لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی ترکمنستان

OPassport (Mandatory) A valid passport with at least 8 months […]

 • OPpassport (اجباری)

گذرنامه معتبر با حداقل 8 ماه اعتبار و فتوکپی آن (اجباری)

 • کپی پاسپورت (اجباری)

کپی گذرنامه (کپی صفحات 1،3،5،9 و 32 پاسپورت داخلی نمونه صفحه اصلی گذرنامه خارجی (اجباری)

 • مدارک اقامت (اجباری)

برای اتباع خارجی، مدرک اقامت معتبر از تاریخ ورود به ترکیه (اجباری)

 • عکس بیومتریک (الزامی)

2 عکس بیومتریک 5×6 (پس زمینه سفید، حداکثر ظرف مدت 6 ماه باید گرفته شود) (الزامی)

 • بیمه مسافرتی و سلامت (اجباری)

بیمه مسافرتی و درمانی معتبر برای ترکیه / پوشش COVID-19 (اجباری)

 • رزرو پرواز
 • رزرو هتل
 • سند حمایت از بازگشت او

مدارک تأیید کننده بازگشت (سند، مجوز محل کار، فیش حقوقی، فیش بانکی و غیره)

 • سندی که وضعیت مالی متقاضی یا وضعیت درآمدی فرد دعوت کننده را نشان می دهد
 • اسناد نشان دهنده وضعیت تجاری و مالی (اجباری)

مدارک نشان دهنده وضعیت تجاری و مالی حامی در مواردی که متقاضی کار نمی کند (اجباری)

 • اگر متقاضی کمتر از 18 سال سن داشته باشد، رضایت محضری از طرف پدر و مادر (حتی در صورت طلاق، هر دو والدین باید رضایت محضری داشته باشند) (اجباری)
 • گواهی اقامت

اگر قبلا در ترکیه سکونت داشته اید، مدرکی دال بر اقامت در صورت وجود

 • هزینه ویزا و هزینه خدمات دروازه (اجباری)

(ضروری)

یادداشت مهم

کلیه مدارک ارسالی باید به روز و کامل باشند. مدارک ناقص ارائه شده برای درخواست ویزای ترکیه ممکن است باعث رد شدن درخواست شود. نمایندگی عشق آباد ترکیه این حق را دارد که در صورت لزوم مدارک اضافی را درخواست کند. ارائه مدارک فوق تضمین کننده صدور ویزا نیست. تمامی فرم ها و مدارک باید به صورت جداگانه برای هر فرد (از جمله اعضای خانواده یا هر گروهی) تهیه و ارسال شود.

من درک می کنم که پذیرش، مدت زمان، شرایط یا رد درخواست یا مدت زمان لازم برای رسیدگی به درخواست و صدور ویزا در اختیار سفارت جمهوری ترکیه است و تصمیمات آن در این مورد قطعی خواهد بود. در صورت تاخیر در فرآیند درخواست یا رد درخواست ویزا، هزینه های ویزا و/یا هزینه های خدمات مسترد نخواهد شد. 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles