کمک انسجام اجتماعی برای شهروندان خارجی در ترکیه (ESSN)

·31/05/2022·دستهبندی نشده·2 min·

Social Cohesion Assistance for Foreign Citizens in Turkey (ESSN) Family, […]

کمک انسجام اجتماعی برای شهروندان خارجی در ترکیه (ESSN)

کمک های همبستگی اجتماعی خانواده، کار و خدمات اجتماعی برای خارجی ها توسط وزارت کمک های همبستگی اجتماعی به شهروندان خارجی به منظور ارائه حمایت موقت یا بین المللی از افرادی که در ترکیه در خارج از کمپ های پناهندگان در ترکیه زندگی می کنند. معیارهایی برای افرادی که درخواست کمک می کنند وجود دارد. به افرادی که در نتیجه تحقیقات از این کمک ها بهره مند می شوند کارت قرمز ارائه می شود. در مقاله ما در مورد برنامه انسجام اجتماعی صحبت خواهیم کرد تا به شما اطلاع دهیم…

افراد غیر پناهنده مقیم کشور ما اتباع خارجی زیادی هستند. از آنجایی که در روند عادت کردن و سازگاری با کشور ما مشکلات مالی وجود دارد، بسیاری از آنها نمی توانند امرار معاش کنند. برخی از کمک ها توسط دولت ارائه می شود تا این افراد در زمان زندگی در کشور دیگری رنج نبرند. کمک انسجام اجتماعی یکی از آنهاست.

برنامه کمکی تهیه شده برای خارجی ها فقط به افرادی داده می شود که شرایط را داشته باشند. مبلغی که باید پرداخت شود با توجه به تعداد افراد خانوار داده می شود. یک پرداخت منظم به ازای هر نفر در ماه انجام می شود. برنامه ESSN یک برنامه کمک اجتماعی با مشارکت وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی و هلال احمر ترکیه است.

 

چه کسی می تواند در برنامه ESSN شرکت کند

فقط افراد خاصی می توانند از برنامه تهیه شده برای خارجی ها بهره مند شوند. افرادی که خارج از پناهندگان، مقیم کشور و نیازمند هستند می توانند بهره مند شوند. جدای از این، لازم است هیچ یک از خانوارهایی که در آن افراد از این کمک ها زندگی می کنند، از تامین اجتماعی برخوردار نباشند.  همه خارجی ها، از جمله سوری ها، که شماره شناسه آنها با 99 شروع می شود، می توانند از کسانی که شرایط را دارند بهره مند شوند.

معیارهای کمک به انسجام اجتماعی

افرادی که درخواست کمک خواهند کرد باید حداقل یکی از معیارهای مشخص شده را داشته باشند. این معیارها را می توان به صورت زیر فهرست کرد؛

  1. 60 سال یا بیشتر و هیچ بزرگسال دیگری در خانواده وجود ندارد 18-59 ساله خانوارها،
  2. فقط یک زن و خانواده هایی که هیچ کس دیگری در آن زندگی نمی کند،
  3. خانوارهایی که حداقل یک نفر دارند ناتوانی 40% خانواده ها (گزارش معلولیت باید با گزارش پزشکی بیمارستان مستند شود.) span>
  4. سن زیر 18 سال کمترین  خانوارهای دارای 4 فرزند،
  5. فقط یکی هست  18-59 ساله در خانه و حداقل 1 نفر زیر 18 سال وجود دارد خانوارها نیز جزو معیارها هستند و اگر فردی 60 سال به بالا باشد، آنها نیز شرکت خواهند کرد.
  6. خانواده های دارای سالمندان، کودکان و افراد معلول در خانوار تحت مسئولیت شخص (در ضوابط تعیین شده، افراد سالم 18 تا 59 سال در خانوار، مراقبت از هر نفر 1.5 یا بیشتر از افراد واجب با کسر تعیین می شوند).

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles