ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

Changes to Residence Permit Requirements for Foreigners in Turkey As […]

ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1169 ਨੇੜਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $75,000 ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ $50,000 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ $250,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $400,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles