اداره مهاجرت تعداد مهاجران غیرقانونی اخراج شده در یک هفته را اعلام کرده است

·04/06/2023·اخبار·1 min·

بیش از 2900 مهاجر غیرقانونی از 26 می تا 1 ژوئن در ترکیه اسیر و 1761 مهاجر اخراج شده اند. این رقم در سال جاری به 41337 نفر بازگشته است.

اداره کل اداره مهاجرت زیرمجموعه وزارت کشور اعلام کرد که از 26 می تا 1 ژوئن 2910 مهاجر غیرقانونی اسیر و 1761 مهاجر از کشور اخراج شده اند.

بر اساس پست منتشر شده در حساب کاربری این اداره در شبکه های اجتماعی، در هفته گذشته در سراسر کشور، 788 مهاجر غیرقانونی از افغانستان، 95 نفر از پاکستان و 2027 مهاجر از سایر ملیت ها دستگیر شده اند که در مجموع 2910 نفر می باشد.

394 مهاجر غیرقانونی از افغانستان، 16 نفر از پاکستان و 1351 مهاجر از سایر ملیت ها به تعداد 1761 نفر که در هنگام ورود از راه های غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند، اخراج شدند.

در چارچوب مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی، تعداد مهاجران غیرقانونی که از اول ژانویه تا اول ژوئن به کشورهایشان بازگشته اند به 13233 نفر از افغانستان، 1848 نفر از پاکستان و 26256 مهاجر از سایر ملیت ها بالغ بر 41337 نفر رسیده است.

با تدابیر امنیتی اتخاذ شده در مرزها، تعداد مهاجران غیرقانونی که در هفته گذشته از ورود غیرقانونی به کشور ممانعت به عمل آمدند، 3 هزار و 988 نفر ثبت شد. تعداد مهاجران غیرقانونی که از روز سال نو تا اول ژوئن از ورود به کشور جلوگیری شده اند، 100 هزار و 893 نفر بوده است.

در مراکز بازگشت، هنوز 4102 مهاجر غیرقانونی از افغانستان، 1709 نفر از پاکستان و 10778 مهاجر از سایر ملیت ها به 16589 نفر هستند. (AA)

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles