بهترین پیشنهاد ملک از همه زمان ها

پروژه ها
پرداخت
پس از پرداخت
امکانات
مخاطب

خانه های لوکس نسخه محدود، پرداخت بدون بهره برای 60 ماه

زندگی لوکس در استانبول را با پیش پرداخت 50% و اقساط 60 ماهه بدون بهره تجربه کنید. خانه رویایی شما با سند مالکیت فوری و درخواست شهروندی در انتظار شماست.

پروژه ها

ججج

اقامتگاه سبک

شروع از $180.000

ججج

آپارتمان باغچه شهیر

شروع از $160.000

ججج

بهشت مال

شروع از $220.000

ججج

شهر بیلیکدوزو

شروع از $140.000

پرداخت

پس از پرداخت

امکانات

با ما تماس بگیرید

WHATSAPP - به ما پیام دهید یا با ما تماس بگیرید
با ما تماس بگیرید - تماس مستقیم
اینستاگرام