ویزای A1 – A2

·24/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

To be eligible for an A1 or A2 visa  on […]

برای واجد شرایط بودن برای ویزای A1 یا A2 از طرف دولت خود، باید در حال انجام وظیفه رسمی باشید. اگر سازمانی تا حدی متعلق به دولت یا تحت کنترل دولت باشد، واجد شرایط بودن ویزای نوع A به خودی خود عاملی نیست. در عین حال، وظیفه ای که انجام خواهید داد باید ماهیت رسمی داشته باشد. متقاضیان ویزای نوع A که کمتر از 90 روز به ایالات متحده سفر می کنند عبارت TDY (Temporary Duty) که به معنای "وظیفه موقت" است، روی ویزای آنها نوشته شده است.

اگر نماینده دولت محلی منتخب هستید، ویزای نوع A برای شما مناسب نیست. شما باید برای ویزای B1/B2 اقدام کنید، وقت ملاقات بگیرید و مراحل مصاحبه درخواست ویزا را در سفارت ما تکمیل کنید.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles