لحظه آخر | عملیات قاچاق پلیس

·11/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

According to the breaking news, Immigrant smuggling operation by the […]

به گزارش خبر فوری، عملیات قاچاق مهاجر توسط پلیس، VAN در حالی که در عملیات سازماندهی شده توسط پلیس در منزلی در شهر وان، 23 مهاجر غیرقانونی از افغانستان به دام افتادند، یک مظنون که مشخص شد با مهاجران معامله می کرد، بازداشت شد.

عملیات قاچاق پلیس

 

VAN در حالی که 23 مهاجر غیرقانونی از افغانستان در عملیات سازماندهی شده توسط پلیس در خانه ای در وان دستگیر شدند، یک مظنون که مشخص شد با مهاجران سر و کار داشت، بازداشت شد.

 

تیم های ریاست پلیس استان پس از اطلاع از وجود مهاجران غیرقانونی در خانه ای در محله آلتین تپه ولسوالی طوسبا وارد عمل شدند. تیم های ستاد مبارزه با قاچاق مهاجران و دروازه های مرزی شعبه عملیاتی را با پلیس حرکت ویژه در آدرس تعیین شده انجام دادند. در این عملیات 23 مهاجر غیرقانونی از افغانستان در طبقه همکف این خانه 2 طبقه به دام افتادند. در حالی که مهاجران غیرقانونی برای اخراج به ریاست مدیریت مهاجرت استانی منتقل شدند، یک مظنون بازداشت شد.

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles