چگونه بفهمیم که هزینه اقامت ترکیه چقدر است؟ با ابزار برآورد هزینه اجازه اقامت ترکیه، هزینه هزینه درخواست خود را بیابید.

در زیر می توانید هزینه تخمینی را برای تخمین هزینه اجازه اقامت ترکیه محاسبه کنید.

هزینه های خاصی وجود دارد که باید برای دریافت اجازه اقامت پرداخت شود. این هزینه ها هر سال به روز می شوند و هزینه های اجازه اقامت در ترکیه برای سال 2021 عبارتند از:

هزینه های اجازه اقامت ترکیه

160 لیر برای هزینه کارت اجازه اقامت،
1040 لیر برای هزینه اجازه اقامت،
اگر چه با توجه به سن خارجی که درخواست مجوز کرده است، هزینه بیمه درمانی (بین 1250 لیر تا 5500 لیر تغییر می کند. برای افراد زیر شصت و پنج سال اجباری است)
حداکثر 450 لیره برای هزینه های دفتر اسناد رسمی و ترجمه،
89.23 لیر در هر صفحه برای هزینه های تایید آپوستیل (این هزینه ممکن است ضروری نباشد)،
همانطور که گفته شده است.

[zigaform-estimator id=”1″]