ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: Uncategorized0.4 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। - ਨਿਵਾਸ ਸਿਸਟਮ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Whatsapp 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ