معافیت ویزا از ترکیه به لهستان در روزنامه رسمی

·02/06/2022·دستهبندی نشده·1 min·

Poland from Turkey Visa Exemption to the Official Gazette Presidential […]

لهستان از ترکیه معافیت ویزا به روزنامه رسمی

تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر معافیت روادید اتباع دارنده شناسنامه برای سفرهای توریستی و ترانزیت ترکیه در روزنامه رسمی منتشر شد.

 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، بر اساس تصمیمی که با امضای وی منتشر شده است، برای شهروندان جمهوری لهستان که دارای کارت شناسایی برای سفرهای توریستی و گذرگاه های عبوری با حداکثر مدت اقامت 90 روز در 180 روز هستند، معافیت ویزا در نظر گرفته می شود.

 

به گزارش خبرگزاری AA توسط؛ تصمیم مذکور به موجب ماده 18 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 اتخاذ شده است.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles