چرا داشتن یک خانه در ترکیه مزیت است؟

·29/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

First of all, if you own a house in Turkey […]

اول از همه، اگر شما در ترکیه صاحب خانه هستید بدون در نظر گرفتن ارزش آن، اگر دارای مجوز اقامت به دلیل سند مالکیت به مدت 5 سال بدون وقفه هستید، حق دارید به یک خانه تبدیل شوید. شهروند ترکیه

همانطور که مشخص است، افرادی که ملکی به ارزش $250,000 یا بیشتر در ترکیه خریداری می کنند، حق دریافت ملک را دارند. تابعیت ترکیه بدون انتظار خود این خارجی و خانواده اش تنها در 6 ماه تابعیت ترکیه را دریافت می کنند. حق خواهد داشت. به عبارت دیگر با خرید خانه در ترکیه، هم سرمایه گذاری سودآور و هم شهروند ترکیه خواهید بود. 

هنگام خرید خانه باید مراقب باشید!

مواردی که اتباع خارجی که قصد خرید ملک در ترکیه را دارند باید به آنها توجه کنند به شرح زیر است:

> باید آموخت که آیا خانه مورد خرید دارای وضعیتی است که مانع فروش می شود، مانند رهن یا رهن. 

> باید با شرکتی که از قابلیت اطمینان آن مطمئن هستید، قراردادی بسته شود.  (Turkpermit در این مورد به شما کمک می کند.)< /span>

> در صورت عدم توافق طرفین در خصوص فروش ملک، باید در دادگاه های جمهوری ترکیه اقامه دعوی کرد.

> انعقاد قرارداد بیع مقدماتی در حضور سردفتر برای بیع کافی نیست. معاملات رسمی باید در ادارات ثبت اسناد و املاک انجام شود.

> هزینه سند مالکیتی که در خرید خانه باید پرداخت شود توسط خریدار و مالک ملک پرداخت می شود.

همچنین توجه داشته باشیم که برای خرید ملک نیازی به داشتن اجازه اقامت ندارید. 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles