19 هزار نفر با خرید املاک و مستغلات شهروند ترکیه شدند

·27/06/2022·دستهبندی نشده·1 min·

Ministry of Environment and Urbanization in return for citizenship 1,218 […]

وزارت محیط زیست و شهرسازی در قبال دریافت تابعیت 1218 قطعه زمین، مزرعه و 29140 واحد مسکونی اعلام کرد که محل کار فروخته شده است. تعداد شهروندان ترکیه ای که ملکی به ارزش 250 هزار دلار یا بیشتر خریداری کرده اند 19 هزار و 630 نفر بوده است.

19630 نفر از این قانون بهره مند شدند که هدف آن تبدیل شدن به شهروند ترکیه برای خرید ملک به ارزش 250 هزار دلار در ترکیه است. ارکان آیدین، معاون CHP بورسا، از وزارت محیط زیست و شهرسازی پرسید که در دوره 2018-2021 به چند شهروند خارجی در ازای اقامت یا محل کار شهروندی ترکیه اعطا شده است. در پاسخ این وزارتخانه، 19630 شخص حقیقی خارجی، TR حق دریافت گواهی انطباق با تحصیل 30358 اموال غیر منقول به منظور تابعیت را داشته است.

1218 زمین, 29,140 مسکن

این وزارتخانه اعلام کرد که 1218 زمین، مزرعه و 29140 محل سکونت و محل کار در ازای دریافت شهروندی فروخته شده است.

شهروندی برای تراکنش ها می توانید با شماره 0850 888 0 157 – 0533 147 39 11 با ما تماس بگیرید.

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles