دسته ها: Uncategorized0,4 دقیقه خواندن

اشتراک گذاری

برای دریافت مجوز اقامت کوتاه مدت، خارجیانی که دارای اموال غیرمنقول در ترکیه هستند و خارجیانی که در ترکیه یک ارتباط تجاری یا تجارت ایجاد می کنند، باید مدارک زیر را پس از درخواست از طریق الکترونیکی به اداره مدیریت مهاجرت استانی ارائه دهند. -سیستم سکونت به عنوان یک قاعده، اجازه اقامت کوتاه مدت حداکثر برای دو سال صادر می شود. مجوز اقامت در صورت عدم استفاده در مدت شش ماه اعتبار خود را از دست می دهد.

با ما در واتساپ تماس بگیرید: نحوه دریافت مجوز اقامت برای اتباع خارجی

با ما تماس بگیرید

پست های مرتبط

مشاهده همه
  • به خواندن ادامه دهید
  • به خواندن ادامه دهید
  • به خواندن ادامه دهید
  • به خواندن ادامه دهید