مجوز پایان اقامت از طریق اجاره خانه

Changes to Residence Permit Requirements for Foreigners in Turkey As […]

application and extension of residence permit application

تغییرات در شرایط مجوز اقامت برای اتباع خارجی در ترکیه

از ژوئیه 2022، اتباع خارجی دیگر نمی توانند از طریق اجاره خانه در ترکیه اجازه اقامت دریافت کنند. همچنین 1169 محله در 62 استان مختلف کشور به روی اتباع خارجی بسته شده است. این بدان معناست که حتی اگر یک تبعه خارجی ملکی را در یکی از این محله های بسته خریداری کند، نمی تواند اجازه اقامت بگیرد.

پیش از این، خارجی هایی که می خواستند در ترکیه زندگی کنند، می توانستند با یک قرارداد اجاره، برای اجازه اقامت اقدام کنند. با این حال، تغییرات اخیر در روند اخذ مجوز اقامت برای خارجی ها در ترکیه اکنون اتباع خارجی را ملزم به داشتن ملک در این کشور برای درخواست اجازه اقامت می کند. از 27 آوریل 2022، اتباع خارجی باید دارای ارزش دارایی حداقل $75,000 در شهرهای بزرگ و $50,000 در شهرهای کوچک برای دریافت اجازه اقامت به عنوان مالک ملک در ترکیه باشند.

شایان ذکر است که سقف سرمایه گذاری برای اخذ تابعیت برای اتباع خارجی در ترکیه نیز از $250000 به $400000 افزایش یافته است.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles