مجوز اقامت ترکیه

اجازه اقامت ترکیه سندی است که به شما امکان می دهد در مدت شش ماه برای اهدافی مانند اسکان، کار یا تحصیل در ترکیه بیش از سه ماه بمانید.

با دنبال کردن لینک های زیر می توانید به تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد مجوز اقامت ترکیه دسترسی داشته باشید. اگر سؤالات بیشتری دارید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، می‌توانید مستقیماً از طریق صفحه تماس ما نیز با ما تماس بگیرید.

لینک های سریع

اطلاعات اجازه اقامت – TPYES و سایر جزئیات

این داستان را به اشتراک بگذارید، پلتفرم خود را انتخاب کنید!