ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: Guide2.2 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ।

Especially for smart phones such as Apple, which are sold at high prices in Turkey, purchasing from different countries is on the agenda of citizens. The passport registration, also known as “phone activation fee” among the people, is determined through various fee tariffs each year.

BTK ਦੁਆਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੋਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ (IMEI) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

According to this information, the use permit fee for a foreign phone, called the “IMEI registration fee”, which regularly increases every year, will increase from TL 2,732 to TL 6,090-7000 in the new year if Erdogan does not make a change decision.

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫੋਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama), ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (2022 ਲਈ TL 2732), ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 120-ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਸਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਰਕੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਈ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ (ਈ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ) ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।www.turkiye.gov.tr) and search the term ‘IMEI Register’. Then you can fill the necessary information. Individuals who are not allowed to make transactions through the e-Government gateway can apply to the Subscriber Registration Centers of the following operators:

www.ttmobil.com.tr

www.turkcell.com.tr

www.vodafone.com.tr

Whatsapp 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਲਿਆਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ