سرشماری 2021 در مقدونیه شمالی

·24/01/2022·دستهبندی نشده·1 min·

From today on, counting of employees in diplomatic and consular […]

از امروز شمارش کارمندان مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی و خانواده‌های آنها، شهروندان خارج از کشور، نظامیان خارج از کشور، بازداشت‌شدگان و بی‌خانمان‌ها در مقدونیه شمالی آغاز شده است.

این سرشماری که از امروز آغاز شده است تا 21 آوریل ادامه خواهد داشت. شهروندان مقیم خارج از کشور می توانند از طریق اینترنت یا بستگان خود ثبت نام کنند.

رئیس موسسه آمار دولتی، آپوستول سیموفسکی، اعلام کرد که هدف از سرشماری مهاجران، علاوه بر جمع آوری داده ها، یادآوری این است که آنها بخشی از این کشور هستند، حتی اگر مهاجرت کرده اند.

سیموفسکی اعلام کرد که مراحل ثبت نام تنها از طریق یک اپلیکیشن آنلاین و ساده و قابل ورود از خارج انجام می شود.

 

لینک ثبت نام برای شهروندان خارج از کشور: https://ensus.stat.gov.mk/

https://popis2021.stat.gov.mk/default.aspx

 

I Need a Lawyer!

turkish citizenship lawyers simply tr

Step Inside The Best Homes on the Market. Browse Now!

The great room luxury
About admin

Related articles