ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

In order to get more information feel free to contact us!

Umit Export Import Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Turkish: +905316234006

English: +905346270723

Arabic: +905359757067

SOCIAL

Istanbul Office:

Office Fatih

ਆਓ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ!