ویزای A-1

·05/07/2022·دستهبندی نشده·1 min·

With the exception of the head of state or government, […]

به استثنای رئیس دولت یا دولت که بدون توجه به هدف سفر به ایالات متحده، مستحق دریافت ویزای A-1 است، نوع ویزای یک دیپلمات یا سایر مقامات دولتی به دلیل ورود به ایالات متحده بستگی دارد. ایالت ها. مقامات دولتی که به عنوان توریست یا توریست در یک سفر غیررسمی سفر می کنند، موظفند با ویزای H، L، یا B یا در صورت لزوم تحت برنامه لغو روادید سفر کنند. آنها حق دریافت ویزای دیپلماتیک یا رسمی را ندارند.

همسران، شرکا و فرزندان: افراد واجد شرایط برای ویزای اعضای خانواده؛ همسران و دختران و پسران مجرد و واجد شرایط ساکن در یک خانه با متقاضی اصلی: (الف) سن زیر 21 سال (ب) زیر 23 سال که به صورت تمام وقت در حال ادامه تحصیل در دانشگاه هستند. اعضای خانواده ای که واجد شرایط دریافت ویزای اعضای خانواده نیستند می توانند برای ویزای B1/B2 اقدام کنند.

متقاضیان ویزای B1/B2 باید هزینه درخواست (MRV) یا در صورت وجود، هزینه توافق بین کشوری را بپردازند.

**توجه: متقاضیان ویزای A، G و ناتو فقط برای ویزای رسمی از پرداخت هزینه ویزا معاف هستند.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles