ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: Uncategorized0.3 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਨਾਮ….. ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼…..

ਨਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

 

 

Whatsapp 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ