مراحل تشییع جنازه مرگ اتباع خارجی در ترکیه چگونه است؟

·23/01/2022·دستهبندی نشده·2 min·

In this blog post, we will talk about how the […]

در این پست وبلاگ در مورد نحوه دفن اتباع خارجی که در ترکیه فوت کرده اند صحبت خواهیم کرد. با توجه به اعتقاداتی که به آن پایبند است، می توان آن را به صورت دفن، سوزاندن یا اعزام به کشور انجام داد.

رویه ها و اصول مربوط به اطلاعیه حوادث مرگ اتباع خارجی در تاریخ 1390/10/31 منتشر و لازم الاجرا شد. در بخشنامه مورخ 71/1 نشان داده شده است

در ترکیه مراحل تشییع جنازه با مرگ متوفی آغاز می شود و با دفن متوفی پایان می یابد. دفن مرگ بسته به محل و نحوه مرگ متوفی متفاوت است. در صورتی که متوفی به علل طبیعی در منزل فوت کرده باشد، گواهی فوت و جواز دفن با مراجعه به پزشک شهر/شهرداری با داشتن اصل شناسنامه یا نمونه ثبت نفوس متوفی اخذ می شود. فوت توسط مرکز بهداشت جامعه ظرف مدت 10 روز به ریاست جمعیت گزارش می شود.

مرجع ثبت اعلان مرگ

 

در صورت فوت فرد خارجی به سفارت یا سرکنسولگری کشوری که وی تبعه مستقیم آن است اطلاع داده خواهد شد.

برای دانلود آدرس و اطلاعات تماس سفارتخانه ها یا سرکنسولگری های همه کشورها در ترکیه به صورت عمده (در تاریخ 1 فوریه 2012) کلیک.

مدارک مورد نیاز در حین اطلاع رسانی

اطلاعیه فوت افراد خارجی متوفی؛
الف) فرم اطلاعیه ضمیمه 3 بخشنامه محل، چگونگی و زمان وقوع حادثه و عاملان در صورت وجود مشروحاً در قسمت توضیحات آمده است.
ب) کپی مدارکی مانند گزارش کالبد شکافی، گزارش معاینه فوت، گزارش تصادف رانندگی،
ج) دو نسخه گواهی فوت به منظور ثبت فوت در کشور خارجی مربوطه.
د) گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه و ... که به تعیین هویت و نشانی متوفی کمک می کند. اصل یا کپی مدارک
هـ ـ در صورتی که جسد متوفی به کنسولگری نرسیده باشد، نامه ای مبنی بر اقدام در مورد جسد و محل دفن در صورت دفن.
و) در صورت عدم دریافت کالا، نامه ای مبنی بر نحوه دریافت کالا به همراه لیست ارزهای خارجی و ترکیه مستقیماً از طریق فکس به سفارت یا کنسولگری مربوطه ارسال می شود و اصل مدرک از طریق پست ارسال می شود.
اما در صورتی که تهیه گزارش کالبد شکافی یا تحویل سایر مدارک به زمان نیاز داشته باشد، لازم به ذکر است برای عدم ایجاد تاخیر، از طریق فکس (یا تلفن) به سرکنسولگری مربوطه ارسال خواهد شد و در مواقعی مدارک بدون انتظار برای تحویل مدارک فوق ارائه می شود.

گزارش وضعیت مرگ اتباع سوری

با توجه به اغتشاشات داخلی در سوریه، اسناد اعلامیه فوت در خصوص اتباع سوری به جای سرکنسولگری کشور فوق مستقیماً به وزارت امور خارجه ارسال و به وزارت کشورمان اطلاع داده شود.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles