نداشته باشد، پس از برداشتن کد تحدید مربوطه، امکان ورود وجود دارد.

دعوای حذف کد تحدیت چقدر طول می کشد؟

شکایت علیه کد تحدیت ممکن است حدود یک سال طول بکشد. تصمیم برای توقف اعدام معمولاً ظرف 20 تا 30 روز گرفته می شود.

اگر اتباع خارجی که حکم اخراجش صادر شده است دعوی ابطال کند، آیا اخراج می شود؟

خیر اگر خارجی که حکم اخراج او صادر شده در مهلت مقرر اقامه دعوی کند حکم اخراج تا پایان دعوا اجرا نمی شود. در صورت برنده شدن در دعوی، تصمیم به طور کامل لغو می شود.

ویزای meşruhatlı چیست؟

ویزای meşruhatlı ویزائی است که در قسمت هدف دارای عباراتی مانند درمان، الحاق خانواده، تحصیل، کار، وظیفه رسمی، گردشگری است. ویزای meşruhatlı به خارجی هایی که از ورود به ترکیه منع شده اند می توانند به صورت قانونی وارد این کشور شوند.

هدف از ویزای meşruhatlı چیست؟

ویزای meşruhatlı به خارجی هایی که از ورود به ترکیه منع شده اند اجازه می دهد تا به طور قانونی برای اهداف خاصی مانند درمان پزشکی، الحاق خانواده، تحصیل، کار، وظایف رسمی یا گردشگری وارد این کشور شوند.

متوسط زمان پردازش درخواست ویزای meşruhatlı چقدر است؟

زمان پردازش درخواست ویزای meşruhatlı معمولاً بسته به نوع ویزای مورد درخواست بین 1 تا 2 ماه متغیر است.

آیا می توان یک خارجی را تا زمانی که درخواست تجدید نظر او علیه حکم اخراج هنوز در جریان است، اخراج کرد؟

خیر، در صورتی که یک خارجی نسبت به حکم اخراج درخواست تجدید نظر کند و درخواست تجدیدنظر همچنان ادامه داشته باشد، حکم اخراج تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر اجرا نمی شود. در صورت موفقیت آمیز بودن درخواست، حکم اخراج به طور کامل لغو می شود.

آیا یک خارجی با داشتن کد تحدیتی می تواند وارد ترکیه شود؟

بستگی به نوع کد تحدیتی دارد. اگر کد فقط برای مقاصد اطلاعاتی باشد، خارجی می تواند وارد ترکیه شود. اما اگر کد ممنوعیت ورود به ترکیه یا حکم اخراج را نشان دهد، خارجی تا زمانی که کد برداشته نشود نمی تواند وارد شود.

کد محدودیت در ترکیه، اخراج، ترکیه

در زیر لیستی از کدهای محدودیت و توضیحات مختصر آنها آمده است:

 • V-68 (مشروط به تایید مجوز اقامت وزارت کشور)
 • V-69 (کسانی که مجوز اقامت لغو شده دارند)
 • V-70 (ازدواج جعلی)
 • V-71 (خارجیانی که تغییر آدرس را گزارش نکرده اند یا اظهارات نادرستی ارائه نکرده اند)
 • V-74 (خارجی ها در هنگام خروج به وزارت/استانداری گزارش می شوند)
 • V-77 (ترک های غیر آهیسکا که برای وضعیت ترکی Ahiska درخواست می دهند)
 • V-84 (کسانی که بسته به شرایط دریافت مجوز اقامت در مدت 10 روز وارد کشور شده اند)
 • V-87 (دارندگان حفاظت موقت که داوطلبانه بازگشته اند)
 • V-88 (خارجیانی که مجوز کارشان لغو شده است)
 • V-89 (خارجیانی که مجددا پذیرش شده اند)
 • V-91 (دارندگان حفاظت موقت که مشمول مجوز خروج هستند)
 • V-92 (دارندگان حفاظت موقت با سوابق تکراری)
 • V-137 (کسانی که برای ترک ترکیه دعوت شده اند)
 • V-144 (کسانی که طبق ماده 57-الف آزاد شدند)
 • V-145 (بازگشت داوطلبانه)
 • V-146 (حاشیه گذرنامه ترکیه)
 • V-147 (همسر شهروند ترکیه با حاشیه گذرنامه)
 • V-148 (افراد ساکن در مراکز اسکان موقت)
 • V-153 (اقدامات ECtHR در مورد کشور ثالث)
 • V-154 (فرجام خواهی علیه حکم اخراج به دادگاه اداری)
 • V-155 (اقدامات موقت ECtHR)
 • V-156 (حقوق وکیل)
 • V-157 (خارجیانی که درخواست اجازه اقامت آنها رد شده است)
 • V-158 (لغو شناسنامه برای پرسنل / اعضای خانواده مأموریت های دیپلماتیک خارجی)
 • V-159 (کسانی که برای ترانزیت به کشور ثالث به کشور ما آمده اند)
 • G-26 (فعالیت های سازمانی غیرقانونی)
 • G-34 (جعل)
 • G-42 (جرایم مواد مخدر)
 • G-43 (جرایم قاچاق)
 • G-48 (تهیه یا تهیه مکانی برای فحشا)
 • G-58 (قتل)
 • G-64 (تهدید)
 • G-65 (سرقت)
 • G-66 (سرقت و غارت)
 • G-67 (تقلب)
 • G-78 (خارجیان ناقل بیماری های عفونی)
 • G-82 (فعالیت های ضد امنیت ملی)
 • G-87 (افرادی که امنیت عمومی را به خطر می اندازند)
 • Ç-101 (نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و اجازه کار/ممنوعیت ورود به مدت 3 ماه)
 • Ç-102 (نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و اجازه کار/ممنوعیت ورود به مدت 6 ماه)
 • Ç-103 (نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و اجازه کار/ممنوعیت ورود به مدت 1 سال)
 • Ç-104 (نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت، و اجازه کار/ممنوعیت ورود به مدت 2 سال)
 • Ç-105 (نقض ویزا، معافیت ویزا، اجازه اقامت و اجازه کار/ممنوعیت ورود به مدت 5 سال)
 • Ç-113 (ورود-خروج غیرقانونی)
 • Ç-114 (خارجیان تحت فرآیند قضایی)
 • Ç-115 (خارجیان آزاد شده از زندان)
 • Ç-116 (بیگانگانی که اخلاق و سلامت عمومی را به خطر می اندازند)
 • Ç-117 (کارگران غیرقانونی)
 • Ç-118 (کسانی که مجوز اقامت لغو شده دارند)
 • Ç-119 (عدم پرداخت جریمه توسط کارگران غیرقانونی)
 • Ç-120 (عدم پرداخت جریمه های ناشی از نقض ویزا یا مجوز اقامت)
 • Ç-135 (خارجیانی که قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی را نقض می کنند)
 • Ç-136 (عدم پرداخت هزینه های سفر)
 • Ç-137 (خارجیان دعوت به ترک)
 • Ç-138 (مسافران INAD)
 • Ç-141 (افرادی که برای امنیت بین المللی خطرناک تلقی می شوند)
 • Ç-149 (افراد خطرناک برای امنیت عمومی)
 • Ç-150 (افراد قصد ورود با مدارک جعلی)
 • Ç-151 (قاچاقچی مهاجر/قاچاقچی انسان)
 • Ç-152 (خارجیانی که به عنوان یک اقدام احتیاطی از ورود آنها جلوگیری می شود)
 • Ç-166 (افرادی که نمی توانند ورود خود را توجیه کنند/بی پولی)
 • Ç-167 (افرادی که ویزا، اجازه اقامت و مجوز کار را به مدت 3 تا 6 ماه نقض کرده اند و از
 • ورود به کشور به مدت 1 ماه)
 • K (افراد تحت تعقیب قاچاق)
 • N-82 (کد حفاظت)
 • N-95 (جریمه برای نقض ممنوعیت ورود)
 • N-96 (جریمه اداری برای عدم خروج از کشور در زمان مقرر)
 • N-97 (جریمه اداری برای اعلام آدرس)
 • N-99 (کد اینترپل)
 • N-119 (جریمه اداری برای استخدام غیرمجاز)
 • N-120 (جریمه اداری برای نقض ویزا، مجوز اقامت و مجوز کار)
 • N-135 (جریمه اداری برای ورود غیرقانونی یا تلاش برای ورود)
 • N-136 (هزینه های سفر برای اخراج)
 • N-168 (جریمه اداری تخلف از بند ج ماده 102)
 • N-169 (جریمه اداری برای عدم رعایت تعهدات اداری تعیین شده توسط وزارت)
 • N-170 (جریمه اداری ناشی از قانون جنحه یا سایر قوانین مربوطه)
 • N-171 (جریمه اداری ناشی از عدم انجام تعهدات تعیین شده)
 • N-172 (هزینه های سفر برای بازگشت داوطلبانه)
 • O-100 (پناهجویانی که اقامتگاه ناشناخته دارند ممنوع الورود می شوند)
 • O-176 (خارجیانی که درخواست حمایت بین المللی آنها به مدت 3 سال رد شده است)
 • O-177 (خارجیانی که درخواست حمایت بین المللی آنها به مدت 5 سال رد شده است)

حال بیایید تک تک برخی از این کدها را بررسی کنیم.

V کدهای محدودیت

V-68 (مشروط به تایید وزارت برای اجازه اقامت)

اتباع خارجی دارای کد V-68 تنها با تایید وزارتخانه می توانند اجازه اقامت دریافت کنند. روند اخذ مجوز اقامت برای این افراد متفاوت از روند عادی پیش می رود و نیاز به مجوز اضافی دارد.

V-69 (لغو اجازه اقامت)

کد V-69 به کسانی داده می شود که مجوز اقامت آنها در ترکیه به دلیل عدم رعایت قوانین اقامت لغو شده است. به عنوان مثال، در مواردی که مدارک مورد نیاز برای اقامت جعلی تشخیص داده شود، کد V-69 اعمال می شود و اجازه اقامت به مدت پنج سال به فرد داده نمی شود.

V-70 (ازدواج جعلی)

خارجی هایی که برای دریافت مجوز اقامت در ترکیه ازدواج جعلی انجام می دهند، در صورت کشف کد محدودیت V-70 داده می شود. این کد آنها را تا پنج سال از ورود به ترکیه منع می کند.

V-71 (خارجیانی که در آدرس ثبت شده خود یافت نمی شوند، تغییر آدرس را گزارش نمی کنند یا اطلاعات نادرست ارائه نمی دهند)

کد V-72 برای خارجی هایی اعمال می شود که آدرس ارائه شده خود را هنگام دریافت مجوز اقامت بدون اطلاع مقامات مربوطه تغییر می دهند یا در آدرسی غیر از آدرسی که ثبت نام کرده اند اقامت دارند. این کد را می توان از طریق برنامه اداری حل کرد.

V-74 (خارجیانی که باید خروج خود را به وزارت/استانداری گزارش دهند)

کد محدودیت V-74 برای خارجی هایی اعمال می شود که باید قبل از ترک ترکیه خروج خود را به وزارت یا استانداری گزارش دهند. می توان آن را از طریق درخواست اداری یا تجدید نظر حذف کرد.

V-77 (خارجیانی که به عنوان ترک Ahiska اقدام می کنند، حتی اگر نیستند)

کد محدودیت V-77 برای کسانی اعمال می شود که برای وضعیت ترکی Ahiska درخواست می کنند و مشخص می شود که Ahiska ترکی نیستند. این کد برای جلوگیری از درخواست مجدد این افراد برای وضعیت ترکی Ahiska در نظر گرفته شده است.

V-84 (خارجیانی که با شرط دریافت اجازه اقامت در مدت 10 روز وارد ترکیه شده اند)

کد V-84 برای اتباع خارجی اعمال می شود که با شرط اخذ اجازه اقامت در مدت 10 روز وارد ترکیه می شوند، اما ظرف مدت 10 روز از شعبه خارجی برای اجازه اقامت درخواست نمی کنند. در چنین مواردی ممنوعیت ورود به ترکیه اعمال می شود.

V-87 (ذینفعان حفاظت موقت که داوطلبانه باز می گردند)

کد محدودیت V-87 برای خارجی هایی اعمال می شود که ذینفعان حمایت موقت در ترکیه هستند و داوطلبانه به کشور مبدا خود باز می گردند.

V-88 (خارجیانی که مجوز کارشان لغو شده است)

کد محدودیت V-88 برای خارجی هایی اعمال می شود که مجوز کار داشتند و آن را لغو کرده بودند. بسته به دلایل لغو مجوز کار، جریمه و ممنوعیت ورود به ترکیه نیز ممکن است اعمال شود. این وضعیت می تواند از طریق یک دعوت قانونی، درخواست مجوز کار جدید یا تجدید نظر اداری حل شود.

V-91 (ذینفعان حفاظت موقت مشروط به مجوز خروج)

کد محدودیت V-91 برای ذینفعان حفاظت موقت اعمال می شود که در هنگام خروج از ترکیه مشمول مجوز خروج هستند. این افراد قبل از خروج باید از مراجع مربوطه مجوز بگیرند. کد را می توان از طریق درخواست اداری یا تجدید نظر حذف کرد.

V-92 (ذینفعان حفاظت موقت با سوابق تکراری)

کد V-92 برای ذینفعان حفاظت موقت که دارای سوابق مضاعف هستند اعمال می شود. اگر مشکل به خودی خود حل نشد، باید یک درخواست اداری برای تصحیح سابقه دوگانه ارائه شود.

V-137 (خروج داوطلبانه)

به اتباع خارجی که مشمول حکم اخراج می شوند، به جای اخراج فوری، 15 روز فرصت داده می شود تا داوطلبانه کشور را ترک کنند. اگر ظرف 15 روز نتوانند از ترکیه خارج شوند، بلافاصله حکم اخراج علیه آنها اجرا می شود و از ورود به ترکیه منع می شوند. کد محدودیت V-137 بر روی این افراد قرار می گیرد.

V-144 (اجازه اقامت موقت بشردوستانه)

اتباع خارجی که مشمول حکم اخراج هستند ممکن است نتوانند به کشور خود بازگردند یا در صورت بازگشت ممکن است جان خود را در معرض خطر قرار دهند. در چنین مواردی، تبعه خارجی ممکن است به کشور ثالث اخراج شود. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تبعه خارجی اخراج نمی شود و در عوض اجازه اقامت موقت بشردوستانه به او اعطا می شود. کد محدودیت V-144 در طول این فرآیند بر روی فرد قرار می گیرد. با اخذ ویزای قانونی می توان آن را حذف کرد.

V-146 (تایید گذرنامه)

کد محدودیت V-146 برای شهروندان ترکیه ای اعمال می شود که گذرنامه آنها به دلیل پیگیری قانونی تایید شده است. در برخی موارد به درخواست پاسپورت آنها رسیدگی نمی شود. این وضعیت غیرقانونی است و افراد متضرر باید درخواست تجدیدنظر اداری و پس از آن شکایت کنند.

V-147 (تایید گذرنامه برای همسر شهروند ترکیه)

همسران شهروندان ترکیه ای که گذرنامه آنها به دلیل اقدامات قانونی در انتظار تایید شده است نیز ممکن است دارای کد محدودیت V-147 در گذرنامه خود باشند. این عمل نیز غیرقانونی است و افراد متضرر باید درخواست تجدیدنظر اداری و به دنبال آن شکایت کنند.

V-148 (مرکز اسکان موقت)

اتباع خارجی بسته به شرایط ممکن است در مراکز اسکان موقت اسکان داده شوند. در چنین مواردی کد محدودیت V-148 بر روی این افراد درج می شود. این یک کد آموزنده است و پس از اتمام دوره اقامت آنها می تواند با درخواست تجدید نظر اداری حذف شود.

V-154 (تجدید نظر علیه حکم اخراج)

هنگامی که حکم اخراج در دادگاه اداری تجدیدنظر می شود، فرد آسیب دیده بلافاصله اخراج نمی شود. در این مدت، ممکن است یک کد محدودیت V-154 به آنها داده شود. این یک کد آموزنده است و به فرد آسیبی نمی رساند. پس از اتمام پرونده، کد حذف می شود.

V-157 (برنامه های مجوز اقامت رد شده)

V-157 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که درخواست مجوز اقامت آنها رد شده است، قرار می گیرد. برای حذف کد، فرد باید درخواست ویزای قانونی کند یا درخواست تجدیدنظر اداری یا شکایت علیه تصمیم رد کند.

V-158 (لغو کارت شناسایی پرسنل ماموریت خارجی/عضو خانواده)

به دلایل مختلف، کارت شناسایی پرسنل مأموریت خارجی یا اعضای خانواده آنها ممکن است باطل شود. در چنین مواردی، به فرد آسیب دیده یک کد محدودیت V-158 داده می شود. بسته به دلیل ابطال، وضعیت می تواند از طریق تجدید نظر اداری یا دادخواست حل شود.

V-159 (مسافران ترانزیت)

V-159 کد اطلاعاتی است که برای اتباع خارجی که برای مقاصد ترانزیت وارد ترکیه می شوند قرار می گیرد. به هیچ وجه به فرد آسیب نمی رساند.

کدهای محدودیت G

G-26 (فعالیت های سازمان غیرقانونی)

G-26 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به مشارکت در فعالیت‌های سازمانی غیرقانونی هستند اعمال می‌شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-34 (جعل)

G-34 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به ارتکاب یا دست داشتن در جرایم جعل هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-42 (جرایم مرتبط با مواد مخدر)

G-42 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به ارتکاب یا شرکت در جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-43 (جرایم قاچاق)

G-43 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جرایم قاچاق اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-48 (تهیه و ارائه فحشا)

G-48 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به خرید و ارائه فحشا یا شرکت در جرایم مرتبط هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-58 (قتل)

G-58 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جنایات قتل هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-64 (تهدید کننده)

G-64 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جنایات تهدیدآمیز اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-65 (سرقت)

G-65 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جرایم سرقت اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-66 (سرقت)

G-66 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جرایم سرقت هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-67 (تقلب)

G-67 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به ارتکاب یا مشارکت در جرایم کلاهبرداری هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-78 (خارجیان ناقل بیماری های عفونی)

اتباع خارجی ناقل بیماری های عفونی برای همیشه با کد محدودیت G-78 از ورود به ترکیه منع شده اند. با این حال، اگر تشخیص اشتباه داده شود یا تبعه خارجی تحت درمان قرار گیرد و بهبود یابد، ممنوعیت ورود می تواند پس از درخواست لغو شود. لازم است با یک وکیل مشورت کنید که آیا این درخواست باید از طریق مجاری اداری یا قانونی انجام شود.

G-82 (فعالیت‌ها علیه امنیت ملی)

G-82 کد محدودیتی است که برای اتباع خارجی که مظنون به فعالیت علیه امنیت ملی هستند اعمال می شود. این کد مشابه کد G-87 است که در زیر به آن اشاره کردیم و بر اساس اطلاعات اطلاعاتی قابل تحمیل است. با این حال، می توان آن را از طریق مراحل قانونی حذف کرد.

G-87 (افراد تهدید کننده نظم و امنیت عمومی)

بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی از منابعی مانند پلیس، ژاندارمری و آژانس اطلاعات ملی، ممکن است به افراد خارجی که تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی هستند، کد محدودیت G-87 داده شود. این افراد ممکن است بر اساس این کد از ترکیه اخراج شوند. اما امکان تجدیدنظر و رفع محدودیت از طرق قانونی وجود دارد.

در عمل، بسیاری از گزارش های اطلاعاتی مورد استفاده برای توجیه تحمیل کد G-87 ممکن است بر اساس شواهد ملموس نباشد. در بسیاری از موارد، گزارش های اطلاعاتی صرفا بر اساس سوء ظن ایجاد می شود و به اداره کل مدیریت مهاجرت ارسال می شود. در چنین مواردی می توان از طرق قانونی به محدودیت اعتراض کرد و آن را رفع کرد.

لازم به ذکر است که اخراج بر اساس کد G-87 می تواند جان افراد را در کشورهای خود در معرض خطر قرار دهد. در یک پرونده که به دادگاه قانون اساسی ارائه شد، از اخراج فردی که کد محدودیت G-87 به او داده شده بود، به دلیل خطر آسیب رساندن به فرد در کشور خود و فقدان شواهد ملموس برای حمایت از این قانون، جلوگیری شد. محدودیت

Ç تحدیت کدلاری

Ç-101 (نقض قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار / ممنوعیت ورود به مدت 3 ماه)

Ç-101 برای خارجیانی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و اجازه کار را نقض می کنند، اعمال می شود. این افراد علاوه بر جریمه، مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 3 ماه نیز هستند. ممنوعیت ورود می تواند با ویزای قانونی یا از طریق راه های قانونی برداشته شود.

Ç-102 (نقض قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار / ممنوعیت ورود به مدت 6 ماه)

Ç-102 برای خارجیانی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار را نقض می کنند تحمیل می شود. این افراد علاوه بر جریمه، مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 6 ماه نیز هستند. ممنوعیت ورود می تواند با ویزای قانونی یا از طریق راه های قانونی برداشته شود.

Ç-103 (نقض قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار / ممنوعیت ورود به مدت 1 سال)

Ç-103 برای خارجیانی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و اجازه کار را نقض می کنند، اعمال می شود. این افراد علاوه بر جریمه، مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 1 سال نیز هستند. ممنوعیت ورود می تواند با ویزای قانونی یا از طریق راه های قانونی برداشته شود.

Ç-104 (نقض قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار / ممنوعیت ورود به مدت 2 سال)

Ç-104 برای خارجیانی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و اجازه کار را نقض می کنند، اعمال می شود. این افراد علاوه بر جریمه، مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 2 سال نیز هستند. ممنوعیت ورود می تواند با ویزای قانونی یا از طریق راه های قانونی برداشته شود.

Ç-105 (نقض قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و مجوز کار / ممنوعیت ورود به مدت 5 سال)

Ç-105 برای خارجیانی که قوانین ویزا، معافیت ویزا، اقامت و اجازه کار را نقض می کنند، اعمال می شود. این افراد علاوه بر جریمه، مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 5 سال نیز هستند. ممنوعیت ورود می تواند با ویزای قانونی یا از طریق راه های قانونی برداشته شود.

Ç-113 (ورود و خروج غیرقانونی)

Ç-113 برای خارجی هایی که به طور غیرقانونی وارد ترکیه می شوند، اعمال می شود. این افراد مشمول ممنوعیت ورود به ترکیه به مدت 2 سال و جریمه اداری نیز می شوند. در صورت پرداخت جریمه اداری، ورود به ترکیه تنها به مدت 2 سال ممنوع است، اما در صورت عدم پرداخت جریمه، ممنوعیت ورود به ترکیه تا 5 سال افزایش می یابد. برای اعتراض به جریمه اداری می توان از ابزارهای قانونی استفاده کرد.

Ç-114 (خارجیان مشمول پیگرد قانونی)

اتباع خارجی که در ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند صرف نظر از مجرم بودن یا نبودن آنها به مدت 1 سال از ورود به این کشور منع می شوند. این موضوع از طریق مراحل اداری قابل حل است.

Ç-115 (خارجیان آزاد شده از زندان)

اتباع خارجی که دوران حبس خود را در ترکیه به پایان رسانده اند به مدت یک سال از ورود به این کشور منع می شوند. این موضوع از طریق مراحل اداری قابل حل است.

Ç-116 (بیگانگانی که اخلاق و سلامت عمومی را به خطر می اندازند)

اتباع خارجی که بر خلاف اخلاق عمومی عمل می کنند یا سلامت عمومی را به خطر می اندازند به مدت یک سال از ورود به ترکیه منع می شوند.

زنان خارجی که از کافه‌ها، کاباره‌ها و غیره برده شده‌اند، در گزارش بازداشت به‌عنوان «تلقی می‌شوند برای تن‌فروشی به محل وقوع فحشا آمده‌اند» نوشته می‌شود و بر این اساس مجوز اقامت یا کار آنها لغو می‌شود. ممکن است اخراج شوند. متأسفانه در عمل به موارد زیادی از این دست برخورد می کنیم، اما در دعاویی که در این خصوص مطرح کرده ایم به نتایج مثبتی رسیده ایم.

Ç-117 (کارگران بدون مدرک)

کارگران خارجی بدون مدرک در ترکیه با کد محدودیت Ç-117 به مدت 1 سال از ورود به این کشور منع می شوند. جریمه اداری نیز اعمال خواهد شد. این را می توان از طریق روش ویزای قانونی حل کرد.

Ç-118 (خارجیانی که مجوز اقامت آنها لغو شده است)

هنگامی که مشخص شود خارجی هایی که مجوز اقامت در ترکیه را دریافت کرده اند از مجوز خود برای مقاصد دیگر استفاده می کنند، با کد محدودیت Ç-118 به مدت 5 سال از ورود به کشور منع می شوند. این مشکل با اخذ ویزای قانونی قابل حل است.

Ç-119 (کارگران فاقد مدرک در پرداخت جریمه)

کارگران خارجی بدون مدرک در ترکیه که هنگام خروج از این کشور جریمه اداری پرداخت نکنند با کد محدودیت Ç-119 به مدت 5 سال از ورود به ترکیه منع می شوند. این را می توان از طریق روش ویزای قانونی حل کرد.

Ç-120 (عدم پرداخت جریمه به دلیل نقض ویزا یا اجازه اقامت)

خارجیانی که مقررات ویزا یا اجازه اقامت را نقض کنند و در هنگام خروج از ترکیه جریمه های اداری پرداخت نکنند، با کد محدودیت Ç-120 تا 5 سال از ورود مجدد به کشور منع می شوند. همانطور که در بالا توضیح دادیم، تحریم های اعمال شده در صورت نقض روادید با مقررات جدید متنوع شده است. ما مقاله جداگانه ای در مورد این موضوع نوشته ایم و لینک آن را در بالا ارائه کرده ایم.

Ç-135 (خارجیان ناقض قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی)

اتباع خارجی متخلف از قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی جریمه اداری خواهند شد. در صورت عدم پرداخت این جریمه با کد محدودیت Ç-135 به مدت 5 سال از ورود به ترکیه منع می شوند. این را می توان از طریق روش ویزای قانونی حل کرد.

Ç-136 (عدم پرداخت هزینه های سفر)

اگر اتباع خارجی هنگام اخراج از ترکیه نتوانند هزینه سفر خود را پرداخت کنند، تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نشود، از ورود مجدد به کشور منع می شوند. کد محدودیت Ç-136 در این مورد اعمال خواهد شد.

Ç-137 (خارجی ها برای ترک ترکیه دعوت شدند)

در صورتی که خارجی هایی که توسط مقامات مهاجرتی به ترک ترکیه دعوت شده اند در بازه زمانی مشخص شده را ترک نکنند، مشمول کد محدودیت Ç-137 می شوند که به مدت 5 سال از ورود آنها به ترکیه جلوگیری می کند. اما با ویزای قانونی می توانند دوباره وارد ترکیه شوند. همچنین می توان برای جلوگیری از خروج آنها از ترکیه به هیچ عنوان در دادگاه اداری شکایت کرد.

Ç-138 (مسافر سرکش)

اگر یک خارجی که ممنوعیت ورود به ترکیه را دارد در تلاش برای ورود به این کشور دستگیر شود، ممکن است کد محدودیت Ç-138 برای جلوگیری از ورود آنها به ترکیه تا 5 سال اعمال شود. بسته به شرایط ممکن است اقدامات قانونی لازم باشد.

Ç-141 (اتباع خارجی مشمول مجوز وزارت کشور برای ورود به ترکیه)

Ç-141 کد محدودیتی است که توسط اداره کل مدیریت مهاجرت برای خارجی هایی اعمال می شود که به دلیل تخلفات اداری یا جنایی انجام شده در ترکیه یا خارج از کشور علیه ترکیه، ملزم به دریافت مجوز از وزارت کشور برای ورود به ترکیه هستند. برای ورود به کشور باید از وزارتخانه مجوز گرفته شود و در صورت عدم صدور مجوز می توان بر اساس پاسخ این وزارتخانه راه های حقوقی متفاوتی را پیگیری کرد.

با این حال، مانند کد N-82، در عمل به ندرت مجوز داده می شود. این یک عمل ممنوعیت ورود به کشور است. در این حالت عموماً امکان ورود خارجی به ترکیه بدون بازکردن کیس و لغو کد وجود ندارد.

Ç-150 (افراد خارجی که با مدارک جعلی قصد ورود دارند)

Ç-150 کد محدودیتی است که برای خارجی هایی که هنگام ورود به ترکیه مدارک جعلی ارائه می کنند اعمال می شود. می توان آن را با ویزای قانونی یا در برخی موارد از طریق اقدامات قانونی حذف کرد.

Ç-151 (قاچاقچی/قاچاقچی انسان)

Ç-151 کد محدودیتی است که برای خارجیانی که مرتکب جرایم قاچاق انسان می شوند یا مظنون به ارتکاب آنها هستند اعمال می شود. با این حال، می توان آن را از طریق اقدامات قانونی حذف کرد.

Ç-152 (خارجیانی که ورود آنها به طور موقت ممنوع است)

Ç-152 کد محدودیتی است که برای خارجی هایی اعمال می شود که ورود آنها به ترکیه به طور موقت (برای احتیاط) ممنوع است. این کد را می توان از طریق اقدامات قانونی یا با ویزای قانونی حذف کرد.

Ç-166 (اتباع خارجی بدون دلیل موجه/پول برای اقامت)

Ç-166 کد محدودیتی است که برای خارجی هایی اعمال می شود که دلیل موجهی برای سفر خود ندارند یا بودجه کافی برای پوشش اقامت خود در ترکیه در هنگام ورود یا هنگام دریافت ویزا ندارند. از طریق ویزای قانونی قابل حذف است.

کدهای K (تحت تعقیب برای قاچاق)

کد K معمولاً برای خارجی هایی اعمال می شود که مرتکب تخلفات قاچاق شده اند و حکم دستگیری آنها صادر شده است. این کد ممکن است منجر به ممنوعیت ورود شود یا نباشد و حتی ممکن است برای جلوگیری از خروج از کشور اعمال شود.

N کدهای محدودیت

N-82 (خارجی مشروط به اجازه قبلی برای ورود)

خارجیانی که کد محدودیت N-82 دارند باید مجوز قبلی برای ورود به ترکیه را دریافت کنند. با این حال، در عمل، مجوزهای بسیار کمی داده می شود. این اقدام ممنوعیت ورود به کشور است. بدون لغو کد از طریق یک روند قانونی، ورود یک خارجی به ترکیه دشوار است.

N-99 (کد اینترپل)

کد محدودیت N-99 اینترپل برای افرادی اعمال می شود که توسط کشور خود یا کشوری که عضو سیستم اینترپل است تحت تعقیب هستند. این نوع کد همچنین ممکن است منجر به ممنوعیت ورود به ترکیه شود. تصمیم برای اعمال ممنوعیت ورود به صلاحدید ایالت است. اگرچه این یک نوع جدی از کد است، اما مواردی را دیده‌ایم که مکرراً حذف شده است.

O کدهای محدودیت

O-100 (پناهجو از ورود به شهر محل اقامت نامعلوم منع شد)

O-100 کد محدودیت برای پناهجویانی است که از ورود به شهر محل اقامت ناشناخته منع شده اند. خارجیانی که به عنوان پناهجو به اداره مهاجرت استانی مراجعه کرده اند و مشخص شود در آدرسی که اعلام کرده اند حضور ندارند یا از طریق بررسی های معمول شناسایی شده اند، از ترکیه اخراج می شوند و کد محدودیت O-100 اعمال می شود.

O-176 (خارجیانی که درخواست حمایت بین المللی آنها به مدت 3 سال رد شده است)

خارجی هایی که برای وضعیت حمایت بین المللی درخواست می کنند، بررسی می شوند که آیا واجد شرایط این وضعیت هستند یا خیر. اگر نتیجه ارزیابی مثبت نباشد، این کد اعمال می شود. پس از درخواست اداری، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.

O-177 (خارجیانی که درخواست حمایت بین المللی آنها به مدت 5 سال رد شده است)

خارجی هایی که برای وضعیت حمایت بین المللی درخواست می کنند، بررسی می شوند که آیا واجد شرایط این وضعیت هستند یا خیر. اگر نتیجه ارزیابی مثبت نباشد، این کد اعمال می شود. پس از درخواست اداری، امکان مراجعه به دادگاه وجود دارد.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles