هدف در سال 2021 34 میلیون گردشگر است!

·31/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

Deputy Minister of Culture and Tourism Nadir Alpaslan said, “We […]

نادر آلپاسلان معاون فرهنگی و گردشگری گفت: پیش بینی می کنیم در سال 2021 با 100 درصد افزایش نسبت به سال گذشته میزبان 34 میلیون بازدیدکننده خارجی در کشورمان باشیم. گفت.

آلپاسلان با اشاره به اینکه سال گذشته را با انتظارات زیادی وارد کردند، گفت: هدف ما درآمد گردشگری حدود 40 میلیارد دلار بود. شاخص های بازار و رزرو به ما نشان داد که این امر به راحتی می تواند نتیجه بگیرد. متاسفانه از نوع جدید ویروس کرونا اپیدمی (COVID-19) که تمام دنیا را در بر گرفت، یکی از بخش هایی که تحت تاثیر قرار گرفت گردشگری بود و در این چارچوب، باید از اهداف فعلی خود در زمینه گردشگری عقب می ماندیم.

آلپاسلان با تاکید بر اینکه به لطف برنامه صدور گواهینامه گردشگری ایمن، ترکیه سال 2020 را با زیان کمتری نسبت به کشورهای رقیب سپری کرد، گفت: با این وجود سال گذشته را با زیان 65 درصدی در بخش گردشگری بسته ایم. نظر داد.

آلپاسلان در ترکیه که تقریباً یک بهشت گردشگری است، گفت: با وجود اینکه نتوانستیم به آمار سال 2019 برسیم، انتظار داریم در سال 2021 با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته میزبان 34 میلیون بازدیدکننده خارجی در کشورمان باشیم. ”

روسیه به ویژه آلمان، اوکراین، لهستان، نشان می دهد که آنها به انگلستان نزدیک می شوند آلپاسلان گفت: «بخش گردشگری ترکیه به لطف برنامه صدور گواهینامه گردشگری ایمن در اروپای جنوبی قرار دارد. در مقایسه با سایر کشورها موقعیت بهتری دارد. ما این برنامه را از ژوئن سال گذشته آغاز کردیم و اطمینان می‌دهیم که بازدیدکنندگان خارجی که به کشورمان می‌آیند، تعطیلات خود را در محیط‌هایی که کمترین خطر را برای سلامتی در همه نقاط دارد، حتی در جایی که خطر صفر است، داشته باشند تا زمانی که تعطیلات خود را به پایان برسانند و برگردند. گفت.

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles