به شهروندان سوری وضعیت حفاظت موقت مستقیم داده نخواهد شد

·09/07/2022·دستهبندی نشده·1 min·

“WE WILL NOT GIVE DIRECT TEMPORARY PROTECTION STATUS” Cataklı, who […]

"ما وضعیت حفاظت موقت مستقیم نمی دهیم"

کاتاکلی که اعلام کرد به دلایل اقتصادی یک جابجایی جمعیتی از سوریه وجود دارد که عمدتاً مرد است، همچنین درخواست جدیدی را که در رابطه با اعطای وضعیت حفاظت موقت به سوری ها آغاز می شود، توضیح داد.

معاون وزیر چاتاکلی، «وضعیت حفاظت موقت مستقیماً برای سوری‌های تازه وارد، ثبت‌نشده، ما به آنها اجازه ورود نمی‌دهیم. از این پس، آنها را به اردوگاه‌ها خواهیم برد، در مورد آنها تحقیق خواهیم کرد. خواهیم دید که آیا آنها نیاز به حفاظت موقت دارند یا خیر، به چه دلایلی آمده اند. اجازه مهاجرت اقتصادی از سوریه به ویژه دمشق و اطراف آن را نخواهیم داد. اردوگاه هایی که ما تعیین کرده ایم، مهم نیست در کجای ترکیه دستگیر شوند، ما آنها را مجبور خواهیم کرد در آن اردوگاه ها اقامت کنند. ما وضعیت حفاظت موقت را در آنجا ارزیابی خواهیم کرد. 

کاتاکلی که در این مورد به اقامت کوتاه مدت گردشگری نیز اشاره کرد، افزود: به افرادی که به دلایل توریستی می خواهند در ترکیه اقامت داشته باشند در دوره جدید اقامت نخواهند داشت.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles