مدارک درخواست شده از اتباع خارجی در مراحل ازدواج

·25/01/2022·دستهبندی نشده·0 min·

Marriage procedures in Turkey are generally shaped around these documents, […]

اتباع خارجی مقیم ترکیه در صورت داشتن شرایط لازم می توانند در ترکیه مراسم ازدواج مدنی برگزار کنند. مانند هر کشوری در جهان، جمهوری ترکیه نیز از افرادی که برای ازدواج اقدام می کنند، مدارکی را درخواست می کند.

  • پاسپورت (ترجمه ترکی لازم است)
  • 5 عکس سایز پاسپورت< /span>
  • گزارش پزشکی ازدواج
  • برای خارجی ها، توسط مقامات مرکزی ذیصلاح یا مقامات محلی آن ایالت. سندی صادر شده و به تایید نمایندگان شخص که نشان دهنده نام، نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد، محل تولد، وضعیت تأهل (مجرد، مطلقه، بیوه و ...) شخص باشد انجام می شود. (مقررات ازدواج ماده 20.)
  • گواهی تجرد و ولادت

رویه های ازدواج در ترکیه به طور کلی حول این اسناد شکل می گیرد، اما بسته به شرایط خاص افراد ممکن است مدارک مختلفی ایجاد شود.

ما به عنوان Türkpermit به همه اتباع خارجی در مراحل ازدواج خدمات ارائه می دهیم.

ما به شما کمک می کنیم مدارک لازم را از خارج از کشور بیاورید. برای اقدام می توانید با شماره 0533 147 39 11 با ما تماس بگیرید.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles