چگونه خارجی ها کارت واکسن دریافت می کنند؟

  OPERATIONS OF FOREIGNERS TO PURCHASE VACCINE CARD FROM E-NABIZ […]

 

عملیات اتباع خارجی برای خرید کارت واکسن از E-NABIZ

پس از ثبت نام خارجی ها در برنامه E NABIZ با شماره شناسایی خارجی خود که با 99 شروع می شود.

پس از ورود به E-Nabız، روی دکمه COVID-19 در بالای صفحه اصلی کلیک کنید. سپس با کلیک بر روی دکمه کارت واکسن COVID-19 شناسه واکسن ایجاد می شود. با این حال، اگر فرد دوزهای واکسن را کامل نکرده باشد، این فرآیند نمی تواند انجام شود.

هنگامی که کد QR موجود در شناسه واکسن خوانده می شود، با اتصال به سیستم e-Pulse می توان صحت کارت را بررسی کرد.

https://enabiz.gov.tr/

 

FROM FRIENERS LIFE FITS HOME APLICATION PROCEDURES برای دریافت کارت واکسن

پس از ثبت نام در برنامه HAYAT EVE SIĞAR با شماره های شناسایی خارجی که با 99 شروع می شود.

زندگی متناسب با خانه "اطلاعات واکسن کووید-19 من می توانید شناسه واکسن را از منو" دریافت کنید. در صورتی که شهروندی بخواهد اطلاعات گذرنامه در شناسه واکسیناسیون درج شود، می تواند این گزینه را در اپلیکیشن Hayat Eve Sığar وارد کرده و شماره گذرنامه را بنویسد.

 

 

 

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles