دوره های ادغام اجتماعی (SUYE) در ترکیه چیست؟

در ترکیه، دوره های ادغام اجتماعی برای خارجی ها رایگان است و هدف آن کمک به زندگی مانند شهروندان ترکیه است. نحوه شرکت و دریافت گواهینامه را بیاموزید.

دوره های ادغام اجتماعی

دوره های ادغام اجتماعی (SUYE) برای خارجی ها در ترکیه چیست؟

در ترکیه، دوره های ادغام اجتماعی برای خارجی ها موضوع مهمی است. هدف از این دوره ها تسهیل زندگی برای خارجی ها در ترکیه است. این دوره ها که توسط اداره مهاجرت برگزار می شود به خارجی ها کمک می کند تا مانند شهروندان ترکیه زندگی کنند.

چگونه می توان در دوره های ادغام اجتماعی شرکت کرد؟

درخواست از طریق وب سایت زیر قابل انجام است: https://suye.goc.gov.tr

پس از تکمیل درخواست خارجی، پیامک هایی در مورد این دوره ها بر روی تلفن های خود دریافت می کنند. پیام ها حاوی اطلاعاتی درباره زمان و مکان برگزاری دوره ها هستند. بر اساس این اطلاعات، خارجی ها می توانند به صورت آنلاین ثبت نام کنند. در هنگام ثبت نام، از خارجی ها خواسته می شود اطلاعات هویتی خود را ارائه دهند، زبان ترجمه را انتخاب کنند، زمان و مکان آموزش را انتخاب کنند. سپس پس از وارد کردن کدهای تایید، ثبت نام تکمیل شده و پیامک دوم برای آموزش دریافت می شود. این پیامک نشان می دهد که فرد خارجی باید چه روز و چه ساعتی در مرکز آموزش عمومی در کدام منطقه حضور داشته باشد.

گواهینامه های دریافت شده در دوره آموزش ادغام اجتماعی چیست و چه کاربردی دارد؟

در طول دوره ادغام اجتماعی، هدف آن است که خارجی ها در مورد بسیاری از موضوعات از فرهنگ غذا و نوشیدنی ترکیه تا قوانین نشسته و ایستاده اطلاعات داشته باشند. در پایان این دوره ها، اتباع خارجی سه گواهی از اداره مهاجرت دریافت می کنند. این گواهی ها نشان می دهد که خارجی ها در ترکیه به یکپارچگی اجتماعی دست یافته اند و به آنها در ادامه زندگی در ترکیه در آینده کمک می کند.

آیا دوره های ادغام اجتماعی در ترکیه پولی است یا رایگان؟

دوره های ادغام اجتماعی در ترکیه که توسط اداره مهاجرت برگزار می شود، رایگان است. اتباع خارجی برای شرکت در این دوره ها نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند که هدف آنها کمک به همگرایی اجتماعی در ترکیه و زندگی راحت تر در این کشور در آینده است.

سایر سوالات متداول را از اینجا بررسی کنید: 

سوالات متداول برای مجوز اقامت ترکیه

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles